SCHEPMAN (DIDAM)

Parenteel van Melcher of Melchers Schipman (Didamse Genealogie)

1 Melcher of Melchers Schipman (Didamse Genealogie)
is geboren omstreeks 1580. Melcher is overleden na 1651 in Didam, minstens 71 jaar oud.
Van deze oudste stamvader is helaas niets meer bekend, dan dat hij zeer waarschijnlijk de vader van Henderick was. Aangezien er tussen Henderick, Jenneken, Lijsbet en Wessel wel een familierelatie bestaan moet hebben, is aan te nemen dat zij broers en zusters waren.
Henderick werd immers bij de doop van zijn 2e en 3e kind Henderick Melcher Schipman genoemd. Lijsbet werd bij de doop van haar eersteling Lijsbet Melchers genoemd.
Deze 4 kinderen van Melcher traden afwisselend bij elkaar als doopgetuige op. Omdat Melcher nergens in de boeken van Didam is terug te vinden, lijkt het aannemelijk dat hij zelf niet in Didam gewoond heeft. Waar hij wel vandaan kwam is helaas onbekend.
Getuige bij: geboorteaangifte Anneken Tijmis (geb. 1651) [zie 4,6][grootvader moederszijde]
Kinderen van Melcher uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Jenneken Schepman. Volgt 2.
2 [waarschijnlijk] Lijsbet Schepman, geboren in Didam. Volgt 4.
3 [waarschijnlijk] Henderick Schepman, geboren omstreeks 1610. Volgt 8.
4 [waarschijnlijk] Wessel Schepman, geboren omstreeks 1620 in Didam. Volgt 87.

2 Jenneken Schepman, dochter van [waarschijnlijk] Melcher of Melchers Schipman (Didamse Genealogie) (zie 1). Jenneken is overleden vóór 1664.
Zij is op 26-02-1664 in Didam getuige bij het huwelijk van Jan Sperboom en Enneken Janssen (dochter van Jan Smeinck).
Adres: van na 1641 Kerckbuert, DidamJenneken trouwde op donderdag 9 mei 1641 in Didam met Jan Sperreboom. Jan trouwde later op dinsdag 26 februari 1664 in Didam met Enneken Janssen.
Notitie bij Jan: Soldaat onder Binnewith. Zij hebben zich na 1641 in de Kerckbuurt te Didam gevestigd.
Adres: van na 1641 Kerckbuert, DidamBeroep: Soldaat onder Binnewith.Onbekend: Luitenant Binnewith had een militair kampement, dat op de gemeenschappelijke heide achter Babberich zou hebben gestaan.
Kinderen van Jenneken en Jan:
1 Haesken Sperreboom, gedoopt op donderdag 20 februari 1642 in Didam. Volgt 3.
2 Wessel Sperreboom. Hij is gedoopt op woensdag 14 april 1655 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
3 Haesken Sperreboom, dochter van Jan Sperreboom en Jenneken Schepman (zie 2). Zij is gedoopt op donderdag 20 februari 1642 in Didam. Bij de doop van Haesken was de volgende getuige aanwezig: Henderick Schepman (±1610-vóór 1683) [zie 8] [oom moederszijde].
Haar oom Hendrick Schepman is doopgetuigeHaesken trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 2 augustus 1668 in Didam met Thomas Henricksen.

4 Lijsbet Schepman is geboren in Didam, dochter van [waarschijnlijk] Melcher of Melchers Schipman (Didamse Genealogie) (zie 1). Lijsbet is overleden na 1654 in Didam.
De nakomelingen uit het huwelijk van Lijsbeth Schepman en Evert Tijmis leven in 2010 in Didam met als achternaam Evers.
Lijsbet:
(1) trouwde op donderdag 22 juli 1638 in Didam met Evert Tijmis (Tiemens, Times of Timessen). Evert is overleden in 1654 in Didam.
Notitie bij overlijden van Evert: Hij is tussen januari en augustus overleden.
Adres: GreffelkampGetuige bij: 18-02-1638doop Melchert Schepman (geb. 1638) [zie 8,1]
(2) trouwde op woensdag 23 september 1654 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente met Reijner Seeuwinck (Everts), nadat zij op woensdag 23 september 1654 in ondertrouw zijn gegaan. Reijner is geboren in Langerack.
Notitie bij Reijner: Of Reynder Everts Elyck
Kinderen van Lijsbet en Evert:
1 Trijn (Trijneke Evertse) Tijmis (Tiemens, Times of Timessen). Zij is gedoopt op donderdag 20 januari 1639. Trijn is overleden vóór 1694, ten hoogste 55 jaar oud.
2 Melchior Tijmis. Hij is gedoopt op donderdag 10 januari 1641 in Didam.
3 Melcher Tijmis. Hij is gedoopt op donderdag 1 december 1644 in Didam.
4 N. (onleesbaar, mogelijk Melcher) Tijmis, gedoopt in 1646 in Didam. Volgt 5.
5 Wessel Tijmis (of Tiemens), geboren op zondag 16 augustus 1648 in Didam of1646. Volgt 6.
6 Anneken Tijmis. Bij de geboorteaangifte van Anneken was de volgende getuige aanwezig: Melcher of Melchers Schipman (Didamse Genealogie) (±1580-na 1651) [zie 1] [grootvader moederszijde]. Zij is gedoopt op donderdag 2 februari 1651 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
7 Evertjen Tijmis. Zij is gedoopt op donderdag 9 juli 1654 in Didam.Kind van Lijsbet uit onbekende relatie:
8 Wessele?. Hij is gedoopt op donderdag 6 augustus 1643 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
In het doopboek staat: Dit kind is in onegtschap geteeld.
5 N. (onleesbaar, mogelijk Melcher) Tijmis, zoon van Evert Tijmis (Tiemens, Times of Timessen) en Lijsbet Schepman (zie 4). Hij is gedoopt in 1646 in Didam. N. trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1669 in Didam met N.N..

6 Wessel Tijmis (of Tiemens) is geboren op zondag 16 augustus 1648 in Didam of1646, zoon van Evert Tijmis (Tiemens, Times of Timessen) en Lijsbet Schepman (zie 4). Wessel is overleden na 1720 in en voor 1743, minstens 72 jaar oud. Wessel trouwde in niet in Didam met Hendrina van Sellen. Hendrina is overleden omstreeks 1702 in Didam.
Kinderen van Wessel en Hendrina:
1 Evert Tijmis. Hij is gedoopt op vrijdag 2 maart 1685 in Didam.
2 Arnoldus Tijmis, gedoopt op zondag 28 april 1686 in Didam. Volgt 7.
3 Elbarta Elisabeth Tijmis. Zij is gedoopt op donderdag 2 december 1688 in Didam.
4 Eva Margriet Tijmis. Zij is gedoopt op donderdag 25 januari 1691 in Didam.
5 Johanna Mergriet Tijmis. Zij is gedoopt op donderdag 10 maart 1695 in Didam.

7 Arnoldus Tijmis, zoon van Wessel Tijmis (of Tiemens) (zie 6) en Hendrina van Sellen. Hij is gedoopt op zondag 28 april 1686 in Didam. Arnoldus is overleden in Wageningen. Arnoldus trouwde, 25 jaar oud, op zondag 7 juni 1711 in Wageningen met Jantje Rentincks. Jantje is geboren in Didam. Jantje is overleden op dinsdag 13 december 1729 in Wageningen.

