VIS (ZAANSTREEK)

Parenteel van Pieter (stamvader van de familie Vis)


1 Pieter

In de ontwikkeling van de nijverheid aan de Zaan (een soort pré Ruhrgebiet), spelen 2 families Vis vanaf de 17e eeuw een belangrijke rol. Aangenomen wordt dat beide families verwand zijn en dat de tak van Heyme Vis zou afstammen van een bewezen 5e zoon van Jacob Pietersz Viscoper.
De banne Westzanen, de bakermat van het geslacht Vis, is tot 1796 de naam van het restant van datgene wat in de middeleeuwen de heerlijkheid Zaanden vormt. In 1729 wordt de ambachtsheerlijkheid (Zaandam-Westzijde, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, West-Knollendam en Westzaan) door de schepenen van de banne Westzanen van de Staten van Holland gekocht.
Kind van Pieter uit onbekende relatie:
1 Heynrick Pieterz Oudt Heyn, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.1.

1.1 Heynrick Pieterz Oudt Heyn
is geboren omstreeks 1470, zoon van Pieter (zie 1). Heynrick is overleden omstreeks 1540, ongeveer 70 jaar oud.
Heynric Pietersz., alias Oudt Heyn, woont aanvankelijk in De Middel te Westzaan. Hij verkrijgt op 20 september 1494 van schout en schepenen van de banne Westzanen vergunning tot het bebouwen van de voordien niet bewoonde Zaan- of Lagedijk en vestigt zich daar. Hij overlijdt na 3 april 1539 en voor 1543. In 1543 staat Katryn Oud Heynen immers vermeld als weduwe en gegoed te Zaandijk.Heynrick begon een relatie met Katryn N.N..
Kind van Heynrick en Katryn:
1 Pieter Oudt Heynen, geboren omstreeks 1515. Volgt 1.1.1.

1.1.1 Pieter Oudt Heynen
is geboren omstreeks 1515, zoon van Heynrick Pieterz Oudt Heyn (zie 1.1) en Katryn N.N.. Pieter is overleden omstreeks 1562, ongeveer 47 jaar oud.
Pieter woont te Zaandijk en is daar en in De Middel (Westzaan) gegoed. Eerst was hij bij de wederdopers aangesloten, maar keert deze na 1534 de rug toe. Hij trouwt met Reym Jan Eggesdr, de zuster van de vrouw van zijn broer Arian. Hij overlijdt tussen 15 januari 1561 en 4 januari 1563.Pieter begon een relatie met Reym Jan Eggesdr..
Kind van Pieter en Reym:
1 Jacob Pietersz. Viscoper, geboren omstreeks 1545. Volgt 1.1.1.1.

1.1.1.1 Jacob Pietersz. Viscoper
is geboren omstreeks 1545, zoon van Pieter Oudt Heynen (zie 1.1.1) en Reym Jan Eggesdr.. Jacob is overleden omstreeks 1610, ongeveer 65 jaar oud.
Jacob Pietersz. alias Jacob Pietersz. Viscoper woont in Zaandijk. Na de verwoesting van de westelijke Zaanoever in februari 1674 door de Spanjaarden wijkt hij uit naar Alkmaar, waar hij in 1583 nog woont.
Hij keert terug naar Zaandijk is daar in 1596 gegoed. Hij trouwt kort voor 15 februari 1583 met Diewer Symonsdr, alias Dieuwe Heymensdr uit Wormerveer. Zij is een dochter van Symen (Hymen) Sybetsz en weduwe van Theewis Jansz.
Hij overlijdt tussen 22 februari 1610 en 10 juni 1611 en zij tussen 10 april 1618 en 23 juni 1619.Jacob trouwde, ten hoogste 38 jaar oud, vóór dinsdag 15 februari 1583 met Dieuwer Symonsdr alias Hymesdr. Dieuwer is overleden omstreeks 1618.
Kinderen van Jacob en Dieuwer:
1 Pieter Jacobsz Viscoper [1.1.1.1.1], geboren omstreeks 1590. Pieter is overleden omstreeks 1668, ongeveer 78 jaar oud. Stamvader van de "andere tak" van de familie Vis (a Saandyk).
Hij overlijdt na 1665, mogelijk op 12 april 1669.
2 [waarschijnlijk] Heyme Jacobszn. Vis, geboren omstreeks 1595. Volgt 1.1.1.1.2.

1.1.1.1.2 Heyme Jacobszn. Vis
is geboren omstreeks 1595, zoon van [waarschijnlijk] Jacob Pietersz. Viscoper (zie 1.1.1.1) en Dieuwer Symonsdr alias Hymesdr.
De firma Heyme Vis was een zeer oude Zaanse firma, die verfstoffen bewerkte en verhandelde. De oorsprong van de firma lag in 1643 toen Adriaan van Someren een verfmolen aan de Kalverringdijk stichtte, de voorganger van de oliemolen De Kat. Van Someren was een der voorzaten van de familie Vis.
Kind van Heyme uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Jacob Heymeszn. Vis, geboren omstreeks 1635. Volgt 1.1.1.1.2.1.

1.1.1.1.2.1 Jacob Heymeszn. Vis
is geboren omstreeks 1635, zoon van [waarschijnlijk] Heyme Jacobszn. Vis (zie 1.1.1.1.2). Jacob is overleden, ongeveer 87 jaar oud. Hij is begraven op maandag 25 mei 1722 in Oost-Zaandam. Jacob trouwde met Mary Willemsdr.. Mary is overleden vóór zondag 24 januari 1717.
Kinderen van Jacob en Mary:
1 Heyme I Vis, geboren in 1662 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.
2 Pieter Vis, geboren omstreeks 1664. Volgt 1.1.1.1.2.1.2.
3 Jan Jacobszn. Vis [1.1.1.1.2.1.3], geboren omstreeks 1666. Jan is overleden op dinsdag 30 september 1727, ongeveer 61 jaar oud. Vermeld 30 januari 1726.
4 Aagt Vis, geboren in 1668. Volgt 1.1.1.1.2.1.4.

1.1.1.1.2.1.1 Heyme I Vis
is geboren in 1662 in Oost-Zaandam, zoon van Jacob Heymeszn. Vis (zie 1.1.1.1.2.1) en Mary Willemsdr.. Heyme is overleden op woensdag 7 november 1725, 62 of 63 jaar oud. Hij is begraven op zondag 11 november 1725 in Oost-Zaandam.
De eigenlijke firma Heyme Vis vond zijn oorsprong omstreeks 1680 toen de twee zwagers Heyme Vis en Adam Jansz. Duyn gezamenlijk een compagnonschap aangingen. Aanvankelijk dreven beide zwagers alleen een handel in verfstoffen. In 1696 besloten zij echter tot de bouw van een nieuwe verfmolen, welke de naam Duinjager kreeg. Ongeveer 25 jaar later werd een tweede molen gebouwd: De Gekroonde Visscher.
Met De Duinjager werden hoofdzakelijk ruwe mineralen verwerkt tot poeder, die hun weg vonden naar de huisschilder. De Gekroonde Visscher werd gebruikt voor het malen van plantaardige verfstoffen. Deze dienden voor het kleuren van textiel.Heyme trouwde met Stijntje Jans Duyn. Stijntje is een dochter van Jan Duyn.
Kinderen van Heyme en Stijntje:
1 Jan Vis, geboren op dinsdag 6 juli 1688. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.
2 Klaas Vis, geboren op maandag 25 september 1690 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.

1.1.1.1.2.1.1.1 Jan Vis
is geboren op dinsdag 6 juli 1688, zoon van Heyme I Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1) en Stijntje Jans Duyn. Hij is gedoopt in 1710 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Jan is overleden op donderdag 6 november 1766 in Oost-Zaandam, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 november 1766.
Alias Jan Duyn. Jan trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1712 met Neeltje de Boer, 23 of 24 jaar oud. Neeltje is geboren op zaterdag 14 februari 1688, dochter van Jacob Franszn. de Boer en Guurtje Pouwelis. Zij is gedoopt op zaterdag 16 mei 1711 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Neeltje is overleden op zaterdag 5 maart 1757, 69 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 10 mei 1757 in Oost-Zaandam.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Pieter Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.1], geboren op woensdag 7 juni 1713 in Oost-Zaandam. Pieter is overleden op maandag 19 juni 1713 in Oost-Zaandam, 12 dagen oud.
2 Pieter Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.2], geboren op donderdag 11 april 1715 in Oost-Zaandam. Pieter is overleden op zondag 20 december 1722 in Oost-Zaandam, 7 jaar oud.
3 Stijntje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.3], geboren op woensdag 31 augustus 1718 in Oost-Zaandam. Zij is gedoopt op dinsdag 2 april 1737 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Stijntje is overleden op zaterdag 11 maart 1775 in Oost-Zaandam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1775.
4 Guurtje Vis, geboren op zaterdag 14 juni 1721 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.4.
5 [waarschijnlijk] Pieter Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.5], geboren op dinsdag 6 maart 1725. Pieter is overleden op dinsdag 13 september 1735, 10 jaar oud.
6 Heyme II (Jansz.) Vis, geboren op vrijdag 4 maart 1729 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.

1.1.1.1.2.1.1.1.4 Guurtje Vis
is geboren op zaterdag 14 juni 1721 in Oost-Zaandam, dochter van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1) en Neeltje de Boer. Zij is gedoopt op zaterdag 9 april 1740 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Guurtje is overleden in oktober 1788 in Oost-Zaandam, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 oktober 1788. Guurtje trouwde met Simon Dirksz. Bleeker. Simon is geboren omstreeks 1718 in Oost-Zaandam. Hij is gedoopt op zaterdag 17 maart 1742 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Simon is overleden in 1778 in Oost-Zaandam, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1778.