8 Henderick Schepman is geboren omstreeks 1610, zoon van [waarschijnlijk] Melcher of Melchers Schipman (Didamse Genealogie) (zie 1). Henderick is overleden vóór maandag 15 november 1683, ten hoogste 73 jaar oud.
Op 29-03-1640 is hij in Didam getuige bij de doop van Geertruijt Sparreboom, zoon van Steffen Sparreboom en Eefke N.
Op 16-05-1641 is hij in Didam getuige bij de doop van Cornellske Rees, dochter van Berend Rees en Willemcke N.
Im 1665 is hij lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Didam.
Op 20-02-1642 is hij in Didam getuige bij de doop van Haeskert Sperreboom, dochter van Jan Sperreboom en Jenneke Schepman.
Van 1660 tot 1684 is Henderick bewoner/pachter en in elk geval vanaf 1669 waard van Herberg Die Swaene / De Zwaan in Didam. Hij pacht de herberg van de Heer van Bergh. Herberg De Zwaan stond aan de Hoofdstraat en in het (inmiddels volledig aangepaste) pand is nu (2010) een Supermarkt. Na hem wordt zijn zoon Wolter in 1684 eigenaar/bewoner.Het pand is tot 1976 als horecabedrijf in gebruik geweest.
In de Oud Rechterlijke boeken van Didam (boek 272 deel 1) staat:
08-10-1669 dat Jacob Boerboom nog aan kerkmeester Schepman 10 gulden en 2 en een half stuiver moet betalen voor de genoten verteringen.
Hieruit blijkt eigenlijk al dat kerkmeester Schepman toen al Herberg De Zwaan had (mogelijk heettte de herberg nog niet zo) en dat hij hem niet vertrouwde en daarom de schuld liet optekenen.
Genoemde Jacob Boerboom zelf is waard in Herberg Het Hagedoorntje in Waverlo( Dijk).
In de Civile Processen van Didam (boek 182) staat:
November 1675 moet Henrick Schepman nog 10 Rijksdaalders betalen voor de halve aem wijn (1 aem = 1/6 vat = ca. 150 liter) aan Arnold Cock, koopman uit Emrick. De wijn is vast voor de herberg bestemd.
11-07-1670 als Jacomina Gerritsen, weduwe van zaliger Paul van Russel, in zijn leven stadhouder van het richtersambt Doesburg, aan Henrick Schepman vraagt haar te assisteren als haar edele gehorende en toegelaten momboir. Er moet een stuk veldland gekocht worden! Ook hier is mogelijk een familierelatie.
* Een kerkmeester beheerde de financiën van de kerk, hij inde het geld uit renten en andere inkomsten en zorgde voor de besteding daarvan, meestal in opdracht van de predikant of kerkbestuur. Dus een praktische uitvoerende functie.
Beroep: van na 1637 Kerkmeester*Getuige bij: geboorteaangifte Johannes Schepman (geb. 1654) [zie 87,2][oom vaderszijde]20-02-1642doop Haesken Sperreboom (geb. 1642) [zie 3][oom moederszijde]Henderick trouwde in Didam met Geude Willems.
Kinderen van Henderick en Geude:
1 Melchert Schepman. Hij is gedoopt op donderdag 18 februari 1638 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente. Bij de doop van Melchert waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrick Muller en Evert Tijmis (Tiemens, Times of Timessen) (ovl. 1654) [zie 4].
(Gedoopt of 10-5-1640 = broer Hendrick Willem)
Gedoopt als Schipman, vader ook Schipman.
Is dit de kleermaker Melchert of Melchior, die in 1662, 1666 en in 1667 in het Notarieel Archief te ’s-Gravenhage voorkomt?
2 Hen(d)rick Willem Schipman, gedoopt op donderdag 10 mei 1640 in Didam. Volgt 9.
3 Wolter Schepman, gedoopt op donderdag 18 december 1642 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente. Volgt 10.
4 Haeskin Schepman, gedoopt op donderdag 2 februari 1645 in Didam. Volgt 12.
5 Theodorus Schepman, gedoopt op donderdag 21 april 1650 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente. Volgt 13.

9 Hen(d)rick Willem Schipman, zoon van Henderick Schepman (zie 8) en Geude Willems. Hij is gedoopt op donderdag 10 mei 1640 in Didam.
Bij zijn doop waren getuigen: Joncker Aert Richter Eijckel, Joncker Woldenborgh en Juffer A. Smullinckx.
Deze laatste was bewoner(ster) van Havezathe Enghuisen in Zevenaar.Hen(d)rick trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 30 juli 1665 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente met Anneken Gerrits.
Notitie bij het huwelijk van Hen(d)rick en Anneken: -
Getuige Peter Lou(t)bers. Anneken is weduwe van Peter Lauwers (ovl. vóór 1665), met wie zij trouwde vóór 1665.

10 Wolter Schepman, zoon van Henderick Schepman (zie 8) en Geude Willems. Hij is gedoopt op donderdag 18 december 1642 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente. Wolter is overleden in 1707, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven in Zevenaar, kerk.
Vanaf 1684, na de de dood van zijn vader,wordt Wolter eigenaar van Herberg De Zwaan in Didam. Hij zal ook de herbergier zijn geweest. Vanaf 1691 werd de bewoner/eigenaar Hendrik Jansen van Arnhem. Wolter verhuist dan kennelijk naar Zevenaar, waar hij met Pinksteren 1693 belijdenis doet. Zijn vrouw is in dat jaar al lidmaat te Zevenaar. Later is hij landbouwer en woont dan op hoeve "Stuivesand", aan de Slenterweg in Zevenaar. Hij heeft deze op 8 juli 1699 gekocht van de heer Van Woldenburg, waarschijnlijk een broer van de overleden eerste echtgenoot van zijn vrouw. Op 2 juli 1678 verbindt het echtpaar Winold van Woldenborg en Henderske Tengbergen wegens schuld aan de gereformeerde gemeente te Huissen de helft van Stuvesandt aanbestorven van zijn ouders. In 1720 wordt weduwe Beckers als eigenaresse genoemd en volgens het ambtsatlas vam 1725 is de Hoeve Stuvesande 410 roeden groot dan in bezit van ’t Koninklijk Domein. In 1885 brandt het pand af het wordt het gesloopt.
In 1693 is hij lidmaat van de Nederduits Gereformeerd en Burgerlijke Gemeente in Zevenaar.Wolter trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 10 november 1678 in Didam met Geertruyt van Zelst. Geertruyt is overleden op dinsdag 24 augustus 1694 in Zevenaar. Zij is begraven op dinsdag 31 augustus 1694 in Zevenaar, Nederduits Gereformeerde Gemeente. Geertruyt is weduwe van Jonker Johan van Woldenborgh (ovl. vóór 1654), met wie zij trouwde op vrijdag 10 april 1671 in Didam.
Uit het archief van Borculo blijkt dat Geertruijt al in 1654 en 1657 weduwe was.
Anno 1654 Ouden Margareta van der Felst, wede. Albert van der
Hell burgemeester te Kampen contra Gertruidt
Woldenborch, wede. Kapitein en
kommandeur den Ouden
Inv.nr. 238-2
Anno 1657 Oude Geertruijt Woldenborg, wede. kapitein Johan
den Oude contra Henderick Wilderinck, Geert
Voshaer en Tonnis Geverdinck
Inv.nr. 242-5
Kinderen van Wolter en Geertruyt:
1 Cornelis Schepman. Hij is gedoopt op zondag 19 oktober 1681 in Didam.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Hervormd.
Mogelijk moet het Cornelia zijn.
2 Hendrica Schepman. Zij is gedoopt op donderdag 2 december 1683 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
Notitie bij de geboorte van Hendrica: -
Vermoedelijk jong gestorven.Hendrica is overleden (oorzaak: jong).
3 Anna Geertruyt Schepman, geboren op woensdag 20 juni 1685 in Didam. Zij is gedoopt op donderdag 28 juni 1685 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
Notitie bij de geboorte van Anna: Hervormd.
4 Henricka Schepman, gedoopt op donderdag 29 mei 1687 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente. Volgt 11.
5 Cornelia Schepman. Zij is gedoopt op zondag 19 oktober 1681 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
Notitie bij Cornelia: -
Met Kerstmis 1699 nog lidmaat te Zevenaar, op 09-06-1702 met attest vertrokken naar Arnhem.