1.1.1.1.2.1.1.1.6 Heyme II (Jansz.) Vis
is geboren op vrijdag 4 maart 1729 in Oost-Zaandam, zoon van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1) en Neeltje de Boer. Hij is gedoopt op zaterdag 21 maart 1750 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Heyme is overleden op zondag 9 september 1792 in Oost-Zaandam, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 september 1792.
Heyme Vis kocht kort na de dood van Pieter Somer in augustus 1764 molen De Pauwin van diens erfgenamen. De groeiende omzet van de firma Vis resulteerde in 1764 in de aankoop hiervan, die zeer gunstig aan de Zaan gelegen was. De Pauwin zou, net als de Duinjager, gebruikt gaan worden als meneraalmolen. Op 4 februari 1765 ;iet Heyme Vis De Pauwin verzekeren voor het z.g. "Vorff- en snuyfcontract".
Deze collectieve brandverzekering werd op 3 januari 1739 opgericht bij de Zaandammer notaris P.Leur, Zoals de naam van dit contract doet vermoeden, werden er hoofdzakelijk verfmolens en snuifmolens in dit contract verzekerd.
De verzekerde waarde van De Pauwin werd op 1.500 gulden gesteld. Na het verbranden van De Duinjager in 1781 werd de verzekerde som van De Pauwin opgetrokken naar 2.000. Kennelijk was de uitgekeerde som voor de herbouw van De Duinjager aan de lage kant.Heyme:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 12 mei 1750 in Oost-Zaandam met Guurtje Jacobsdr. Taan(man), 24 jaar oud, nadat zij op maandag 27 april 1750 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Guurtje is geboren op woensdag 10 april 1726 in Oost-Zaandam. Zij is gedoopt op zaterdag 6 april 1748 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Guurtje is overleden op vrijdag 12 november 1751 in Oost-Zaandam, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1751.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 12 november 1754 in Oost-Zaandam met Neeltje Jansdr. Zwaardemaker, 25 jaar oud, nadat zij op maandag 28 oktober 1754 in ondertrouw zijn gegaan. Neeltje is geboren op woensdag 12 oktober 1729, dochter van Jan Pieterszn. Zwaardemaker en Fokeltje Dirksdr. de Boer. Zij is gedoopt op zaterdag 25 maart 1752 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Neeltje is overleden op donderdag 14 januari 1790 in Oost-Zaandam, 60 jaar oud.
Kind van Heyme en Guurtje:
1 Jan Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.1], geboren op zaterdag 23 oktober 1751 in Oost-Zaandam. Jan is overleden op maandag 18 februari 1760, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 februari 1760.Kinderen van Heyme en Neeltje:
2 Neeltje Vis, geboren op zaterdag 25 oktober 1755 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.2.
3 Pieter Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.3], geboren op zondag 5 februari 1758 in Oost-Zaandam. Pieter is overleden op zondag 12 april 1761 in Oost-Zaandam, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1758.
4 Klaas Vis, geboren op maandag 3 december 1759 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.
5 Maartje Vis, geboren op zondag 29 november 1761 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.5.
6 Fokeltje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.6], geboren op vrijdag 26 augustus 1763 in Oost-Zaandam. Fokeltje is overleden op zaterdag 27 augustus 1763 in Oost-Zaandam, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1763.
7 Jan Heymeszn. Vis, geboren op zaterdag 29 juni 1765 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.2 Neeltje Vis
is geboren op zaterdag 25 oktober 1755 in Oost-Zaandam, dochter van Heyme II (Jansz.) Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6) en Neeltje Jansdr. Zwaardemaker. Zij is gedoopt op dinsdag 26 maart 1776 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Neeltje is overleden op woensdag 22 maart 1826 in Zaandam, 70 jaar oud.
De door haar op 15 jarige leeftijd vervaardigde merklap wordt bewaard in het Zaans Museum in Zaandam-Oost.
Zij overleefde haar beide echtgenoten en haar enige zoon.
Zij overleed in Zaandam, waarin Oost-Zaandam en West-Zaandam intussen zijn opgegaan.Neeltje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, in augustus 1777 in Oost-Zaandam met Jan Gerritsz. Jut, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 1 augustus 1777 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1754 in Oost-Zaandam. Hij is gedoopt op zondag 2 april 1775 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Jan is overleden op dinsdag 12 september 1786 in Oost-Zaandam, ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 september 1786.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 19 september 1790 in Oost-Zaandam met Hendrik Jansz. Gruys, ongeveer 46 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 september 1790 in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren omstreeks 1744 in Oost-Zaandam. Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1765 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Hendrik is overleden op vrijdag 5 juni 1818 in Zaandam, ongeveer 74 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.4 Klaas Vis
is geboren op maandag 3 december 1759 in Oost-Zaandam, zoon van Heyme II (Jansz.) Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6) en Neeltje Jansdr. Zwaardemaker. Hij is gedoopt op zondag 5 maart 1780 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Klaas is overleden op woensdag 13 januari 1802 in Oost-Zaandam, 42 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 19 januari 1802 in Oost-Zaandam. Klaas trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1784 in Oost-Zaandam met Trijntje Volmer, 21 of 22 jaar oud, nadat zij op vrijdag 20 februari 1784 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Trijntje is geboren op woensdag 20 oktober 1762. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1782 in West-Zaandam (Vlaamse Doopsgezinde Gemeente). Trijntje is overleden op vrijdag 26 februari 1819 in Zaandam, 56 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Trijntje:
1 Heyme Vis, geboren op donderdag 21 april 1785 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.1.
2 Adriaan Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.2], geboren op donderdag 22 juni 1786 in Oost-Zaandam. Hij is gedoopt op zondag 11 maart 1804 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Adriaan is overleden op zondag 13 mei 1832 in Zaandam, 45 jaar oud.
3 Neeltje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.3], geboren op vrijdag 19 oktober 1787 in Oost-Zaandam. Neeltje is overleden op woensdag 31 oktober 1787 in Oost-Zaandam, 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1787.
4 Neeltje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.4], geboren op donderdag 16 april 1789 in Oost-Zaandam. Neeltje is overleden op zondag 3 mei 1789 in Oost-Zaandam, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1789.
5 Neeltje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.5], geboren op woensdag 20 oktober 1790 in Oost-Zaandam. Neeltje is overleden op vrijdag 3 mei 1793 in Oost-Zaandam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1793.
6 Trijntje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.6], geboren op woensdag 25 januari 1792 in Oost-Zaandam. Zij is gedoopt op dinsdag 8 maart 1712 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Trijntje is overleden op zaterdag 14 januari 1854 in Beverwijk, 61 jaar oud.
7 Pieter Vis, geboren op zondag 24 maart 1793 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.7.
8 Klaas Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.8], geboren op zaterdag 20 februari 1796 in Oost-Zaandam. Hij is gedoopt op zondag 5 maart 1815 in Oost-Zaandam. Klaas is overleden op woensdag 27 mei 1818 in Zaandam, 22 jaar oud.
9 Neeltje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.9], geboren op vrijdag 18 augustus 1797 in Oost-Zaandam. Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1817 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Neeltje is overleden op maandag 20 maart 1843 in Zaandam, 45 jaar oud.
10 Maartje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.10], geboren op maandag 18 maart 1799 in Oost-Zaandam. Zij is gedoopt op zondag 1 maart 1818 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Maartje is overleden op zaterdag 18 juni 1870 in Zaandam, 71 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.1 Heyme Vis
is geboren op donderdag 21 april 1785 in Oost-Zaandam, zoon van Klaas Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.4) en Trijntje Volmer. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1803 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Heyme is overleden op dinsdag 25 oktober 1814 in Zaandam, 29 jaar oud. Heyme trouwde, 23 jaar oud, op zondag 24 juli 1808 in West-Zaandam met Neeltje Jut, 24 jaar oud. Neeltje is geboren op dinsdag 20 januari 1784 in West-Zaandam. Zij is gedoopt op zondag 27 maart 1803 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Neeltje is overleden op donderdag 13 december 1827 in Zaandam, 43 jaar oud.
Kind van Heyme en Neeltje:
1 Klaas Vis, geboren op zondag 30 december 1810 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.1.1.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.1.1 Klaas Vis
is geboren op zondag 30 december 1810 in Oost-Zaandam, zoon van Heyme Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.1) en Neeltje Jut. Hij is gedoopt op zondag 21 maart 1830 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Klaas is overleden op zondag 6 december 1846 in Zaandam, 35 jaar oud. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 juni 1837 in Zaandam met Cornelia Nomen, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op maandag 15 mei 1815 in Zaandam. Cornelia is overleden op vrijdag 24 december 1886 in Zaandam, 71 jaar oud. Cornelia trouwde later op woensdag 18 september 1850 in Zaandam met Albert Mul.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.7 Pieter Vis
is geboren op zondag 24 maart 1793 in Oost-Zaandam, zoon van Klaas Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.4) en Trijntje Volmer. Hij is gedoopt op zondag 8 maart 1812 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Pieter is overleden op zaterdag 31 juli 1869 in Zaandam, 76 jaar oud. Pieter trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 14 juli 1813 in Zaandam met Barbertje Martijntje de Jong, 20 jaar oud. Barbertje is geboren op dinsdag 4 juni 1793 in West-Zaandam. Barbertje is overleden op dinsdag 14 februari 1865 in Zaandam, 71 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Barbertje:
1 Klaas Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.7.1], geboren op zondag 24 maart 1816 in Zaandam. Hij is gedoopt op zondag 29 maart 1835. Klaas is overleden op donderdag 23 februari 1843 in Zaandam, 26 jaar oud.
2 Elisabeth Vis, geboren op woensdag 18 maart 1818 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.7.2.
3 Trijntje Vis, geboren op woensdag 18 september 1822 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.7.3.
4 Barbertje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.7.4], geboren op dinsdag 1 november 1825 in Zaandam. Barbertje is overleden op vrijdag 25 november 1825 in Zaandam, 24 dagen oud.
5 Rein Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.7.5], geboren op zaterdag 25 september 1830 in Zaandam. Rein is overleden op maandag 3 januari 1831 in Zaandam, 3 maanden oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.7.2 Elisabeth Vis
is geboren op woensdag 18 maart 1818 in Zaandam, dochter van Pieter Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.7) en Barbertje Martijntje de Jong. Elisabeth is overleden op donderdag 6 juni 1861 in Zaandam, 43 jaar oud. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 24 oktober 1839 met Frederik van Voorst, 23 jaar oud. Frederik is geboren op zaterdag 21 september 1816 in Zaandam. Frederik is overleden op maandag 26 november 1855 in Düsseldorf, 39 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.7.3 Trijntje Vis
is geboren op woensdag 18 september 1822 in Zaandam, dochter van Pieter Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.4.7) en Barbertje Martijntje de Jong. Trijntje is overleden op vrijdag 2 december 1892, 70 jaar oud. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 12 december 1845 in Zaandam met Jan Schiere, 24 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 9 januari 1821 in Harlingen. Jan is overleden op woensdag 3 februari 1886 in Zaandam, 65 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.5 Maartje Vis
is geboren op zondag 29 november 1761 in Oost-Zaandam, dochter van Heyme II (Jansz.) Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6) en Neeltje Jansdr. Zwaardemaker. Zij is gedoopt op zondag 17 maart 1782 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Maartje is overleden, 41 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 16 juni 1803 in Zaandijk. Maartje trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1785 in Oost-Zaandam met Klaas Adriaanzn. Honig, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 1 juli 1785 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Klaas is geboren op vrijdag 1 oktober 1762 in West-Zaandam. Klaas is overleden, 42 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 12 juli 1805 in Zaandijk.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7 Jan Heymeszn. Vis
is geboren op zaterdag 29 juni 1765 in Oost-Zaandam, zoon van Heyme II (Jansz.) Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6) en Neeltje Jansdr. Zwaardemaker. Hij is gedoopt op zondag 13 maart 1785 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Jan is overleden op woensdag 25 november 1818 in Zaandam, 53 jaar oud.
Met drie verfmolens stapte de firma Heyme Vis de 19e eeuw binnen. Het ging de firma Vis voor de wind.Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, in juli 1791 met Aagje Sem, 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 1 juli 1791 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Aagje is geboren op maandag 17 februari 1766 in West-Zaandam. Zij is gedoopt op zondag 27 februari 1785 in West-Zaandam (Vlaamse Doopsgezinde Gemeente). Aagje is overleden op woensdag 26 december 1792 in Oost-Zaandam, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 december 1792.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 23 maart 1794 in Zaandam met Trijntje Cleyndert, 20 jaar oud, nadat zij op vrijdag 7 maart 1794 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Trijntje is geboren op vrijdag 9 april 1773 in West-Zaandam, dochter van Albert Pietersz Cleyndert en Trijntje Cornelisdr. Pel. Trijntje is overleden op vrijdag 3 november 1843 in Zaandam, 70 jaar oud.
Kind van Jan en Aagje:
1 Neeltje Vis, geboren op vrijdag 12 oktober 1792 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.1.Kinderen van Jan en Trijntje:
2 Trijntje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.2], geboren op maandag 27 juli 1795 in Oost-Zaandam. Zij is gedoopt op zondag 5 maart 1815 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Trijntje is overleden op maandag 28 augustus 1848 in Zaandam, 53 jaar oud.
3 Heyme III Vis, geboren op zaterdag 1 oktober 1796 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.
4 Maartje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.4], geboren op donderdag 4 januari 1798. Maartje is overleden op maandag 15 oktober 1804 in Oost-Zaandam, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1804.
5 Albert Vis, geboren op dinsdag 6 oktober 1801 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.
6 Jan Vis, geboren op donderdag 7 april 1803 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.
7 Maartje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.7], geboren op dinsdag 23 oktober 1804. Maartje is overleden op maandag 6 januari 1806 in Oost-Zaandam, 1 jaar oud.
8 Klaas Vis, geboren op dinsdag 13 oktober 1807 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.8.
9 Pieter Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.9], geboren op zondag 1 oktober 1809. Pieter is overleden op vrijdag 4 september 1818 in Zaandam, 8 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.1 Neeltje Vis
is geboren op vrijdag 12 oktober 1792 in Oost-Zaandam, dochter van Jan Heymeszn. Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7) en Aagje Sem. Zij is gedoopt op zondag 8 maart 1812 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Neeltje is overleden op zaterdag 12 april 1851 in Zaandam, 58 jaar oud. Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 14 juli 1813 in Zaandam met Dirk Janszn. Zwaardemaker, 22 jaar oud. Dirk is geboren op zaterdag 18 juni 1791 in Zaandam. Dirk is overleden op maandag 11 maart 1839 in Zaandam, 47 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3 Heyme III Vis
is geboren op zaterdag 1 oktober 1796 in Oost-Zaandam, zoon van Jan Heymeszn. Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7) en Trijntje Cleyndert. Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1816 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Heyme is overleden op zondag 27 januari 1867 in Zaandam, 70 jaar oud.
In 1826 werd het molenbezit uitgebreid. De molens De Pauwin, De Duijnjager en De Gekroonde Visscher konden niet meer voldoen aan de toegenomen vraag naar gemalen verfhout en amaril. In 1826 kocht de firma Vis de oostzaandammer pelmolen De Stijfselbak en liet deze verbouwen tot houtmolen, In 1842 verbrandde de houtmolen De Gekroonde Visscher. Alleen een van de pakhuizen van de molen werd gespaard en bleef als zodanig dienst doen voor de firma Vis. Het vinden van een vervanger voor deze molen binnen de grenzen van Zaandam was niet een-twee-drie geregeld. Men moest genoegen nemen met de Assendelfterverfmolen Het Spinbol, die ongunstig gelegen was aan de Nauernase vaart, iets ten zuiden van de grens met Krommenie.Heyme trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 19 juni 1823 in Zaandam met Antje de Vries, 26 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 1 oktober 1796 in Oost-Zaandam, dochter van Pieter de Vries en Guurtje Ongelaar. Antje is overleden op woensdag 6 februari 1839 in Zaandam, 42 jaar oud.
Kinderen van Heyme en Antje:
1 Jan Vis, geboren op maandag 24 mei 1824 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1.
2 Pieter Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.2], geboren op vrijdag 12 augustus 1825 in Oost-Zaandam. Pieter is overleden op vrijdag 30 december 1853 in Zaandam, 28 jaar oud.
3 Heyme IV Vis (jr.), geboren op zondag 25 februari 1827 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.
4 Guurtje Vis, geboren op zondag 5 september 1830 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.4.
5 Albert Vis, geboren op vrijdag 9 maart 1832 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.
6 Abraham Vis, geboren op zaterdag 3 december 1836 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.6.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1 Jan Vis
is geboren op maandag 24 mei 1824 in Zaandam, zoon van Heyme III Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3) en Antje de Vries. Jan is overleden op donderdag 19 augustus 1886 in Amsterdam, 62 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 18 april 1849 in Zaandam met Neeltje Noom, 27 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 2 december 1821 in Zaandam. Neeltje is overleden op dinsdag 7 mei 1878 in Amsterdam, 56 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op maandag 3 november 1879 in Amsterdam met Johanna Hendrika Dekker, 41 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 22 juni 1838 in Steenwijk. Johanna is overleden op donderdag 5 december 1912 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Heyme Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1.1], geboren op vrijdag 1 februari 1850 in Zaandam. Heyme is overleden op woensdag 3 juni 1868 in Zaandam, 18 jaar oud.
2 Aafje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1.2], geboren op vrijdag 24 oktober 1851 in Zaandam. Aafje is overleden op vrijdag 27 december 1861 in Zaandam, 10 jaar oud.
3 Antje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1.3], geboren op zaterdag 13 augustus 1853 in Zaandam. Antje is overleden op vrijdag 21 december 1866 in Zaandam, 13 jaar oud.
4 Anna Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1.4], geboren op vrijdag 24 november 1854 in Zaandam. Anna is overleden op zondag 2 december 1855 in Zaandam, 1 jaar oud.
5 Pieter Jan Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1.5], geboren op zaterdag 31 januari 1857 in Zaandam. Pieter is overleden op maandag 14 november 1859 in Zaandam, 2 jaar oud.
6 Albert Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1.6], geboren op woensdag 30 maart 1859 in Zaandam. Albert is overleden op zaterdag 14 november 1863 in Zaandam, 4 jaar oud.
7 Aafje Vis, geboren op donderdag 18 juni 1863 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1.7.
8 Pieter Jan Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1.8], geboren op zaterdag 19 november 1864 in Zaandam. Pieter is overleden op zaterdag 30 september 1865 in Zaandam, 10 maanden oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1.7 Aafje Vis
is geboren op donderdag 18 juni 1863 in Zaandam, zoon van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.1) en Neeltje Noom. Aafje is overleden op dinsdag 26 maart 1895 in Hemrik (Opsterland), 31 jaar oud. Aafje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 20 april 1893 in Zaandam met Jan van der Sluis, 42 jaar oud. Jan is geboren op zondag 30 maart 1851 in Opsterland. Jan is overleden op maandag 14 september 1908 in Apeldoorn, 57 jaar oud. Jan is weduwe van Klazina Froukje van der Sluis (ovl. vóór 1893).

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3 Heyme IV Vis (jr.)
is geboren op zondag 25 februari 1827 in Zaandam, zoon van Heyme III Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3) en Antje de Vries. Heyme is overleden op maandag 30 november 1914 in Zaandam, 87 jaar oud.
Lang zou Het Spinbol niet voor de firma Vis blijven werken. Op 18 april 1855 raakte de molen in brand en werd hij volledig verwoest. Weer moest Heyme Vis op zoek gaan naar een vervanger, Deze werd gevonden aan de Zuiddijk in oostzaandam: de oliemolen Het Oosterkattegat.
Deze werd in opdracht van Heyme Vis verbouwd tot verfmolen. Brand is de oude firma niet bespaard gebleven. Op 19 oktober 1869 ging de gewezen pelmolen De Stijfselbak in vlammen op. Dit betekende een ramp voor de firma, want De Stijfselbak was de laatste verfmolen van de firma Vis. De productie van verfhout werd voorlopig even bij collega’s ondergebracht, waarna de firma Vis haar plannen voor de toekomst uiteen kon zetten.
Het bouwen van nieuwe industriemolens gebeurde in deze tijd niet meer en dus werd al vlug besloten tot de bouw van een stoomfabriek.
Op 21 april 1870 werd de eerste steen gelegd voor de stoom-verfhoutmalerij De Vooruitgang. Voor de locatie van de fabriek werd gekozen voor de Oostzijde van Zaandam, even ten noorden van De Pauwin, zowel aan de weg als aan de Zaan. De Vooruitgang was de eerste stoom-verfhoutmalerij in de Zaanstreek. Hij zou ook de enige blijven. Het interieur van de fabriek verschilde niet van de windmolens. Er werd met kantstenen en platte stenen gewerkt.
Tegen het einde van de 19e eeuw werden de plantaardige verfstoffen vervangen door chemischevarianten. Binnen een zeer korte tijd behoorde het vermalen van het verfhout tot het verleden. De firma Vis ging zich toen alleen nog toeleggen op de andere tak van de verfindustrie: het vermalen van mineralen tot poeder. De Vooruitgang werd verbouwd van verfhoutmalerij tot pigmentmalerij. Daarbij kreeg de fabriek ook een installatie voor het verwerken van amaril.
Met de verandering van de productie in De Vooruitgang was het lot van de windmolens snel bezegeld. De eerste molen, die moest verdwijnen was Het Oosterkattegat. Begin 1896 werrd deze grote molen voor sloop verkocht.
De Pauwin werd omstreeks de eeuwwisseling stilgezet en ging dienst doen als opslag voor De Vooruitgang. In 1903 verkocht de firma Vis De Pauwin aan de firma Kamphuys, die eigenaar was van de direct ten noorden van de Pauwin staande rijstpellerij De Phenix. In opdracht van Kamphuys werd het zeskant van De Pauwin gesloopt. De molenschuren hebben nog enkele jaren dienst gedaan voor de opslag van goederen en zijn toen gesloopt voor de uitbreiding van de fabrieken van Kamphuys.
Na de verkoop van de Pauwin bleef alleen nog De Duinjager op windkracht werken voor de firma Vis. In 1906 liet Heyme Vis een nieuwe fabriek aan de Zaan bouwen, die de naam Rembrandt kreeg. Deze fabriek werd gebruikt voor de productie van natte verven.
In 1909 werd De Duinjager als laatste windmolen van de firma Vis afgestoten. Hiermee kwam een einde aan meer dan tweehonderd jaar verfmalen op windkracht door de firma Vis.Heyme trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 24 oktober 1849 in Zaandam met Elisabeth van Voorst, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op maandag 31 maart 1828 in Zaandam, dochter van Dirk van Voorst en Marijtje van Exter. Elisabeth is overleden op zaterdag 10 december 1898 in Zaandam, 70 jaar oud.
Kinderen van Heyme en Elisabeth:
1 Antje Vis, geboren op maandag 16 december 1850 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.1.
2 Maria Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.2], geboren op donderdag 1 april 1852 in Zaandam. Maria is overleden op maandag 5 mei 1856 in Zaandam, 4 jaar oud.
3 Dirk Vis, geboren op woensdag 1 februari 1854 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3.
4 Heyme Vis, geboren op woensdag 17 oktober 1855 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.
5 Frederik Vis, geboren op zondag 14 februari 1858 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5.
6 Hendrik Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.6], geboren op donderdag 10 mei 1860 in Zaandam. Hendrik is overleden op zaterdag 3 februari 1872 in Zaandam, 11 jaar oud.
7 Maria Elisabeth Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.7], geboren op zaterdag 8 februari 1862 in Zaandam. Maria is overleden op donderdag 29 juni 1882 in Zaandam, 20 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.1 Antje Vis
is geboren op maandag 16 december 1850 in Zaandam, dochter van Heyme IV Vis (jr.) (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3) en Elisabeth van Voorst. Antje is overleden op zondag 1 juni 1924 in Amsterdam, 73 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 augustus 1873 in Zaandam met Daniel (R.N.L.) Goedkoop, 23 jaar oud. Daniel is geboren op maandag 6 mei 1850 in Amsterdam, zoon van Daniël Goedkoop en Anna Cornelia Goudt. Daniel is overleden op woensdag 29 mei 1929 in Amsterdam, 79 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3 Dirk Vis
is geboren op woensdag 1 februari 1854 in Zaandam, zoon van Heyme IV Vis (jr.) (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3) en Elisabeth van Voorst. Dirk is overleden op vrijdag 3 oktober 1919 in Zaandam, 65 jaar oud. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 26 augustus 1880 in Amsterdam met Maria Henriëtte Goedkoop, 26 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 11 januari 1854 in Amsterdam, dochter van Daniël Goedkoop en Anna Cornelia Goudt. Maria is overleden op donderdag 14 februari 1946 in Haarlem, 92 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Maria:
1 Anna Cornelia Vis, geboren op maandag 18 juli 1881 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3.1.
2 Heijme (V) Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3.2], geboren op woensdag 28 februari 1883 in Zaandam. Heijme is overleden op maandag 5 april 1965 in Bussum, 82 jaar oud.
3 Hendrik Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3.3], geboren op vrijdag 29 februari 1884 in Zaandam. Hendrik is overleden op maandag 25 mei 1885 in Zaandam, 1 jaar oud.
4 Maria Henriëtte Vis, geboren op donderdag 11 maart 1886 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3.4.
5 Dirk Hendrik Vis, geboren op woensdag 29 januari 1890 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3.5.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3.1 Anna Cornelia Vis
is geboren op maandag 18 juli 1881 in Zaandam, dochter van Dirk Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3) en Maria Henriëtte Goedkoop. Anna is overleden op woensdag 6 september 1978 in Goes, 97 jaar oud. Anna trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 19 mei 1910 in Zaandam met Johannes Adolphus Abraham Ochtman, 30 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 15 september 1879 in Goes. Johannes is overleden op donderdag 28 oktober 1948 in Haarlem, 69 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3.4 Maria Henriëtte Vis
is geboren op donderdag 11 maart 1886 in Zaandam, dochter van Dirk Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3) en Maria Henriëtte Goedkoop. Maria is overleden op donderdag 31 mei 1956 in Amsterdam, 70 jaar oud. Maria:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 4 februari 1915 in Zaandam met Jan Remmert le Cosquino de Bussy, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 23 april 1932 in Zaandam. Jan is geboren op woensdag 9 januari 1889 in ’s-Gravenhage. Jan is overleden op woensdag 15 mei 1974 in Amsterdam, 85 jaar oud. Jan trouwde later op donderdag 22 september 1932 in Hilversum met Constance Elisabeth le Cosquino de Bussy.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zondag 24 juli 1932 in Poole (Dorset) met Dr. Christiaan Theodoor van Valkenburg (R.N.L., C.H.O.), 59 jaar oud. Dr. is geboren op maandag 9 december 1872 in Winschoten. Dr. is overleden op zaterdag 8 december 1962 in Amsterdam, 89 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3.5 Dirk Hendrik Vis
is geboren op woensdag 29 januari 1890 in Zaandam, zoon van Dirk Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3) en Maria Henriëtte Goedkoop. Dirk is overleden op maandag 11 oktober 1982 in Zaandam, 92 jaar oud.
Het malen van droge verfstoffen in De Vooruitgang duurde tot 1928. Toen werd de gehele fabriek verkocht aan de er naast gelegen firma Kamphuys, de eigenaar van het grote pellerijcomplex De Phenix. De opstallen van de fabriek werden toen gesloopt, waarna Kamphuys verder kon uitbreiden.
In 1924 kreeg de firma Heyme Vis opnieuw een zware klap te verwerken. In de nacht van 22 op 23 november brandde De Rembrandt geheel af. Na veel overleg werd besloten de fabriek te herbouwen. In 1928 werd de productie van droge verfstoffen en amaril gestaakt. Veel pigmenten werden toen al via chemische methodes verkregen en het malen van aardverven raakte uit de mode.
In 1960 loopt het verhaal af. De firma N.V. Heyme Vis en Zoonen werd in dat jaar geliquideerd. De fabrieksopstallen van De Rembrandt kwamen naderhand in bezit van Het Zaansch Veem. Een firma die allerlei goederen opsloeg. Omstreeks 1975 verlieten zij De Rembrandt, waarna de fabriek in 1979 werd gesloopt. Op het erf van de fabriek werden later huizen gebouwd.Dirk:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 2 januari 1921 in Amsterdam met Agnes Eugénie Johanna Schroeder, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 16 mei 1930 in Amsterdam. Agnes is geboren op maandag 6 juni 1892 in Amsterdam. Agnes is overleden op donderdag 29 juli 1965 in Amsterdam, 73 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 23 juli 1930 in Amsterdam met Elise Saaf, 20 jaar oud. Elise is geboren op zondag 10 juli 1910 in Zaandam. Elise is overleden op zaterdag 17 juni 1989 in Zaandam, 78 jaar oud.
Kind van Dirk en Elise:
1 Taco Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.3.5.1], geboren op maandag 11 november 1935 in Zaandam. Taco is overleden op zondag 21 juni 1936 in Zaandam, 7 maanden oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4 Heyme Vis
is geboren op woensdag 17 oktober 1855 in Zaandam, zoon van Heyme IV Vis (jr.) (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3) en Elisabeth van Voorst. Heyme is overleden op maandag 3 november 1913 in Harrison, South Dakota (USA), 58 jaar oud. Heyme trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 16 december 1879 in Sioux County, Iowa met Mary de Haan, 18 jaar oud. Mary is geboren op woensdag 8 mei 1861 in Pella, Iowa, dochter van Wopke de Haan en Antje van der Meer. Mary is overleden op dinsdag 6 december 1927 in Harrison, 66 jaar oud.
Kinderen van Heyme en Mary:
1 Elisabeth (Bessie) Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.1], geboren op dinsdag 18 januari 1881 in Orange City.
2 Antje (Anna) Vis, geboren op woensdag 17 januari 1883 in Orange City. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.2.
3 Maria Elisabeth Vis, geboren op donderdag 12 maart 1885 in Harrison. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.3.
4 Alida Vis, geboren op zaterdag 3 maart 1888. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.4.
5 Heyme Vis, geboren op donderdag 13 november 1890 in Harrison. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.5.
6 Dirk Vis, geboren op zaterdag 17 december 1892 in Harrison. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.6.
7 Frederik Hendrik Vis, geboren op vrijdag 12 oktober 1894 in Harrison. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.7.
8 Margaretha Vis, geboren op dinsdag 5 oktober 1897 in Harrison. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.8.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.2 Antje (Anna) Vis
is geboren op woensdag 17 januari 1883 in Orange City, dochter van Heyme Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4) en Mary de Haan. Anna trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 6 juni 1905 met J.W. Cady.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.3 Maria Elisabeth Vis
is geboren op donderdag 12 maart 1885 in Harrison, dochter van Heyme Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4) en Mary de Haan. Maria trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 28 november 1908 met Peter van den Werp.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.4 Alida Vis
is geboren op zaterdag 3 maart 1888, dochter van Heyme Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4) en Mary de Haan. Alida trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 10 november 1909 met Henry de Lange.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.5 Heyme Vis
is geboren op donderdag 13 november 1890 in Harrison, zoon van Heyme Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4) en Mary de Haan. Heyme is overleden op woensdag 22 januari 1936, 45 jaar oud. Heyme:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 12 november 1914 met Fay Richman. Fay is overleden op zaterdag 6 april 1918 in Wasta, South Dakota.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 10 november 1922 met Nellie Peterson.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.6 Dirk Vis
is geboren op zaterdag 17 december 1892 in Harrison, zoon van Heyme Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4) en Mary de Haan. Dirk is overleden op woensdag 16 januari 1985 in Harrison, 92 jaar oud. Dirk trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 4 maart 1920 in Pella, Iowa met Suze Lefers, 25 jaar oud. Suze is geboren op vrijdag 26 oktober 1894 in Harrison, dochter van Harm Lefers en Francis Brink.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.7 Frederik Hendrik Vis
is geboren op vrijdag 12 oktober 1894 in Harrison, zoon van Heyme Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4) en Mary de Haan. Frederik is overleden op vrijdag 31 juli 1942, 47 jaar oud. Frederik trouwde in Everett, Washington met Kathryn N.N.. Kathryn is overleden omstreeks 1990 in Everett.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4.8 Margaretha Vis
is geboren op dinsdag 5 oktober 1897 in Harrison, dochter van Heyme Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.4) en Mary de Haan. Margaretha is overleden op vrijdag 28 november 1986 in Corsica, South Dakota, 89 jaar oud. Margaretha trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 28 februari 1928 in Harrison met Jacob Krediet. Jacob is overleden vóór 1986.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5 Frederik Vis
is geboren op zondag 14 februari 1858 in Zaandam, zoon van Heyme IV Vis (jr.) (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3) en Elisabeth van Voorst. Frederik is overleden op zondag 14 september 1930 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 27 september 1930 in ’s-Gravenhage, Oud Eik en Duinen. Frederik trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 5 juli 1888 in Rozendaal met Maria Adolphina Gezina ter Horst, 26 jaar oud. Maria is geboren op maandag 24 maart 1862 in Groningen, dochter van Eduard Benjamin ter Horst en Anna Berendina Gerhards. Maria is overleden op woensdag 5 maart 1941 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Zij is begraven in ’s-Gravenhage, Oud Eik en Duinen. Kinderen van Frederik en Maria:
1 Anne Vis, geboren op zaterdag 6 april 1889 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5.1.
2 Elisabeth Vis, geboren op woensdag 4 februari 1891 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5.2.
3 Eduard Benjamin Vis, geboren op zaterdag 7 april 1894 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5.3.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5.1 Anne Vis
is geboren op zaterdag 6 april 1889 in Amsterdam, dochter van Frederik Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5) en Maria Adolphina Gezina ter Horst. Anne is overleden op woensdag 27 maart 1974 in Scheveningen, 84 jaar oud. Anne trouwde, 24 jaar oud, op maandag 28 april 1913 in Amsterdam met Dr. Willem Schut, 30 jaar oud. Dr. Schut is geboren op woensdag 5 juli 1882 in Ermelo. Dr. is overleden op zondag 16 september 1962 in Wassenaar, 80 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5.2 Elisabeth Vis