11 Henricka Schepman, dochter van Wolter Schepman (zie 10) en Geertruyt van Zelst. Zij is gedoopt op donderdag 29 mei 1687 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
Notitie bij de geboorte van Henricka: Hervormd.
Met Kerstmis in 1700 nog lidmaat te Zevenaar, op 27-08-1708 met attest vertrokken naar Arnhem.Henricka trouwde, 30 jaar oud, op zondag 31 oktober 1717 in Didam met Ot van Dervelen. Ot is geboren in Bemmel.

12 Haeskin Schepman, dochter van Henderick Schepman (zie 8) en Geude Willems. Zij is gedoopt op donderdag 2 februari 1645 in Didam.
Kind van Haeskin uit onbekende relatie:
1 Jan Schepman. Hij is gedoopt op vrijdag 29 december 1673 in Didam.
Onechte zoon.

13 Theodorus Schepman, zoon van Henderick Schepman (zie 8) en Geude Willems. Hij is gedoopt op donderdag 21 april 1650 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
Notitie bij de geboorte van Theodorus: -
Gedoopt door Theodorus Cornelii ab Englisch (beroepen op 29-10-1648Theodorus is overleden na 1721 in Kapel Avezaath, minstens 71 jaar oud.
Spoedig na zijn huwelijk verliet hij Didam en vestigde zich te Kapel Avezaath. Het beroep van Theodorus is helaas onbekend. Hij moet echter een aanzienlijk persoon zijn geweest, want hij wordt Monsieur Schipman genoemd; zijn vrouw Juffrou Schipman.
Anno 1708 vermelden de kerkboeken: "Den 28 maert gedoopt na de middag tot Kappel Avezaath een Soontje genaamd Theodorus. Vader Peter Brands, moeder Wilhelmina Geubels. Den Peter Theodorus Schepman, welke, omdat de vader paaps is, heeft beloofd alles aan te wenden dat het kind in de Gereformeerde Religie wordt opgebragt." De zoon werd Theodorus Brands en Theodorus Peters genoemd.
Op 22-12-1709 behoorde Theodorus nog tot de ouderlingen van de Gereformeerde Gemeente in kapel Avezaath.
Op 02-11-1719 wordt hij nog in een akte genoemd.
Op 05-10-1721 is hij met zijn echtgenote (of alleen zijn echtgenote als vrouw van Theodorus) in Kapel Avezaath getuige bij de doop van Barthel Hakkert, zoon van Gijsbert van Wijk en Hertje Hakkert.
Ds. Hammius werd op 25-3-1703 opgevolgd door Ds. Petrus Bisschop, waarna Ds. Egbertus van Doland op 4-11-1706 predikant te kapel Avezaath werd.
In de doopboeken van kapel Avezaath ontbreken de volgende periodes:
- 1645 - 1654
- juni 1672 - juli 1677
- 1682 - 1683
- 1686 - 1690
De trouwboeken ontbreken in onderstaande periodes:
- 1645 - 1655
- 1672 - 1680
Het kan dus goed zijn dat Theodorus tussen 1672 en 1680 hertrouwd is.
Theodorus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 24 juli 1677 in Didam met Adriana van Maren. Adriana is geboren in verm.Kapel Avezaath. Adriana is overleden vóór 1683 in verm.Kapel Avezaath.
Zij was bezitster van het veer over de Linge bij Out Avesaet.
Zij is na 1678 overleden.
Haar grootvader is Gerard van Maeren (ca.1570-ca.1620), leenman van Gelre, Zutphen en Zoelen.
Schepen van Tiel (1612, 1614 en 1617), burgemeester van Tiel (1613), later ook burgemeester van Zandwijk.
Rentmeester van Tiel in 1604, kerkmeester van St. Maarten (1608, 1611).
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1679 in Kapel Avezaath met Johanna Maria van Elderen, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Johanna: Huwelijk vermoedelijk tussen 1678 en 1680 Johanna is geboren omstreeks 1657. Johanna is overleden in mei 1742 in ’s-Gravenhage, ongeveer 85 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 3 mei 1742 in ’s-Gravenhage, Nieuwe Kerk.
Anna Maria van Eldre werd op 26-3-1700 door Ds. Joh. Hammius tot lidmaat van de Gereformeerde Gemeente in Kapel Avezaath aangenomen.
Op 11-10-1710 was zij samen met haar dochter Adriana Schepman getuige bij de doop van Johannes Peter Brand en Johannes Peter Peters.
Op 05-10-1721 is zij in Kapel Avezaath getuige bij de doop van Barthel Hakkert, zoon van Gijsbert van Wijk en Hertje Hakkert.
Kinderen van Theodorus en Adriana:
1 Hendrick Jan Schepman (Schieman). Hij is gedoopt op donderdag 28 juli 1678 in Kapel Avezaath. Hendrick is overleden (oorzaak: jong gestorven).
2 Peter Schepman, geboren omstreeks 1682 in Kapel Avezaath. Volgt 14.Kinderen van Theodorus en Johanna:
3 Hendrik Schepman(s), gedoopt op zondag 26 september 1683 in Kapel Avezaath. Volgt 15.
4 Adriana Schepman, gedoopt op vrijdag 26 december 1698 in Kapel Avezaath. Volgt 84.
5 Henrica Schepman, gedoopt omstreeks 1699 in Kapel Avezaath. Volgt 85.
6 Johanna Schepman, gedoopt omstreeks 1700 in Kapel Avezaath. Volgt 86.

14 Peter Schepman is geboren omstreeks 1682 in Kapel Avezaath, zoon van Theodorus Schepman (zie 13) en Adriana van Maren.
Notitie bij de geboorte van Peter: Vermoedelijke zoon van Theodorus.Peter is overleden.
Notitie bij overlijden van Peter: Mogelijk overleden tussen 1718 en 1719 te Kapel Avezaath.
Op 15-04-1718 is hij lidmaat van de Gereformeerde Gemeente in Kapel Avezaath.Peter trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 22 december 1709 in Nijmegen met Johanna Verhulsdonk, nadat zij op zondag 8 december 1709 in Nijmegen in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Peter en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jenneke de Hoog en Maria van de Pauwert.

15 Hendrik Schepman(s), zoon van Theodorus Schepman (zie 13) en Johanna Maria van Elderen. Hij is gedoopt op zondag 26 september 1683 in Kapel Avezaath. Hendrik is overleden, 47 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 7 augustus 1731 in Rotterdam, St.Janskerkhof.
Notitie bij Hendrik: 6156 Stukken betreffende een brouwerij met mouterij aan de Hoogstraat N.Z. (Stadsprotocol 55-58, later Kadastrale Sectie M, 101-106), genaamd De Drie Haringen en daarna De Grieksche A en De Roode Druyff , 1638-1862, afschriften, 19e eeuw details...
Adressen: 1709 Korte Frankenstraat, Rotterdam23-11-1710 Lommertstraet, Rotterdamvan 31-05-1712 tot 15-02-1714 Baanstraat, Rotterdam17-11-1715 Op de Botersloot, Rotterdamvan 09-12-1723 tot na 21-02-1726 In de Goudsewagestraat bij de Luizenmarkt, RotterdamBeroep: Molenaar in de Bierbrouwerij van de Groote Griexe A aan de Hoogstraat in RotterdamHendrik trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 8 oktober 1709 in Rotterdam, Gereformeerde Kerk met Geertruij van Eijnspick, nadat zij op zondag 22 september 1709 in Rotterdam, Gereformeerde Kerk in ondertrouw zijn gegaan. Geertruij is geboren in Rotterdam, dochter van Willem Eijnspick en Jannetje Cornelis van IJssel. Geertruij is overleden in 1733 in Rotterdam. Zij is begraven op woensdag 10 juni 1733 in Rotterdam, St.Janskerkhof.
Adressen: 1709 Lombardstraat, Rotterdam23-11-1710 Lommertstraet, Rotterdam31-05-1712 Baanstraat, Rotterdam17-11-1715 Op de Botersloot, Rotterdamvan 09-12-1723 tot 10-06-1733 Goudse Wagestraat bij de Luizenmakt, Rotterdam.
Kinderen van Hendrik en Geertruij:
1 Theodorus Schepman. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1710 in Rotterdam. Bij de doop van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Willem Eijnspick [grootvader moederszijde]. Theodorus is overleden vóór 1714, ten hoogste 4 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Vermoedelijk overleden na de geboorte van Willem (1712) en voor de geboorte van Theodorus (1714).
Adressen: 23-11-1710 Lommertstraet, Rotterdam31-05-1712 Baanstraat, Rotterdam17-11-1715 Op de Botersloot, Rotterdam
2 Willem Schepman. Hij is gedoopt op dinsdag 31 mei 1712 in Rotterdam. Willem is overleden vóór 1715, ten hoogste 3 jaar oud.
Adressen: 23-11-1710 Lommertstraet, Rotterdam31-05-1712 Baanstraat, Rotterdam17-11-1715 Op de Botersloot, RotterdamReligie: Gereformeerd gedoopt3 Theodorus Schepman (oudste tak), gedoopt op donderdag 15 februari 1714 in Rotterdam. Volgt 16.
4 Willem Schepman (middelste tak), gedoopt op zondag 17 november 1715 in Rotterdam,. Volgt 51.
5 Augustijn Schepman (jongste tak), gedoopt op donderdag 9 december 1723 in Rotterdam. Volgt 78.
6 Adriana Schepman. Zij is gedoopt op donderdag 21 februari 1726 in Rotterdam. Adriana is overleden in Rotterdam, 21 dagen oud. Zij is begraven op donderdag 14 maart 1726 in Rotterdam, St.Janskerkhof, Luijsemart o/’t hoekje.
Adressen: 23-11-1710 Lommertstraet, Rotterdam31-05-1712 Baanstraat, Rotterdam17-11-1715 Op de Botersloot, RotterdamGetuige bij: 13-10-1744doop Adriana Ger(ar)dina Schepman (1744-1815) [zie 16,3][tante vaderszijde]

16 Theodorus Schepman (oudste tak) (afb. 1), zoon van Hendrik Schepman(s) (zie 15) en Geertruij van Eijnspick. Hij is gedoopt op donderdag 15 februari 1714 in Rotterdam. Bij de doop van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Jong. Theodorus is overleden op vrijdag 7 mei 1790 in Rotterdam, 76 jaar oud. Hij is begraven in Poortugaal.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Het stoffelijk overschot werd over Mijs naar Portugaal vervoerd, waar het in de familiegrafkelder in de kerk van Poortugaal werd bijgezet.
Op de grote zwarte steen, die de grafkelder afdekt is de tekst:
SCHEPMANNI SEPULCRUM
te lezen, oftewel Graf/grafkelder van de Schepmannen.
Adressen: 23-11-1710 Lommertstraet, Rotterdam31-05-1712 Baanstraat, Rotterdam17-11-1715 Op de Botersloot, Rotterdam14-01-1740 Op de Huijbrugge, Rotterdamvan 29-07-1742 tot 05-01-1749 Hoogstraat, RotterdamBeroep: 14-01-1740 Medisch DoctorReligie: Gereformeerd gedooptGetuige bij: doop Hendrik Schepman (geb. 1756) [zie 81][oom vaderszijde]doop Willem Schepman (1762-1796) [zie 78,6][oom vaderszijde]geboorteaangifte Teeuw Schepman (1777-1846) [zie 32][grootvader vaderszijde]geboorteaangifte Willem Jacobus Schepman (geb. 1772) [zie 20][grootvader vaderszijde]05-09-1745doop Hendrick Schepman (1745-1745) [zie 51,4][oom vaderszijde]05-07-1771doop Theodorus Welborn Schepman (1771-1842) [zie 18][grootvader vaderszijde]04-12-1774doop Josina Theodora Schepman (1774-1819) [zie 25][grootvader vaderszijde]07-11-1779doop Josina Theodora Schepman (1779-1837) [zie 50,1][grootvader vaderszijde]Theodorus trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 14 januari 1740 met Josina Theodora (Josijntje) van Heijningen (afb. 2), 32 jaar oud, nadat zij op zondag 27 december 1739 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Rotterdam, Gereformeerde Kerk. Josijntje is geboren op dinsdag 19 april 1707 in Rotterdam, dochter van Teunis Jansz. van Heijningen en Leentie (Lena) Graeuw. Zij is gedoopt op zondag 24 april 1707 in Rotterdam. Josijntje is overleden op zaterdag 19 mei 1792 in Rotterdam, 85 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 25 mei 1792 in Poortugaal.
Notitie bij overlijden van Josijntje: Zij werd in het familiegraf in de kerk van Poortugaal begraven.
Voor de klasse is 30 gulden betaald.
Adressen: 14-01-1740 Schiedamsedijk, Rotterdam14-01-1740 Schiedamsedijk, Rotterdam29-07-1742 Hoogstraat, Rotterdamtot 19-05-1792 Oppert, RotterdamGetuige bij: doop Hendrik Schepman (geb. 1756) [zie 81][aangetrouwde tante vaderszijde]geboorteaangifte Teeuw Schepman (1777-1846) [zie 32][grootmoeder vaderszijde]geboorteaangifte Willem Jacobus Schepman (geb. 1772) [zie 20][grootmoeder vaderszijde]05-09-1745doop Hendrick Schepman (1745-1745) [zie 51,4][aangetrouwde tante vaderszijde]05-07-1771doop Theodorus Welborn Schepman (1771-1842) [zie 18][grootmoeder vaderszijde]04-12-1774doop Josina Theodora Schepman (1774-1819) [zie 25][grootmoeder vaderszijde]07-11-1779doop Josina Theodora Schepman (1779-1837) [zie 50,1][grootmoeder vaderszijde].
Kinderen van Theodorus en Josijntje:
1 Geertruij Schepman, geboren op zondag 27 november 1740 in Rotterdam. Zij is gedoopt op vrijdag 9 december 1740 in Rotterdam, gereformeerd. Geertruij is overleden op zondag 17 maart 1805 in Rotterdam, 64 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 22 maart 1805 in Poortugaal, familiegrafkelder in de kerk.
Adressen: 29-07-1742 Hoogstraat, Rotterdamtot 17-03-1805 Oppert, bij de Lombertse brug, RotterdamGetuige bij: 07-08-1791doop Mr. Theodorus Schepman (1791-1849) [zie 50,3][tante vaderszijde]
2 Mr.Dr. Anthony (of Antoine) (Teunis) Schepman (heer van Valckenstein), gedoopt op zondag 29 juli 1742 in Rotterdam. Volgt 17.
3 Adriana Ger(ar)dina Schepman. Zij is gedoopt op dinsdag 13 oktober 1744 in Rotterdam, gereformeerd. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Actsel en Adriana Schepman (1726-1726) [zie 15,6] [tante vaderszijde]. Adriana is overleden op vrijdag 3 november 1815 in Rotterdam, 71 jaar oud.
Adres: Oppertstraat 18, RotterdamBeroep: VroedvrouwGetuige bij: geboorteaangifte Willem Jacobus Schepman (geb. 1772) [zie 20][tante vaderszijde]05-07-1771doop Theodorus Welborn Schepman (1771-1842) [zie 18][tante vaderszijde]
4 Hendrik Schepman. Hij is gedoopt op donderdag 29 september 1746 in Rotterdam. Hendrik is overleden op donderdag 2 mei 1748 in Rotterdam, 1 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 mei 1748 in Rotterdam.
5 Heyndrick, later Mr. Hendrik Schepman, gedoopt op zondag 5 januari 1749 in Rotterdam. Volgt 50. 3 Schepman Teunis4 Schepman-Welborn Maria portret