is geboren op woensdag 4 februari 1891 in Amsterdam, dochter van Frederik Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5) en Maria Adolphina Gezina ter Horst. Elisabeth is overleden op zaterdag 4 juli 1981 in Groningen, 90 jaar oud. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 19 oktober 1915 in Amsterdam met Dr. Anthony Marius Hendrik Schepman, 25 jaar oud. Dr. is geboren op zaterdag 22 maart 1890 in Rhoon, zoon van Mattheus Marinus Schepman en Anna Maria Margaretha Barger. Dr. is overleden op zondag 26 april 1959 in Groningen, 69 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Dr.:
1 Dr. Felix Robert Schepman, geboren op woensdag 21 november 1917 in Utrecht. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5.2.1.
2 Ds. Margaretha Catharina Schepman [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5.2.2], geboren op zaterdag 23 augustus 1919 in Groningen. Ds. is overleden op woensdag 28 maart 1990 in Groningen, 70 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5.2.1 Dr. Felix Robert Schepman
is geboren op woensdag 21 november 1917 in Utrecht, zoon van Dr. Anthony Marius Hendrik Schepman en Elisabeth Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5.2). Dr. is overleden op zaterdag 5 oktober 1974 in Roermond, 56 jaar oud. Dr. Schepman trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 14 augustus 1945 in Amsterdam met Henriëtte Louise Maas Geesteranus, 24 jaar oud. Henriëtte is geboren op maandag 4 oktober 1920 in Amsterdam. Henriëtte is overleden op woensdag 17 oktober 2007 in Velp, Gld., 87 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5.3 Eduard Benjamin Vis
is geboren op zaterdag 7 april 1894 in Amsterdam, zoon van Frederik Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.3.5) en Maria Adolphina Gezina ter Horst. Eduard is overleden op zaterdag 13 juni 1970 in Laren (NH), 76 jaar oud.
Eduard trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 1 november 1922 in Amsterdam met Jeanne Vreeken, 20 jaar oud. Jeanne is geboren op vrijdag 7 februari 1902 in Amsterdam. Jeanne is overleden op zondag 6 juli 1986 in Blaricum, 84 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.4 Guurtje Vis
is geboren op zondag 5 september 1830 in Zaandam, dochter van Heyme III Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3) en Antje de Vries. Guurtje is overleden op maandag 19 maart 1877 in Maarsseveen, 46 jaar oud. Guurtje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 2 juli 1852 in Zaandam met Uilko van der Goot, 27 jaar oud. Uilko is geboren op dinsdag 16 november 1824 in Zaandam. Uilko is overleden op donderdag 20 juni 1878 in Oosterbeek, 53 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5 Albert Vis
is geboren op vrijdag 9 maart 1832 in Zaandam, zoon van Heyme III Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3) en Antje de Vries. Albert is overleden op dinsdag 4 augustus 1885 in Franeker, 53 jaar oud.
In 1859 heeft Albert Heymesz. Vis de oliemolen De Veering in Zaandam-Oost in eigendom. Op 13 september 1884 wordt De Veering geveild, maar niet verkocht. Waarschijnlijk wordt de molen niet lang hierna uit de hand verkocht.Albert trouwde, 26 jaar oud, op zondag 20 juni 1858 in Zaandijk met Antje Houttuyn, 24 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 24 december 1833 in Zaandijk, dochter van Jan Houttuyn en Antje de Bruyn. Antje is overleden op vrijdag 21 februari 1873 in Workum, 39 jaar oud.
Kinderen van Albert en Antje:
1 Antje Vis, geboren op zondag 24 april 1859 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.1.
2 Jan Heyme Vis, geboren op vrijdag 20 juli 1860 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.2.
3 Adrianus Vis, geboren op vrijdag 16 januari 1863 in Workum. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3.
4 Ds. Pieter Albert Vis, geboren op zondag 7 mei 1865 in Workum. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.4.
5 Agatha Clasina Vis, geboren op vrijdag 22 oktober 1869 in Workum. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.5.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.1 Antje Vis
is geboren op zondag 24 april 1859 in Zaandam, dochter van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5) en Antje Houttuyn. Antje is overleden op zondag 26 mei 1940 in Heerenveen, 81 jaar oud. Antje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 12 november 1884 in Bolsward met Geert Taconis, 26 jaar oud. Geert is geboren op vrijdag 5 februari 1858. Geert is overleden op vrijdag 11 juni 1920 in Wolvega, 62 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.2 Jan Heyme Vis
is geboren op vrijdag 20 juli 1860 in Zaandam, zoon van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5) en Antje Houttuyn. Jan is overleden op maandag 21 april 1930 in ’s-Gravenhage, 69 jaar oud. Jan trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 15 maart 1892 in Amersfoort met Jacoba Heynen, 23 jaar oud. Jacoba is geboren op dinsdag 2 maart 1869 in Amersfoort.
Kinderen van Jan en Jacoba:
1 Albert Vis, geboren op vrijdag 27 januari 1893 in Utrecht. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.2.1.
2 Jacoba Vis, geboren op zaterdag 16 november 1895 in Nijkerk. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.2.2.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.2.1 Albert Vis
is geboren op vrijdag 27 januari 1893 in Utrecht, zoon van Jan Heyme Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.2) en Jacoba Heynen. Albert is overleden op donderdag 9 november 1961 in Amsterdam, 68 jaar oud. Albert trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 6 juli 1918 in Nijmegen met Rosalina Hendrika Hoogenboom, 23 jaar oud. Rosalina is geboren op zaterdag 27 oktober 1894 in Nijmegen. Rosalina is overleden op vrijdag 17 januari 1969 in Amsterdam, 74 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.2.2 Jacoba Vis
is geboren op zaterdag 16 november 1895 in Nijkerk, dochter van Jan Heyme Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.2) en Jacoba Heynen. Jacoba is overleden op woensdag 5 januari 1983 in Naarden, 87 jaar oud. Jacoba:
(1) trouwde, 20 jaar oud, in januari 1916 in Utrecht met Hendrik Willem Nolet, 38 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1 v. Chr. in ?. Hendrik is geboren op donderdag 21 juni 1877 in Utrecht.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 6 juni 1919 in ’s-Gravenhage met Gerard Willem, baron Taets van Amerongen tot Woudenberg, 36 jaar oud. Gerard is geboren op vrijdag 13 april 1883 in Breda. Gerard is overleden op donderdag 3 november 1938 in ’s-Gravenhage, 55 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3 Adrianus Vis
is geboren op vrijdag 16 januari 1863 in Workum, zoon van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5) en Antje Houttuyn. Adrianus is overleden op vrijdag 30 maart 1917 in Bolsward, 54 jaar oud. Adrianus trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 6 mei 1896 in Sneek met Fimke Vrolijk, 26 jaar oud. Fimke is geboren op vrijdag 24 september 1869 in Sneek, dochter van Hendrik Vrolijk en Grietje Swaagstra. Fimke is overleden op vrijdag 27 maart 1953 in Sneek, 83 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Fimke:
1 Albert Hendrik Vis, geboren op maandag 21 september 1896 in Bolsward. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3.1.
2 Grietje Anna Vis, geboren op dinsdag 17 juli 1900 in Bolsward. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3.2.
3 Adriana Vis, geboren op donderdag 30 januari 1902 in Bolsward. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3.3.
4 Antje Vis, geboren op dinsdag 16 augustus 1904 in Bolsward. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3.4.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3.1 Albert Hendrik Vis
is geboren op maandag 21 september 1896 in Bolsward, zoon van Adrianus Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3) en Fimke Vrolijk. Albert is overleden op dinsdag 3 februari 1976 in Sneek, 79 jaar oud. Albert trouwde, 25 jaar oud, op maandag 28 november 1921 in Bolsward met Geertruida Plantinga, 22 jaar oud. Geertruida is geboren op donderdag 1 juni 1899 in Bolsward. Geertruida is overleden op zondag 25 mei 1986 in Sneek, 86 jaar oud.
Kind van Albert en Geertruida:
1 Adriaan Herman Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3.1.1], geboren op dinsdag 1 februari 1927 in Sneek. Adriaan is overleden op vrijdag 17 juli 1992 in Sneek, 65 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3.2 Grietje Anna Vis
is geboren op dinsdag 17 juli 1900 in Bolsward, dochter van Adrianus Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3) en Fimke Vrolijk. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 23 november 1920 in Bolsward met Herre Reiner Kingma, 27 jaar oud. Herre is geboren op zondag 16 juli 1893 in Makkum. Herre is overleden op maandag 8 oktober 1973 in Bolsward, 80 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3.3 Adriana Vis
is geboren op donderdag 30 januari 1902 in Bolsward, dochter van Adrianus Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3) en Fimke Vrolijk. Adriana trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 april 1929 in Sneek met Minne Kingma, 23 jaar oud. Minne is geboren op woensdag 26 juli 1905 in Lutkewierum (Hennaarderadeel). Minne is overleden op vrijdag 4 mei 1979 in Zwolle, 73 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3.4 Antje Vis
is geboren op dinsdag 16 augustus 1904 in Bolsward, dochter van Adrianus Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.3) en Fimke Vrolijk. Antje trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 4 april 1934 in Sneek met Ruurd Pieter Sevensma, 32 jaar oud. Ruurd is geboren op dinsdag 10 december 1901 in Sneek. Ruurd is overleden op woensdag 12 september 1984 in Heerenveen, 82 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.4 Ds. Pieter Albert Vis
is geboren op zondag 7 mei 1865 in Workum, zoon van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5) en Antje Houttuyn. Ds. is overleden op zaterdag 19 oktober 1940 in Doorwerth, 75 jaar oud. Ds.:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 5 januari 1890 in Barsingerhorn met Vrouwtje Mars, 23 jaar oud. Vrouwtje is geboren op maandag 30 juli 1866 in Barsingerhorn, dochter van Pieter Mars en Elisabeth Zeeman. Vrouwtje is overleden op zondag 2 december 1928 in Irnsum, 62 jaar oud.
(2) trouwde, 66 jaar oud, op maandag 30 november 1931 in Heemstede met Augustina Jacoba Sophia Pool, 54 jaar oud. Augustina is geboren op zaterdag 8 september 1877 in Den Helder. Augustina is overleden op maandag 14 januari 1974 in Doorwerth, 96 jaar oud. Augustina is weduwe van Dr. Abraham Gerrit Adrianus Idenburg (ovl. vóór 1931).
Kinderen van Ds. en Vrouwtje:
1 Anna Elisabeth Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.4.1], geboren op zaterdag 20 september 1890 in Witmarsum. Anna is overleden op vrijdag 12 januari 1968 in Ede, 77 jaar oud.
2 Elisabeth Petronella Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.4.2], geboren op zondag 16 augustus 1891 in Barsingerhorn. Elisabeth is overleden op woensdag 26 augustus 1891 in Barsingerhorn, 10 dagen oud.
3 Ds. Pieter Vis, geboren op zondag 11 juni 1893 in Beemster. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.4.3.
4 Dr. Albert Vis, geboren op zondag 9 september 1894 in Beemster. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.4.4.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.4.3 Ds. Pieter Vis
is geboren op zondag 11 juni 1893 in Beemster, zoon van Ds. Pieter Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.4) en Vrouwtje Mars. Ds. is overleden op donderdag 13 augustus 1942 in ’s-Gravenhage, 49 jaar oud. Ds. trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 17 oktober 1917 in Hilversum met Henriëtte van Ockenburg, 22 jaar oud. Henriëtte is geboren op zaterdag 1 december 1894 in Vlissingen, dochter van Adriaan Jan van Ockenburg en Henriëtta Bartholdine van Dutihl. Henriëtte is overleden op woensdag 4 april 1979 in Amersfoort, 84 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.4.4 Dr. Albert Vis
is geboren op zondag 9 september 1894 in Beemster, zoon van Ds. Pieter Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.4) en Vrouwtje Mars. Dr. is overleden op vrijdag 14 januari 1972 in Beverwijk, 77 jaar oud. Dr. trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 6 juli 1920 in Wonseradeel met Gerritje Visser, 22 jaar oud. Gerritje is geboren op donderdag 14 april 1898 in Haarlem. Gerritje is overleden op dinsdag 9 maart 1976 in Beverwijk, 77 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5.5 Agatha Clasina Vis
is geboren op vrijdag 22 oktober 1869 in Workum, dochter van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.5) en Antje Houttuyn. Agatha is overleden op zondag 26 maart 1933, 63 jaar oud. Agatha trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 15 april 1897 in Amsterdam met Lodewijk Barend Mölman, 33 jaar oud. Lodewijk is geboren op woensdag 30 december 1863 in Amsterdam. Lodewijk is overleden na 1933, minstens 70 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.6 Abraham Vis
is geboren op zaterdag 3 december 1836 in Zaandam, zoon van Heyme III Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3) en Antje de Vries. Abraham is overleden op maandag 24 april 1911 in Heerenveen, 74 jaar oud. Abraham trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 2 juni 1864 in Amsterdam met Elisabeth Maria Lulofs, 28 jaar oud. Elisabeth is geboren op woensdag 28 oktober 1835 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op dinsdag 12 mei 1908 in Heerenveen, 72 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Elisabeth:
1 Claas Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.6.1], geboren op woensdag 17 mei 1865 in Zwolle. Claas is overleden op maandag 24 juli 1865 in Zwolle, 2 maanden oud.
2 Barbertje Vis, geboren op woensdag 11 juli 1866 in Heerenveen. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.6.2.
3 Antje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.6.3], geboren op dinsdag 4 augustus 1868 in Heerenveen. Antje is overleden op woensdag 27 januari 1960 in Amersfoort, 91 jaar oud.
4 Catharina Anna Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.6.4], geboren op zaterdag 31 december 1870 in Heerenveen. Catharina is overleden op donderdag 14 april 1887 in Heerenveen, 16 jaar oud.
5 Geertruida Vis, geboren op maandag 7 april 1873 in Heerenveen. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.6.5.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.6.2 Barbertje Vis
is geboren op woensdag 11 juli 1866 in Heerenveen, dochter van Abraham Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.6) en Elisabeth Maria Lulofs. Barbertje is overleden op zondag 6 juni 1915 in Ginniken, 48 jaar oud. Barbertje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 26 november 1891 in Schoterland met Johannes Adolphus Abraham Luytjes, 44 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 13 april 1847. Johannes is overleden op dinsdag 29 oktober 1929 in Breda, 82 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.6.5 Geertruida Vis
is geboren op maandag 7 april 1873 in Heerenveen, dochter van Abraham Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.3.6) en Elisabeth Maria Lulofs. Geertruida is overleden op maandag 2 april 1923 in Amersfoort, 49 jaar oud. Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 2 maart 1904 in Schoterland met Johannes van Lonkhuijzen, 28 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 21 augustus 1875 in Arnhem. Johannes is overleden op zondag 23 maart 1947 in Amsterdam, 71 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5 Albert Vis
is geboren op dinsdag 6 oktober 1801 in Oost-Zaandam, zoon van Jan Heymeszn. Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7) en Trijntje Cleyndert. Albert is overleden op zaterdag 11 maart 1848 in Wormerveer, 46 jaar oud.
De eerste Zaanse rijstpeller was Albert Vis, die werd geboren te Oostzaan in 1801. Hij begon zijn loopbaan als bediende bij Vasterd Vas & Co, eigenaar van veel windmolens en in het begin van de negentiende eeuw een van de rijkste koopmannen van de Zaanstreek. In 1825 begon Albert Vis voor zichzelf. Van de weduwe Vas huurde hij de pelmolen "De Jonge Voorn" en begon als loonpelder. Hij verrichtte veel pelwerkzaamheden voor de koopman Jan Laan, maar pelde ook voor eigen rekening.
In 1831 pelde hij voor het eerst rijst voor de firma Wessanen & Laan; dat waren Jan en Adriaan Laan in Wormerveer. In 1841 kocht Wessanen & Laan een eigen pelmolen "De Prinses". Men pelde afwissend gerst en rijst.Albert trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1821 in Zaandijk met Neeltje Groen, 19 jaar oud. Neeltje is geboren op donderdag 24 september 1801 in Zaandijk, dochter van Jan Groen en Duifje Prins. Neeltje is overleden op donderdag 28 oktober 1852 in Wormerveer, 51 jaar oud.
Kinderen van Albert en Neeltje:
1 Jan Vis, geboren op zaterdag 16 augustus 1823 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.
2 Duifje Vis, geboren op vrijdag 6 januari 1826 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.2.
3 Trijntje Vis, geboren op zondag 28 oktober 1827 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.3.
4 Neeltje Vis, geboren op donderdag 25 december 1828 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.4.
5 Pieter Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.5], geboren op zondag 6 juni 1830 in Wormerveer. Pieter is overleden op zaterdag 31 december 1842 in Wormerveer, 12 jaar oud.
6 Albert Vis, geboren op woensdag 27 juni 1832 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.
7 Maartje Vis, geboren op zondag 16 februari 1834 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.7.
8 Antje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.8], geboren op vrijdag 20 januari 1837 in Wormerveer. Antje is overleden op dinsdag 29 juni 1847 in Wormerveer, 10 jaar oud.
9 Gerrit Vis, geboren op vrijdag 28 september 1838 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.
10 Dirk Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.10], geboren op dinsdag 26 mei 1840 in Wormerveer. Dirk is overleden op zaterdag 24 oktober 1846 in Wormerveer, 6 jaar oud.
11 Jacob Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.11], geboren op woensdag 12 januari 1842 in Wormerveer. Jacob is overleden op donderdag 21 april 1892 in Haarlem, 50 jaar oud.
12 Klaas Vis, geboren op zondag 24 december 1843 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1 Jan Vis
is geboren op zaterdag 16 augustus 1823 in Wormerveer, zoon van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5) en Neeltje Groen. Jan is overleden op dinsdag 22 september 1868 in Neuenahr, 45 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 23 juli 1846 in Wormerveer met Sydina Prins, 23 jaar oud. Sydina is geboren op donderdag 22 mei 1823 in Wormerveer. Sydina is overleden op donderdag 26 april 1894 in Wormerveer, 70 jaar oud.
Kinderen van Jan en Sydina:
1 Neeltje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.1], geboren op woensdag 9 juni 1847 in Wormerveer. Neeltje is overleden op maandag 25 december 1922 in Wormerveer, 75 jaar oud.
2 Simon Vis, geboren op maandag 1 juli 1850 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.2.
3 Albert Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.3], geboren op maandag 3 januari 1853 in Wormerveer. Albert is overleden op woensdag 12 januari 1916 in Wormerveer, 63 jaar oud.
4 Eva Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.4], geboren op donderdag 25 januari 1855 in Wormerveer. Eva is overleden op maandag 12 maart 1917 in Wormerveer, 62 jaar oud.
5 Adrianus Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.5], geboren op zondag 26 april 1857 in Wormerveer. Adrianus is overleden op donderdag 11 februari 1864 in Wormerveer, 6 jaar oud.
6 Johanna Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.6], geboren op zondag 22 januari 1860 in Wormerveer. Johanna is overleden op vrijdag 16 februari 1877 in Wormerveer, 17 jaar oud.
7 Dirk Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.7], geboren op donderdag 26 november 1863 in Wormerveer. Dirk is overleden op maandag 2 januari 1865 in Wormerveer, 1 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.2 Simon Vis
is geboren op maandag 1 juli 1850 in Wormerveer, zoon van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1) en Sydina Prins. Simon is overleden op maandag 14 september 1885 in Schagen, 35 jaar oud. Simon trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1879 met Geertruida de Zeeuw, 24 of 25 jaar oud. Geertruida is geboren op zaterdag 11 maart 1854 in Hendrik-Ido-Ambacht. Geertruida is overleden op woensdag 18 maart 1931 in Alkmaar, 77 jaar oud.
Kinderen van Simon en Geertruida:
1 Johanna Rozetta Vis, geboren op vrijdag 19 maart 1880 in Ridderkerk. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.2.1.
2 Jan Willem Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.2.2], geboren op dinsdag 17 mei 1881 in Barsingerhorn. Jan is overleden op donderdag 26 mei 1904 in Barsingerhorn, 23 jaar oud.
3 Willem Jan Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.2.3], geboren op woensdag 22 november 1882 in Anna Paulowna. Willem is overleden op zaterdag 13 september 1884 in Barsingerhorn, 1 jaar oud.
4 Albert Vis, geboren op zaterdag 3 mei 1884 in Barsingerhorn. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.2.4.
5 Simonette Geertruida Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.2.5], geboren op maandag 19 oktober 1885 in Barsingerhorn. Simonette is overleden op zondag 30 maart 1902 in Barsingerhorn, 16 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.2.1 Johanna Rozetta Vis
is geboren op vrijdag 19 maart 1880 in Ridderkerk, dochter van Simon Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.2) en Geertruida de Zeeuw. Johanna is overleden op woensdag 11 januari 1956 in Alkmaar, 75 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op zondag 3 mei 1903 in Barsingerhorn met Jacob Kistemaker, 23 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 19 april 1880 in Winkel. Jacob is overleden op maandag 9 juni 1958 in Beverwijk, 78 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.2.4 Albert Vis
is geboren op zaterdag 3 mei 1884 in Barsingerhorn, zoon van Simon Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.1.2) en Geertruida de Zeeuw. Albert is overleden op zaterdag 27 oktober 1956 in Alkmaar, 72 jaar oud. Albert trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 februari 1909 in Zijpe met Guurtje Jimmink, 25 jaar oud. Guurtje is geboren op maandag 8 oktober 1883 in Zijpe. Guurtje is overleden op woensdag 22 april 1964 in Bergen (N.-H.), 80 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.2 Duifje Vis
is geboren op vrijdag 6 januari 1826 in Wormerveer, dochter van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5) en Neeltje Groen. Duifje is overleden op zaterdag 17 juni 1871 in Zaandam, 45 jaar oud. Duifje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 20 oktober 1847 in Wormerveer met Frederik Doorn, 25 jaar oud. Frederik is geboren op vrijdag 20 september 1822 in Zaandam. Frederik is overleden op dinsdag 20 juni 1865 in Zaandam, 42 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.3 Trijntje Vis
is geboren op zondag 28 oktober 1827 in Wormerveer, dochter van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5) en Neeltje Groen. Trijntje is overleden op zondag 14 december 1879 in Nieuwendam, 52 jaar oud. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 4 juli 1850 in Wormerveer met Hendrik Clijndert, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 1 juni 1825 in Nieuwendam. Hendrik is overleden op woensdag 12 januari 1887 in Nieuwendam, 61 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.4 Neeltje Vis
is geboren op donderdag 25 december 1828 in Wormerveer, dochter van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5) en Neeltje Groen. Neeltje is overleden op donderdag 20 mei 1920 in Haarlem, 91 jaar oud. Neeltje ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op donderdag 13 november 1856 in Wormerveer met Arnoldus Versteegh, 30 jaar oud. Arnoldus is geboren op zaterdag 19 november 1825 in Kapel Avezaath. Arnoldus is overleden op zondag 1 juni 1873 in Kapel Avezaath, 47 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6 Albert Vis
is geboren op woensdag 27 juni 1832 in Wormerveer, zoon van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5) en Neeltje Groen. Albert is overleden op zondag 10 juni 1866 in Wormerveer, 33 jaar oud. Albert trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 1 juli 1858 in Wormerveer met Maria Laan, 22 jaar oud. Maria is geboren op maandag 18 april 1836 in Wormerveer, dochter van Jan Laan en Cornelia Avis. Maria is overleden op dinsdag 24 november 1903 in Velp, 67 jaar oud.
Kinderen van Albert en Maria:
1 Neeltje Vis, geboren op woensdag 6 juli 1859 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.1.
2 Jan Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.2], geboren op vrijdag 5 juli 1861 in Wormerveer. Jan is overleden op vrijdag 13 december 1861 in Wormerveer, 5 maanden oud.
3 Jan Vis, geboren op zaterdag 2 mei 1863 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.1 Neeltje Vis
is geboren op woensdag 6 juli 1859 in Wormerveer, dochter van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6) en Maria Laan. Neeltje is overleden op maandag 18 maart 1935 in Velp, 75 jaar oud. Neeltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 28 april 1881 in Wormerveer met Dr. Gerhardus Fabius, 26 jaar oud. Dr. is geboren op zaterdag 5 augustus 1854 in Broek in Waterland. Dr. is overleden op donderdag 17 mei 1900 in Velp, 45 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3 Jan Vis
is geboren op zaterdag 2 mei 1863 in Wormerveer, zoon van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6) en Maria Laan. Jan is overleden op zondag 4 maart 1928 in Hilversum, 64 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 1 mei 1890 in Wormerveer met Cormelia Margarethe Agatha Schoute, 20 jaar oud. Cormelia is geboren op vrijdag 1 oktober 1869 in Wormerveer, dochter van Cornelis Schoute en Tetje Ypma. Cormelia is overleden op maandag 4 oktober 1954 in Hilversum, 85 jaar oud.
Kinderen van Jan en Cormelia:
1 Albert Vis, geboren op dinsdag 30 juni 1891 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.1.
2 Elisabeth Catharina Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.2], geboren op donderdag 25 augustus 1892 in Wormerveer. Elisabeth is overleden op vrijdag 19 mei 1972 in Hilversum, 79 jaar oud.
3 Cornelis Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.3], geboren op dinsdag 24 april 1894 in Wormerveer. Cornelis is overleden op dinsdag 21 mei 1907 in Wormerveer, 13 jaar oud.
4 Maria Vis, geboren op zaterdag 4 januari 1896 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.4.
5 Nelly Vis, geboren op donderdag 18 november 1897 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.5.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.1 Albert Vis
is geboren op dinsdag 30 juni 1891 in Wormerveer, zoon van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3) en Cormelia Margarethe Agatha Schoute. Albert is overleden op zondag 13 december 1970 in Velp, 79 jaar oud. Albert trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 4 mei 1916 in Wormerveer met Hendrika Maria Dekker, 20 jaar oud. Hendrika is geboren op donderdag 30 januari 1896 in Wormerveer, dochter van Johan Wilem Dekker en Anna Geertruida Honig. Hendrika is overleden op donderdag 22 juli 1982 in Wassenaar, 86 jaar oud.
Kind van Albert en Hendrika:
1 Albert Vis, geboren op vrijdag 2 april 1920 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.1.1.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.1.1 Albert Vis
is geboren op vrijdag 2 april 1920 in Wormerveer, zoon van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.1) en Hendrika Maria Dekker. Albert is overleden op zaterdag 29 mei 1971, 51 jaar oud (oorzaak: Als vermist op de Noordzee opgegeven). Albert trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 6 november 1947 in Hilversum met Erica Joy Nijbakker, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 21 februari 1952 in Hilversum. Erica is geboren op dinsdag 15 november 1921 in Bussum. Erica is overleden op donderdag 31 oktober 1968 in Hilversum, 46 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.4 Maria Vis
is geboren op zaterdag 4 januari 1896 in Wormerveer, dochter van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3) en Cormelia Margarethe Agatha Schoute. Maria is overleden op zaterdag 10 januari 1981 in Laren (NH), 85 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 15 juli 1920 in Wormerveer met Anton Jacob de Jong, 27 jaar oud. Anton is geboren op dinsdag 11 juli 1893 in Batavia. Anton is overleden op zaterdag 28 september 1968 in Hilversum, 75 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3.5 Nelly Vis
is geboren op donderdag 18 november 1897 in Wormerveer, dochter van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.6.3) en Cormelia Margarethe Agatha Schoute. Nelly is overleden op donderdag 11 oktober 1990 in Winterswijk, 92 jaar oud. Nelly trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 8 april 1920 in Hilversum met Herman Christiaan Jurjaan Willink, 24 jaar oud. Herman is geboren op zaterdag 5 oktober 1895 in Winterswijk. Herman is overleden op zaterdag 2 november 1963 in Winterswijk, 68 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.7 Maartje Vis
is geboren op zondag 16 februari 1834 in Wormerveer, dochter van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5) en Neeltje Groen. Maartje is overleden op zaterdag 16 augustus 1879 in Heemstede, 45 jaar oud. Maartje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 30 april 1857 in Wormerveer met Pieter Hendrik Kaars Sypesteyn, 23 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 8 februari 1834 in Krommenie. Pieter is overleden op maandag 9 maart 1903 in Overveen, 69 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9 Gerrit Vis
is geboren op vrijdag 28 september 1838 in Wormerveer, zoon van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5) en Neeltje Groen. Gerrit is overleden op dinsdag 30 november 1915 in Utrecht, 77 jaar oud. Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 oktober 1859 in Koog aan de Zaan met Aaltje Kluyver, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 15 maart 1839 in Koog aan de Zaan, dochter van Aris Kluyver en Agatha Geertruida van Gelder. Aaltje is overleden op vrijdag 14 februari 1908 in Utrecht, 68 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Agatha Geertruida Vis, geboren op donderdag 17 januari 1861 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.1.
2 Albert Adriaan Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.2], geboren op maandag 2 juni 1862 in Wormerveer. Albert is overleden op woensdag 16 mei 1917, 54 jaar oud.
3 Pieter Martinus Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.3], geboren op dinsdag 27 oktober 1863 in Wormerveer. Pieter is overleden op dinsdag 15 november 1881 in Maarssen, 18 jaar oud.
4 Johannes Frederik Vis, geboren op zondag 30 juli 1865 in Zaandijk. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.4.
5 Cornelia Alida Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.5], geboren op zondag 2 juli 1871 in Nijenrode, Breukelen. Cornelia is overleden op maandag 14 juli 1884 in Maarssen, 13 jaar oud.
6 Maria Catharina Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.6], geboren op donderdag 20 juli 1876 in Maarssen. Maria is overleden op woensdag 20 september 1944 in Arnhem, 68 jaar oud (oorzaak: Door oorlogsgeweld omgekomen).