17 Mr.Dr. Anthony (of Antoine) (Teunis) Schepman (heer van Valckenstein) (afb. 3), zoon van Theodorus Schepman (oudste tak) (zie 16) en Josina Theodora (Josijntje) van Heijningen. Hij is gedoopt op zondag 29 juli 1742 in Rotterdam. Bij de doop van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob van Heijninge en Antie van Heininge. Teunis is overleden op zondag 7 november 1813 in Rotterdam, 71 jaar oud.
Heer van Valckesteyn.
Teunis studeerde aan de universiteit van Leiden (gesticht in 1575). Aan deze Academia Lugdunensis was hij op 31-03-1761 ingeschreven als:
Antonius Schepman, Rotterdam Batavus, Ann. ac. Medicinae.
Hij droeg in Rotterdam de titel "Monsieur et Mre Teunis Schepman, Juris Utriusque en Medicinae Doctor"
In het adresboek van 1808 staat hij ingeschreven als: "Schepman (T), Medicinae Doctor, Nieuwehaven M 236"
Adressen: 29-07-1742 Hoogstraat, Rotterdamvan na 1770 Hoogstraat, Rotterdamvan 1777 tot 1800 Nieuwehaven bij de Hoijmarkt1813 Nieuwehaven M 236, RotterdamBeroep: Doctor in de Medicijnen, meester in de rechten, geneesheer te Rotterdam. Heer van Valkenstein. Religie: Hij werd gereformeerd gedooptGetuige bij: 17-09-1797doop Maria Henrietta Roos (1797-1880)[stiefvader van moeder].
Teunis:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 8 april 1770 in Ridderkerk met Maria Henrietta Welborn (afb. 4), 21 jaar oud, nadat zij op zondag 25 maart 1770 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren op woensdag 4 september 1748 in Batavia, Nederlands Indië, dochter van Willem Welborn en Maria Dirksen van den Heuvel. Maria is overleden in Rotterdam, 29 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 16 mei 1778 in Rotterdam, Grote Kerk. Maria is weduwe van Teunis van Brattem (1739-vóór 1770), met wie zij trouwde op zondag 28 juni 1767 in Ridderkerk.
Notitie bij Maria: Zij woonde eerst in Palembang op Sumatra’s zuidkust.
Adressen: van voor 1767 Ridderkerkvan na 1767 Leuvehaven, Rotterdam.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op zondag 30 april 1797 in Rotterdam met Eleonora Anthonia Schreuder, 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 14 april 1797 in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op zondag 28 mei 1769 in Rotterdam. Eleonora is overleden op vrijdag 13 maart 1812 in Rotterdam, 42 jaar oud.
Getuige bij: 17-09-1797doop Maria Henrietta Roos (1797-1880)
Kinderen van Teunis en Maria:
1 Theodorus Welborn Schepman, gedoopt op vrijdag 5 juli 1771 in Rotterdam, gereformeerd. Volgt 18.
2 Willem Jacobus Schepman, geboren op woensdag 23 september 1772 in Rotterdam. Volgt 20.
3 Josina Theodora Schepman, gedoopt op zondag 4 december 1774 in Rotterdam, gereformeerd. Volgt 25.
4 Mattheus Marinus (Teeuw) Schepman, geboren op woensdag 8 januari 1777 in Rotterdam. Volgt 32.
Kind van Teunis en Eleonora:
5 Kind Schepman, geboren op donderdag 2 januari 1800 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Kind: Ongedoopt kind.Kind is overleden op dinsdag 7 januari 1800 in Rotterdam, 5 dagen oud. Zij is begraven op vrijdag 10 januari 1800 in Rotterdam.

18 Theodorus Welborn Schepman, zoon van Dr. Anthony (of Antoine) (Teunis) Schepman (heer van Valckenstein) (zie 17) en Maria Henrietta Welborn. Hij is gedoopt op vrijdag 5 juli 1771 in Rotterdam, gereformeerd. Bij de doop van Theodorus waren de volgende getuigen aanwezig: Josijntje van Heijningen (1707-1792) [zie 16] [grootmoeder vaderszijde], Theodorus Schepman (oudste tak) (1714-1790) [zie 16] [grootvader vaderszijde] en Adriana Ger(ar)dina Schepman (1744-1815) [zie 16,3] [tante vaderszijde]. Theodorus is overleden op zondag 21 augustus 1842 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud.
Waarschijnlijk is hij de Theodorus Schepman, die in 1795 in de Raad van Rotterdam zitting heeft.
Waarschijnlijk: Bruining A. Predikant te Pietersbierum hij schrijft in een request aan de Koning geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij reeds dertig jaren in dienst is geweest en de Oudste Predikant van Barradeel is maar egter de enigste Predikant in die Grieteny is welke tot dusver over een gering inkomen van slechts zeshonderd guldens per jaar heeft terwijl de andere Predikanten een hogere inkomsten genieten enz. tevens wordt als mede getekende genoemd Schepman Welborn enz. jaar 1821.
Adressen: Paviljoensgracht, ’s-Gravenhagevan 1830 tot 1840 Raamstraat 1411842 Raamstraat 119, ’s-GravenhageBeroepen: Notaris en Procureur a/h Hooge Nationaal GerechtshofSolliciteur van Z.K.H. Koning Willem IReligie: ProtestantTheodorus trouwde, 33 jaar oud, op maandag 15 april 1805 in ’s-Gravenhage met Johanna Catharina Wilhelmina Clarion, 23 jaar oud, nadat zij op zondag 31 maart 1805 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 15 april 1805 in ’s-Gravenhage, Hoogduitse Kerk. Johanna is geboren op donderdag 26 april 1781 in Breda. Johanna is overleden op dinsdag 21 oktober 1862 in ’s-Gravenhage, 81 jaar oud.
Kinderen van Theodorus en Johanna:
1 Antony Marius Hendrik Welborn Schepman, geboren op donderdag 13 februari 1806 in ’s-Gravenhage. Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1806 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Antony is overleden na 1822, minstens 16 jaar oud.
Beroep: 17-09-1822 Adelborst 2e klasse aan boord van Zr.Ms.Brik Kemphaan2 Carel Frederik Hendrik Welborn Schepman, geboren op zondag 7 juni 1807 in ’s-Gravenhage. Hij is gedoopt op zondag 28 juni 1807 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Carel is overleden op vrijdag 23 oktober 1812 in ’s-Gravenhage, 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Carel: In de grafboeken van de Grote of St.Jacobskerk staat vermeld:
Den ? Januari 1813 geopend voor Carel Frederik Hendrik Welborn Schepman, oud 7 jaren; in dit graf overgebracht uit het graf onder het kantoortje alwaar hetzelve begraven was in october 1812 (dit is de grafkelder van Hr. en Mr. Roelandt van Kinschot, nu van Hr. en Mr. Burgemesster Gijsbert van Kinschot en erfgenamen).
3 Henricus Adrianus Welborn Schepman, geboren op woensdag 29 januari 1812 in ’s-Gravenhage.
Door zijn broer Frederik Willem wordt hij naar Frederiksoord gestuurd tegen een contract van 60 gulden per jaar.
Op 31 december 1837 wordt hij ingeschreven in het register van de Maatschappij van Weldadigheid in Kolonie I van Frederiksoord. Hij woont op hoeve 21, 102, 133 en 133 en ingedeeld bij kolonist Jan Lodewijk jr., kolonist K.Muij(t)en, kolonist P.Reinbergen. Hij deserteert van 20 oktober tot 20 novenmber 1838, tijdens zijn verblijf bij kolonist Reinbergen. Op 20 november 1838 wordt hij naar de kolonie Ommerschans gebracht, waarna hij vanaf 6 oktober 1840 weer in kolonie I, nu bij kolonist Klaassen, verblijft. Op 6 februari 1841 verlaat hij de kolonie om in militaire dienst te gaan.

Hoeve bewoners Frederiksoord:
Ik ken geen kolonist Mugen. Bedoeld zal zijn Lambertus Muijen uit Dordrecht, die tot zijn dood in 1840 in de kolonie zal blijven.
Lambertus Muijen en familie zijn 10 juni 1821 aangekomen. Zijn echtgenote heet Catharina Croesen of Croeze, de kinderen zijn Gerrit, Hendrika, Abraham, Helena Anna en Fanna. Geen een daarvan blijft op de kolonie, de laatste - Fanna - vertrekt tegelijk met haar moeder in 1842, twee jaar na de dood van het gezinshoofd. Zie voor hun verdere geschiedenis de stamboom Muijen
De familie figureert juli 1838 in een zitting van de Raad van Policie en Tucht na onenigheden met de bij hen ingedeelde Hendrik Adrianus Schepman: (zie ook onder). Uit het verslag:
’Hendrik van Baarle, ingedeelt bij den kolonist Muijen, om gehoord te worden op eene ingekomen klagte tegen den mede aldaar ingedeelden bestedeling Hendrik Adrianus Schepman, beschuldigd van in den avond van den 25 Juni jl, zoo niet beschonken althans als te veel sterken drank gebruikt te hebben, in huis was gekomen te zijn, en op het verzoek van vrouw Muijen, aan hem gedaan, om eenig water voor haar te halen, en zijne daarop gevolgde weigering, tot zeer hevige woordenwisselingen is overgegaan, hetwelk door hem is geëindigd met het vuur door het huis te smijten.’
Hendrik van Baarle heeft dudelijk geen zin hier al te zeer in verwikkeld te raken:
’De getuige van Baarle zegd van dit alles iets gehoord noch gezien te hebben, als de weigering van Schepman om water te halen, daar hij verder vroegtijdig te bed was gegaan.’
Volgens de beschuldigde was er niet zo veel aan de hand:
’De bestedeling H.A.Schepman, oud 26 jaar, bestedeling van ’s Hage, daarop voorgeroepen zijnde verklaart dat hij te huis komende door vrouw Muijen was gebeden om water te halen; hetwelk door hem was geweigerd, omdat hij dien dag reeds 2 tonnen, elk van 3 emmers had gehaald, hierop had hij zich verwijderd en was na verloop van 1 ½ uur, omstreeks half 9, weder te huis gekomen.’