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.1 Agatha Geertruida Vis
is geboren op donderdag 17 januari 1861 in Wormerveer, dochter van Gerrit Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9) en Aaltje Kluyver. Agatha is overleden op woensdag 20 september 1944 in Arnhem, 83 jaar oud. Agatha trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 27 augustus 1902 in Utrecht met Mr. Johannes van Wulfften Palthe, 55 jaar oud. Mr. is geboren op zondag 13 juni 1847 in Oldenzaal. Mr. is overleden op vrijdag 22 juli 1927 in Arnhem, 80 jaar oud. Mr. is weduwnaar van Swanida Helena Visser (ovl. vóór 1902).

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.4 Johannes Frederik Vis
is geboren op zondag 30 juli 1865 in Zaandijk, zoon van Gerrit Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9) en Aaltje Kluyver. Johannes is overleden op zondag 26 december 1943 in Batavia, 78 jaar oud. Johannes trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1899 in Batavia met Sophia Jacqueline Schalling, 26 of 27 jaar oud. Sophia is geboren op vrijdag 12 januari 1872 in Cheribon, West Java. Sophia is overleden op donderdag 24 juli 1947 in Batavia, 75 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Sophia:
1 Frederik Johannes Vis, geboren op donderdag 3 april 1902 in Batavia. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.4.1.
2 Pieter Adriaan Vis, geboren op woensdag 29 juni 1904 in Buitenzorg, Java. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.4.2.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.4.1 Frederik Johannes Vis
is geboren op donderdag 3 april 1902 in Batavia, zoon van Johannes Frederik Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.4) en Sophia Jacqueline Schalling. Frederik is overleden op dinsdag 18 januari 1983 in Amersfoort, 80 jaar oud. Frederik trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 15 juni 1932 in Batavia met Annaatje Eva Spoel Spoel, 22 jaar oud. Annaatje is geboren op dinsdag 22 juni 1909 in Cheribon, West Java, dochter van Jacobus Dingeman en Annaatje Meyer. Annaatje is overleden op zaterdag 26 augustus 1989 in Amersfoort, 80 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.4.2 Pieter Adriaan Vis
is geboren op woensdag 29 juni 1904 in Buitenzorg, Java, zoon van Johannes Frederik Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.4) en Sophia Jacqueline Schalling. Pieter is overleden op dinsdag 2 oktober 1951 in Bandoeng, 47 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25 september 1929 in Utrecht met Alida Bertha Olga Agterberg, 22 jaar oud. Alida is geboren op dinsdag 2 oktober 1906 in Leiden. Alida is overleden op zondag 1 december 1985 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Kind van Pieter en Alida:
1 Johannes Frederik Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.9.4.2.1], geboren op vrijdag 25 februari 1944 in Bangkinan, Midden-Sumatra. Johannes is overleden op dinsdag 2 maart 1965 in Amsterdam, 21 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12 Klaas Vis
is geboren op zondag 24 december 1843 in Wormerveer, zoon van Albert Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5) en Neeltje Groen. Klaas is overleden op donderdag 13 mei 1909 in Wormerveer, 65 jaar oud. Klaas trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1871 in Zaandam met Margaretha Anna Keg, 21 jaar oud. Margaretha is geboren op dinsdag 11 juni 1850 in Zaandam, dochter van Pieter Keg en Antje van Orden. Margaretha is overleden op vrijdag 13 april 1934 in Hilversum, 83 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Margaretha:
1 Albert Johan Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12.1], geboren op vrijdag 24 mei 1872 in Wormerveer. Albert is overleden op vrijdag 7 november 1902 in Afrika, 30 jaar oud.
2 Pieter Nicolaas Vis, geboren op donderdag 27 november 1873 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12.2.
3 Eduard Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12.3], geboren op vrijdag 28 januari 1876 in Wormerveer. Eduard is overleden op donderdag 25 januari 1877 in Wormerveer, 11 maanden oud.
4 Nicolaas Jacobus Vis, geboren op zaterdag 15 november 1879 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12.4.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12.2 Pieter Nicolaas Vis
is geboren op donderdag 27 november 1873 in Wormerveer, zoon van Klaas Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12) en Margaretha Anna Keg. Pieter is overleden op donderdag 15 februari 1940 in Amsterdam, 66 jaar oud. Pieter trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 14 juni 1923 in Amsterdam met Geertruida Theresia Johanna Sammels, 35 jaar oud. Geertruida is geboren op dinsdag 21 februari 1888 in Amsterdam. Geertruida is overleden op woensdag 27 december 1961 in Amsterdam, 73 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12.4 Nicolaas Jacobus Vis
is geboren op zaterdag 15 november 1879 in Wormerveer, zoon van Klaas Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12) en Margaretha Anna Keg. Nicolaas is overleden op woensdag 30 december 1964 in Haarlem, 85 jaar oud. Nicolaas trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 24 november 1908 in Nijmegen met Maria Arida van Gendt, 20 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 7 november 1888 in Arnhem, dochter van Gerlag Jan van Gendt en Diderica Tom. Maria is overleden op zaterdag 4 maart 1972 in Haarlem, 83 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Maria:
1 Gerlag Jan Vis, geboren op vrijdag 17 december 1909 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12.4.1.
2 Albert Johan Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12.4.2], geboren op zaterdag 2 augustus 1913 in Wormerveer. Albert is overleden op maandag 19 augustus 1985 in Overveen, 72 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12.4.1 Gerlag Jan Vis
is geboren op vrijdag 17 december 1909 in Wormerveer, zoon van Nicolaas Jacobus Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.5.12.4) en Maria Arida van Gendt. Gerlag trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 juni 1935 in Alkmaar met Cornelia Maria Bosman, 21 jaar oud. Cornelia is geboren op vrijdag 26 september 1913 in Alkmaar. Cornelia is overleden op vrijdag 16 augustus 1985 in Enkhuizen, 71 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6 Jan Vis
is geboren op donderdag 7 april 1803 in Oost-Zaandam, zoon van Jan Heymeszn. Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7) en Trijntje Cleyndert. Hij is gedoopt op zondag 9 maart 1823 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Jan is overleden op maandag 6 april 1835 in Oost-Zaandam, 31 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 4 oktober 1827 in Zaandam met Maria Elisabth van Heijnsbergen, 21 jaar oud. Maria is geboren op maandag 4 augustus 1806 in West-Zaandam, dochter van Martinus Pieter van Heijnsbergen en Eefje Kop. Maria is overleden op maandag 25 maart 1889 in West-Zaandam, 82 jaar oud. Maria trouwde later op zondag 7 oktober 1838 in Zaandam met Klaas Keijzer.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Eefje Vis, geboren op donderdag 27 maart 1828 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.1.
2 Trijntje Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.2], geboren op donderdag 19 januari 1832 in Zaandam. Trijntje is overleden op donderdag 2 februari 1832 in Zaandam, 14 dagen oud.
3 Jan Vis, geboren op maandag 22 april 1833 in Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.3.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.1 Eefje Vis
is geboren op donderdag 27 maart 1828 in Zaandam, dochter van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6) en Maria Elisabth van Heijnsbergen. Eefje is overleden op woensdag 14 augustus 1861 in Zaandam, 33 jaar oud. Eefje trouwde, 29 jaar oud, op zondag 28 juni 1857 in Zaandam met Carel Nieman, 27 jaar oud. Carel is geboren op zondag 23 augustus 1829 in Zaandam. Carel is overleden op zondag 22 januari 1893 in Zaandam, 63 jaar oud. Carel trouwde later op donderdag 29 juni 1865 in Zaandam met Maartje Dekker.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.3 Jan Vis
is geboren op maandag 22 april 1833 in Zaandam, zoon van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6) en Maria Elisabth van Heijnsbergen. Jan is overleden op donderdag 18 maart 1909 in Amsterdam, 75 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 3 juni 1858 in Amsterdam met Johanna de Vogel, 27 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 22 juli 1830 in Zaandijk. Johanna is overleden op woensdag 12 november 1919 in Amsterdam, 89 jaar oud.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Maria Margaretha Elisabeth Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.3.1], geboren op zondag 7 juli 1861 in Amsterdam. Maria is overleden op zondag 28 mei 1939 in Amsterdam, 77 jaar oud.
2 Jan Vis [1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.3.2], geboren op zondag 14 juni 1863 in Amsterdam. Jan is overleden op vrijdag 13 mei 1892 in Amsterdam, 28 jaar oud.
3 Cornelis Johannes Vis, geboren op dinsdag 4 juli 1871 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.3.3.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.3.3 Cornelis Johannes Vis
is geboren op dinsdag 4 juli 1871 in Amsterdam, zoon van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.3) en Johanna de Vogel. Cornelis is overleden op donderdag 13 januari 1949 in Amsterdam, 77 jaar oud. Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 11 juli 1901 in Amsterdam met Louisa Elizabeth Scheidel, 28 jaar oud. Louisa is geboren op woensdag 16 oktober 1872 in ’s-Gravenhage. Louisa is overleden op donderdag 28 juli 1910 in ’s-Gravenhage, 37 jaar oud.
Kind van Cornelis en Louisa:
1 Josephine Arnoldine Cornelia Vis, geboren op dinsdag 1 oktober 1901 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.3.3.1.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.3.3.1 Josephine Arnoldine Cornelia Vis
is geboren op dinsdag 1 oktober 1901 in ’s-Gravenhage, dochter van Cornelis Johannes Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.6.3.3) en Louisa Elizabeth Scheidel. Josephine is overleden op donderdag 19 juli 1990 in Castricum, 88 jaar oud. Josephine trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1942 in Amsterdam met Franciscus Theodorus Johannes Pijnappels, 41 jaar oud. Franciscus is geboren op maandag 24 december 1900 in Amsterdam. Franciscus is overleden op vrijdag 16 juni 1972 in Castricum, 71 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1.6.7.8 Klaas Vis
is geboren op dinsdag 13 oktober 1807 in Oost-Zaandam, zoon van Jan Heymeszn. Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.1.6.7) en Trijntje Cleyndert. Hij is gedoopt op zondag 5 maart 1826 in Oost-Zaandam. Klaas is overleden op zondag 17 maart 1878 in Zaandam, 70 jaar oud. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 19 juni 1834 in Zaandam met Helena Dorothea Tobbe, 24 jaar oud. Helena is geboren op zaterdag 14 oktober 1809 in Zaandijk. Helena is overleden op maandag 21 mei 1877 in Zaandijk, 67 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.2 Klaas Vis
is geboren op maandag 25 september 1690 in Oost-Zaandam, zoon van Heyme I Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1) en Stijntje Jans Duyn. Hij is gedoopt op zaterdag 13 april 1715 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Klaas is overleden op woensdag 7 september 1740 in Oost-Zaandam, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 september 1740. Klaas:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 12 september 1713 met Antje Jansdr. Ongelaar, 23 jaar oud, nadat zij op zaterdag 26 augustus 1713 in West-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Antje is geboren in mei 1690 in Koog aan de Zaan, dochter van Jan Claaszn. Ongelaar en Guurte Willemsdr.. Antje is overleden op maandag 6 oktober 1727, 37 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 9 oktober 1727 in Oost-Zaandam.
(2) trouwde, 38 jaar oud, in oktober 1728 met Grietje Jacobsdr. Kat, nadat zij op zaterdag 2 oktober 1728 in West-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is geboren in Koog aan de Zaan. Zij is begraven op donderdag 15 november 1731 in Oost-Zaandam.
(3) trouwde, 43 jaar oud, op dinsdag 6 oktober 1733 met Antje Dirksdr. Doon, 36 jaar oud, nadat zij op zaterdag 19 september 1733 in West-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1697 in Koog aan de Zaan (gereformeerd). Antje is overleden op vrijdag 15 april 1774 in West-Zaandam, 77 jaar oud. Antje is weduwe van Jacob Simonszn. Heijntjes (ovl. vóór 1733).
Kinderen van Klaas en Antje (1):
1 Jan Vis, geboren op zondag 20 mei 1714 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.1.
2 Stijntje Vis [1.1.1.1.2.1.1.2.2], geboren op maandag 21 oktober 1715 in Oost-Zaandam. Stijntje is overleden in 1718, 2 of 3 jaar oud.
3 Jacob Vis [1.1.1.1.2.1.1.2.3], geboren op dinsdag 20 juli 1717 in Oost-Zaandam.
4 Willem Vis [1.1.1.1.2.1.1.2.4], geboren op zondag 27 november 1718 in Oost-Zaandam. Willem is overleden vóór 1722, ten hoogste 4 jaar oud.
5 Jacob Vis, geboren op zondag 21 januari 1720. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.
6 Willem Vis [1.1.1.1.2.1.1.2.6], geboren op donderdag 16 juli 1722 in Oost-Zaandam. Willem is overleden in 1723, 0 of 1 jaar oud.
7 Stijntje Vis, geboren op woensdag 5 april 1724 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.7.
8 Eerst Guurtje, later Aagje Vis [1.1.1.1.2.1.1.2.8], geboren op zondag 5 oktober 1727 in Oost-Zaandam. Zij is gedoopt op maandag 5 april 1751 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Eerst is overleden op donderdag 7 december 1752 in Oost-Zaandam, 25 jaar oud. Kind van Klaas en Grietje:
9 Willem Klaaszn. Vis, geboren op zondag 11 november 1731 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.9.Kinderen van Klaas en Antje (3):
10 Jannetje Vis, geboren op dinsdag 5 april 1735 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.10.
11 Grietje Vis, geboren op maandag 10 december 1736 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.11.