Waar hij geweest is, is onbekend. Een paar maanden later wordt hij wel beschuldigd een buurmeisje te hebben bezwangerd, maar het is natuurlijk zéér speculatief te veronderstellen dat dat nu gebeurd is. Hoedanook, bij thuiskomst gaat hij een potje lopen jennen:
’’Toen hij de vrouw van Muijen herhaalde malen goedenavond had gewenscht, zonder antwoord te krijgen, had hij tegen Muijen, die reeds te bed was gezegd: de reden hiervan is zeker omdat ik geweigerd heb water te halen, thans verklaar ik u, dit, ook voor het vervolg, stellig niet meer te doen.
Muijen zou daarop met een stoel van voor het bed naar hem gegooid en hij zich verwijderd hebben, om zich ter rust te begeven.’
Hendrik Adrianus Schepman is in de kolonie ondergebracht door F. Welborn Schepman. Hij is december 1837 in de kolonie aangekomen en alles wijst erop dat hier sprake is van stevige familieheibel. Een paar maanden later neemt hij de benen en daarna ’verklaard hij, dat hij was weggelopen om naar zijn vader te willen gaan, om zich met denzelve te verzoenen, doch uit hoofde van te weinig geld niet verder als Amsterdam heeft kunnen komen, van welke stad hij zijn vader om geld heeft geschreven’
Maar vader is duidelijk nog niet klaar voor verzoening:
’in plaats van hetzelve te bekomen, door een Beambte der Policie is gearresteerd en naar herwaards is opgezonden.’
Hendrik Schepman wordt daarop twee jaar in de strafkolonie vastgehouden, keert eind 1840 terug in de vrije kolonie (niet bij Muijen) maar gaat begin 1841 weg in militaire dienst. Hij is vast en zeker terug te vinden op www.schepman.nl
Het voorgeslacht van getuige Hendrik van Baarle, overleden te Frederiksoord 1846, trof ik, onder de naam Hendrik Hermanus van Baarle, op de parenteel van Matthijs Ariensz van Baerle. tekst van Wil Schackmann
4 Frederik Willem Theodorus Welborn Schepman, geboren op maandag 5 januari 1818 in ’s-Gravenhage.
Toegangsnummer: 0282-01
Archieftitel: Kerkvoogdij der Hervormde gemeente ’s-Gravenhage
9. Aanvulling 1826-1945(1956)
9.3. Inventaris
9.3.7. Personeel
9.3.7.9. Klokopwinder kenmerken Kerkvoogdij der Hervormde gemeente ’s-Gravenhage
902 Missive van F. Schepman, kerkelijk ontvanger, betreffende de aanstelling van A. Kaiser tot klokopwinder van de Nieuwe kerk
Datering 1849
Uiterlijke vorm 1 stuk
5 Robert Charles Welborn Schepman, geboren op zondag 4 juli 1819 in ’s-Gravenhage. Volgt 19.

19 Robert Charles Welborn Schepman is geboren op zondag 4 juli 1819 in ’s-Gravenhage, zoon van Theodorus Welborn Schepman (zie 18) en Johanna Catharina Wilhelmina Clarion. Robert is overleden op donderdag 8 september 1892 in ’s-Gravenhage, 73 jaar oud.
Adres: 08-04-1868 Hij vertrok van ’s-Gravenhage naar StompwijkBeroep: Commies bij het Ministerie van FinanciënRobert trouwde, 60 jaar oud, op donderdag 9 oktober 1879 in Utrecht met Auguste Lotz, 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Robert en Auguste: Trouwt tussen 1850 en 1882. Auguste is geboren op donderdag 22 oktober 1840 in Keulen. Auguste is overleden op zaterdag 14 november 1885 in ’s-Gravenhage, 45 jaar oud.

20 Willem Jacobus Schepman is geboren op woensdag 23 september 1772 in Rotterdam, zoon van Dr. Anthony (of Antoine) (Teunis) Schepman (heer van Valckenstein) (zie 17) en Maria Henrietta Welborn. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Josijntje van Heijningen (1707-1792) [zie 16] [grootmoeder vaderszijde], Theodorus Schepman (oudste tak) (1714-1790) [zie 16] [grootvader vaderszijde] en Adriana Ger(ar)dina Schepman (1744-1815) [zie 16,3] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op dinsdag 29 september 1772 in Rotterdam, gereformeerd. Willem is overleden.
Adres: Oppert 16, RotterdamBeroep: Boekhouder bij de Nederlandse Stoomboot MaatschappijWillem trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 10 april 1798 met Margaretha Petronella van der Looij, 30 jaar oud. Margaretha is geboren op woensdag 24 februari 1768 in Rotterdam, dochter van Mr. Cornelis van der Looij en Lijda Houthoff. Margaretha is overleden op dinsdag 23 februari 1830 in Rotterdam, 61 jaar oud.
Getuige bij: 26-08-1792doop Catharina Janetta Petronella Schepman (1792-1875) [zie 50,4].
Kinderen van Willem en Margaretha:
1 Marinus Hendrikus Schepman, geboren op zondag 21 april 1799 in Ouderkerk aan de IJssel. Marinus is overleden op zaterdag 31 augustus 1799 in Ouderkerk aan de IJssel, 4 maanden oud.
2 Antonie Eleonardus (Eleonorus) Schepman, geboren op dinsdag 16 september 1800 in Ouderkerk aan de IJssel. Volgt 21.
3 Catharina Cornelia Theodora Schepman, geboren op vrijdag 30 oktober 1801 in Ouderkerk aan de IJssel. Catharina is overleden op zondag 10 juni 1877 in Rotterdam, 75 jaar oud.
Beroep: Rentenierster
4 Eleonardus Anthony Schreuder Schepman, geboren op dinsdag 25 oktober 1803 in Ouderkerk aan de IJssel. Volgt 22.
5 Marius Hendrik Schepman, geboren op woensdag 11 september 1805 in Ouderkerk aan de IJssel. Marius is overleden op woensdag 2 mei 1827 in Rotterdam, 21 jaar oud.

21 Antonie Eleonardus (Eleonorus) Schepman is geboren op dinsdag 16 september 1800 in Ouderkerk aan de IJssel, zoon van Willem Jacobus Schepman (zie 20) en Margaretha Petronella van der Looij. Antonie is overleden op vrijdag 24 oktober 1862 in Arnhem, 62 jaar oud.
Adressen: Komen in 8-6-1833 en verhuizen naar Hoogstraat A 133b, Goudavanaf 21-08-1855 Vertrokken naar ArnhemBeroepen: Kapitein der Infanterie1e Luitenant 4e Regiment InfanterieAntonie trouwde, 46 jaar oud, op woensdag 11 augustus 1847 in Arnhem met Henriëtte Clara de Galz, 36 jaar oud. Henriëtte is geboren op zaterdag 27 juli 1811 in Rotterdam. Zij is gedoopt op zondag 11 augustus 1811 in Rotterdam. Henriëtte is overleden op woensdag 1 februari 1899 in Amsterdam, 87 jaar oud.
22 Eleonardus Anthony Schreuder Schepman is geboren op dinsdag 25 oktober 1803 in Ouderkerk aan de IJssel, zoon van Willem Jacobus Schepman (zie 20) en Margaretha Petronella van der Looij. Eleonardus is overleden op vrijdag 13 oktober 1871 in Baardwijk, 67 jaar oud.
Op 20 april 1826 vertrekt hij vanuit Helvoet (Hellevoetsluis) met het schip (driemaster fregat) "Neerlands Koning" van Anthonie van Hoboken naar Indië, waar hij 4 maanden later in Anjet of Batavia arriveert.
In Indië is hij eerst Adjudant Onderofficier, daarna 2e Luitenant en vervolgens 1e Luitenant.
Hij is gerepatrieerd op het schip (driemaster fregat) "Rhoon en Pendrecht" van Anthonie van Hoboken en arriveert op 26 januari 1843 in Brouwershaven.
Beroep: 1e Luitenant.
Eleonardus:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1826 in Indië (of 1827) met (inlandse of Javaansche vrouw) Sania.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 26 oktober 1844 in Drongelen met Maria Rijke, 42 of 43 jaar oud. Maria is geboren in 1801 in Hagvoort, Drongelen. Maria is overleden op donderdag 29 januari 1874 in Baardwijk, 72 of 73 jaar oud. Maria is weduwe van Hendrik van den Assem (ovl. 1837), met wie zij trouwde op woensdag 31 december 1823 in Drongelen.
Adres: DrongelenBeroep: Naaister.
Kinderen van Eleonardus en (inlandse:
1 Margarethe Petronella Schreuder Schepman, geboren op dinsdag 10 maart 1829 in Semarang, Nederlands Indië. Volgt 23.
2 H(endrika? W(ilhelmina) Schreuder Schepman, geboren omstreeks 1833. H(endrika? is overleden in ’s-Gravenhage.