1.1.1.1.2.1.1.2.1 Jan Vis
is geboren op zondag 20 mei 1714 in Oost-Zaandam, zoon van Klaas Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.2) en Antje Jansdr. Ongelaar. Hij is gedoopt op zaterdag 24 maart 1736 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Jan is overleden op dinsdag 31 mei 1757, 43 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 4 juni 1757 in Oost-Zaandam. Jan:
(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1733 met Jannetje Dirksdr. Venes, 2 of 3 jaar oud, nadat zij op zaterdag 21 november 1733 in West-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Jannetje is geboren in West-Zaandam. Zij is gedoopt op zaterdag 24 maart 1736 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Jannetje is overleden op donderdag 29 mei 1749, 13 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 3 juni 1749 in Oost-Zaandam.
(2) trouwde, 35 jaar oud, in september 1749 met Trijntje Claasdr., nadat zij op maandag 1 september 1749 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan.
Kinderen van Jan en Jannetje:
1 Aagje Vis [1.1.1.1.2.1.1.2.1.1]. Aagje is overleden in oktober 1757. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 oktober 1757.
Vermeld in augustus 1749
2 Jacob Janszn. Vis, geboren omstreeks 1736 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.
3 Claas Janszn. Vis, geboren omstreeks 1739. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.1.3.
4 Pieter Vis [1.1.1.1.2.1.1.2.1.4], geboren vóór 1749. Pieter is overleden in mei 1764 in Oost-Zaandam, minstens 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 13 mei 1764.

1.1.1.1.2.1.1.2.1.2 Jacob Janszn. Vis
is geboren omstreeks 1736 in Oost-Zaandam, zoon van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.1) en Jannetje Dirksdr. Venes. Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1766 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Jacob is overleden op dinsdag 4 september 1804 in Oost-Zaandam, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1804. Jacob trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in juni 1766 met Lijsje Jansdr. Pontman, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op zaterdag 7 juni 1766 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Lijsje is geboren omstreeks 1736 in Westzaan. Zij is gedoopt op zaterdag 29 maart 1760 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Lijsje is overleden op donderdag 6 januari 1814 in Zaandam, ongeveer 78 jaar oud.
Kind van Jacob en Lijsje:
1 Antje Jacobsdr. Vis, geboren omstreeks 1775 in Oost-Zaandam. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.1.

1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.1 Antje Jacobsdr. Vis
is geboren omstreeks 1775 in Oost-Zaandam, dochter van Jacob Janszn. Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.1.2) en Lijsje Jansdr. Pontman. Zij is gedoopt op maandag 30 maart 1795 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Antje is overleden op woensdag 14 februari 1844 in Landsmeer, ongeveer 69 jaar oud. Antje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1800 in Oost-Zaandam met Marcus Albertsz. Vos, 21 of 22 jaar oud, nadat zij op vrijdag 28 maart 1800 in ondertrouw zijn gegaan. Marcus is geboren op zondag 29 maart 1778 in Oost-Zaandam. Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1799 in West-Zaandam (Vlaamse Doopsgezinde Gemeente). Marcus is overleden op vrijdag 6 september 1822 in Purmerland, 44 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.2.1.3 Claas Janszn. Vis
is geboren omstreeks 1739, zoon van Jan Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.1) en Jannetje Dirksdr. Venes. Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1766 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Claas is overleden op zondag 14 oktober 1810 in Oost-Zaandam, ongeveer 71 jaar oud. Claas:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in juni 1766 met Grietje Jansdr. Pontman, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op zaterdag 7 juni 1766 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is geboren omstreeks 1742 in Westzaan. Zij is gedoopt op zaterdag 14 april 1764 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente).
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, in 1783 met Hillegond Cardinaal, 14 of 15 jaar oud, nadat zij op vrijdag 14 maart 1783 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op vrijdag 22 januari 1768 in West-Zaandam (Vlaamse Doopsgezinde Gemeente). Hillegond is overleden op woensdag 12 augustus 1812 in Zaandam, 44 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.2.5 Jacob Vis
is geboren op zondag 21 januari 1720, zoon van Klaas Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.2) en Antje Jansdr. Ongelaar. Jacob is overleden in 1741 in Oost-Zaandam, 20 of 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 juni 1741. Jacob trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1740 met Annetje Willemsdr. (de) Vos, nadat zij op zaterdag 8 oktober 1740 in Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Annetje is overleden in juni 1781 in Oost-Zaandam. Annetje trouwde later in 1742 met Hendrik Volders. Annetje trouwde later op donderdag 23 juli 1761 in Oost-Zaandam met Willem Simonszn. Groen.
Kind van Jacob en Annetje:
1 Jacob (Jaapje) Vis [1.1.1.1.2.1.1.2.5.1]. Hij is gedoopt op donderdag 22 juni 1741 in Oost-Zaandam, gereformeerd. Jaapje is overleden in juni 1782 in Oost-Zaandam, 40 of 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 juni 1782.

1.1.1.1.2.1.1.2.7 Stijntje Vis
is geboren op woensdag 5 april 1724 in Oost-Zaandam, dochter van Klaas Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.2) en Antje Jansdr. Ongelaar. Zij is gedoopt op zaterdag 10 april 1745 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Stijntje is overleden in januari 1786 in Koog aan de Zaan, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 januari 1786. Stijntje:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1749 met Jan Pieterszn. Groeneboer, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op zaterdag 14 juni 1749 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1726 in Oost-Zaandam. Hij is gedoopt op zaterdag 25 maart 1747 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Jan is overleden op dinsdag 16 november 1751 in Oost-Zaandam, ongeveer 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 november 1751.
(2) trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1753 met Christiaan Zwart, nadat zij op maandag 29 oktober 1753 in Oost-Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Hij is begraven op dinsdag 29 april 1783 in Koog aan de Zaan.

1.1.1.1.2.1.1.2.9 Willem Klaaszn. Vis
is geboren op zondag 11 november 1731 in Oost-Zaandam, zoon van Klaas Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.2) en Grietje Jacobsdr. Kat. Hij is gedoopt op vrijdag 24 januari 1766 in Koog-Zaandijk (Ver Doopsgezind). Willem is overleden in april 1775 in Wormerveer, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 april 1775. Willem trouwde, 33 jaar oud, op zondag 3 maart 1765 in West-Zaandam met Aafje Dirksdr Prins, 10 maanden oud. Zij is gedoopt op vrijdag 24 januari 1766 in Koog-Zaandijk (Ver Doopsgezind). Aafje is overleden in december 1778 in Wormerveer, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 december 1778.

1.1.1.1.2.1.1.2.10 Jannetje Vis
is geboren op dinsdag 5 april 1735 in Oost-Zaandam, dochter van Klaas Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.2) en Antje Dirksdr. Doon. Zij is gedoopt op vrijdag 16 januari 1756 in West-Zaandam (Vlaamse Doopsgezinde Gemeente). Jannetje is overleden op zondag 25 augustus 1776, 41 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 27 augustus 1776 in Oost-Zaandam. Jannetje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 19 december 1762 in West-Zaandam met Jacob Cornelis Ouwejan, 22 jaar oud. Jacob is geboren op dinsdag 5 april 1740 in West-Zaandam. Hij is gedoopt op vrijdag 18 januari 1760 in West-Zaandam (Vlaamse Doopsgezinde Gemeente). Jacob is overleden op zaterdag 13 december 1788, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 december 1788. Jacob trouwde later op zondag 18 oktober 1778 in West-Zaandam met Trijntje Jansdr. Louwe.

1.1.1.1.2.1.1.2.11 Grietje Vis
is geboren op maandag 10 december 1736 in Oost-Zaandam, dochter van Klaas Vis (zie 1.1.1.1.2.1.1.2) en Antje Dirksdr. Doon. Zij is gedoopt op vrijdag 16 januari 1756 in West-Zaandam (Vlaamse Doopsgezinde Gemeente). Grietje is overleden op vrijdag 6 januari 1758 in West-Zaandam, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 januari 1758. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 27 maart 1757 in West-Zaandam met Dirk Corneliszn. Ouwejan, 25 of 26 jaar oud. Dirk is geboren in 1731 in Zaandam. Hij is gedoopt op vrijdag 16 januari 1756 in West-Zaandam (Vlaamse Doopsgezinde Gemeente). Dirk is overleden op woensdag 17 februari 1808 in Oost-Zaandam, 76 of 77 jaar oud. Dirk trouwde later in april 1760 met Duyfje Claasdr. Blauw.

1.1.1.1.2.1.2 Pieter Vis
is geboren omstreeks 1664, zoon van Jacob Heymeszn. Vis (zie 1.1.1.1.2.1) en Mary Willemsdr.. Pieter is overleden op donderdag 7 april 1707, ongeveer 43 jaar oud.
Kind van Pieter uit onbekende relatie:
1 Trijntje Pietersdr. Vis, geboren omstreeks 1697. Volgt 1.1.1.1.2.1.2.1.

1.1.1.1.2.1.2.1 Trijntje Pietersdr. Vis
is geboren omstreeks 1697, dochter van Pieter Vis (zie 1.1.1.1.2.1.2). Zij is gedoopt op zaterdag 23 maart 1720 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Trijntje is overleden op woensdag 6 januari 1762, ongeveer 65 jaar oud. Trijntje trouwde met Jan Meyndertsz. Age. Jan is geboren omstreeks 1697. Hij is gedoopt op zaterdag 20 maart 1723 in Oost-Zaandam (Waterlandse Doopsgezinde Gemeente). Jan is overleden op dinsdag 6 november 1759, ongeveer 62 jaar oud.
Alias Jan Engel

1.1.1.1.2.1.4 Aagt Vis
is geboren in 1668, dochter van Jacob Heymeszn. Vis (zie 1.1.1.1.2.1) en Mary Willemsdr.. Aagt is overleden op donderdag 22 april 1728, 59 of 60 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 27 april 1728 in Oost-Zaandam. Aagt bleef kinderloos. Aagt trouwde met Adam Jansz Duyn. Adam is geboren omstreeks 1655, zoon van Jan Duyn. Adam is overleden op dinsdag 2 februari 1723, ongeveer 68 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 6 februari 1723 in Oost-Zaandam. Verffabrikant.
Eigenaar verfmolen De Duynjager in 1696.

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 30-11-2011 18:20