23 Margarethe Petronella Schreuder Schepman is geboren op dinsdag 10 maart 1829 in Semarang, Nederlands Indië, dochter van Eleonardus Anthony Schreuder Schepman (zie 22) en (inlandse of Javaansche vrouw) Sania. Margarethe is overleden op zondag 11 december 1881 om 01:00 in Rotterdam, 52 jaar oud. Margarethe trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 8 juni 1854 in Heusden met Johannes Marinus Vugts, 20 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 27 augustus 1833 in Zaltbommel. Johannes is overleden na 1881, minstens 48 jaar oud.
Adres: Frederikstraat, RotterdamBeroep: SigarenmakerReligie: Rooms Katholiek.
Kinderen van Margarethe en Johannes:
1 Johannes Antonie Vugts, geboren op zaterdag 2 december 1854 om 23:00 in Heusden. Johannes is overleden.
Religie: Rooms Katholiek
2 Petronella Sania Vugts, geboren op donderdag 14 februari 1856 om 18:00 in Heusden. Petronella is overleden op dinsdag 29 april 1856 om 08:00 in Heusden, 2 maanden oud.
Religie: Rooms Katholiek
3 Susanna Vugts, geboren op maandag 3 augustus 1857 in Grave. Volgt 24.
4 Elionard Antonius Vugts, geboren op woensdag 15 februari 1860 om 01:00 in Heusden. Elionard is overleden.
Religie: Rooms Katholiek
5 Johanna Maria Vugts, geboren op donderdag 28 augustus 1862 om 20:00 in Zaltbommel. Johanna is overleden op maandag 28 september 1863 om 20:00 in Zaltbommel, 1 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
6 Hendrika Maria Vugts, geboren op vrijdag 22 maart 1867 om 23:00 in Zaltbommel. Hendrika is overleden.
Religie: Rooms Katholiek

24 Susanna Vugts is geboren op maandag 3 augustus 1857 in Grave, dochter van Johannes Marinus Vugts en Margarethe Petronella Schreuder Schepman (zie 23). Susanna is overleden op dinsdag 25 april 1933 in Rotterdam, 75 jaar oud.
Susanna:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1877 met Frederik Laurens de Jong, 19 of 20 jaar oud. Frederik is geboren op maandag 31 augustus 1857 in Rotterdam.
(2) trouwde, 44 of 45 jaar oud, in 1902 met Pieter Kruijs, 26 of 27 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 22 augustus 1875 in Rotterdam. Beroep: Timmermansknecht
Kinderen van Susanna en Frederik:
1 Izak de Jong, geboren op dinsdag 22 januari 1878 in Rotterdam.
2 Hendrika Wilhelmina de Jong, geboren op dinsdag 1 juli 1879 in Rotterdam.
3 Martinus Johannes de Jong, geboren op zaterdag 21 augustus 1880 in Rotterdam. Hij is gedoopt op zondag 11 september 1910 in Rotterdam. Martinus is overleden op donderdag 3 maart 1949 in Amsterdam, 68 jaar oud.
4 Margaretha Pieternella de Jong, geboren op dinsdag 25 oktober 1881 in Rotterdam.
5 Frederik Laurens de Jong, geboren op woensdag 4 april 1883 in Rotterdam. Frederik is overleden op dinsdag 3 juli 1883 in Rotterdam, 2 maanden oud.
6 Frederik Laurens de Jong, geboren op zondag 21 december 1884 in Rotterdam.
7 Elionorus Anthonij de Jong, geboren op vrijdag 9 december 1887 in Rotterdam.
8 Susanna de Jong, geboren op zondag 28 april 1889 in Rotterdam.
9 Johannes Martinus de Jong, geboren op vrijdag 30 januari 1891 in Rotterdam.
10 Gerrit de Jong, geboren op zaterdag 9 juli 1892 in Rotterdam. Gerrit is overleden op donderdag 21 juni 1894 in Rotterdam, 1 jaar oud.
11 Hannes Pieter de Jong, geboren op dinsdag 17 april 1894 in Rotterdam. Hannes is overleden op dinsdag 11 december 1894 in Rotterdam, 7 maanden oud.

25 Josina Theodora Schepman, dochter van Dr. Anthony (of Antoine) (Teunis) Schepman (heer van Valckenstein) (zie 17) en Maria Henrietta Welborn. Zij is gedoopt op zondag 4 december 1774 in Rotterdam, gereformeerd. Bij de doop van Josina waren de volgende getuigen aanwezig: Josijntje van Heijningen (1707-1792) [zie 16] [grootmoeder vaderszijde] en Theodorus Schepman (oudste tak) (1714-1790) [zie 16] [grootvader vaderszijde]. Josina is overleden op zaterdag 16 oktober 1819 in Alkmaar, 44 jaar oud.
Adres: tot 1794 Nieuwe Haven, RotterdamReligie: GereformeerdJosina trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 6 juni 1794 in Rotterdam met Casparus de Vos, 28 jaar oud, nadat zij op zondag 20 april 1794 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Casparus is geboren op vrijdag 4 oktober 1765 in Rotterdam, zoon van Hendrik de Vos en Magdalene (Madelaine) Thim. Hij is gedoopt op dinsdag 8 oktober 1765 in Rotterdam. Casparus is overleden op vrijdag 5 december 1823 in Borculo, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Casparus: Met akte van bekendheid van verschillende persoen, die verklaren dat Casparus de Vos dezelfde persoon is als Coenraad de Vos die in het overlijdensuittreksel te Borculo is genoemd.
Adres: tot 1794 Ouderkerk aan de IJsselBeroep: Directeur der posterijen te Rotterdam (1795), Ouderkerk a.d. IJssel (1796-1810), Harlingen (1811-1813), Alkmaar (1818-1823) en Amsterdam (1823).
Kinderen van Josina en Casparus:
1 Kind de Vos, geboren in 1795. Kind is overleden, geen jaar oud. Hij of zij is begraven op zaterdag 16 mei 1795 in Rotterdam, Grote Kerk.
Notitie bij overlijden van Kind: Wonende Nieuwe Haven bij Schepman
2 Madelaine Henriette de Vos, geboren op woensdag 6 juli 1796 in Ouderkerk aan de IJssel. Zij is gedoopt op zondag 10 juli 1796 in Ouderkerk aan de IJssel. Madelaine is overleden op donderdag 22 september 1796 in Ouderkerk aan de IJssel, 2 maanden oud.
3 Anthony de Vos, geboren op dinsdag 4 december 1798 in Ouderkerk aan de IJssel. Volgt 26.
4 Magdalaine Henrietta de Vos, geboren op dinsdag 23 december 1800 in Ouderkerk aan de IJssel. Volgt 27.
5 Maria Henrietta de Vos, geboren op dinsdag 4 januari 1803 in Ouderkerk aan den IJssel. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1803 in Ouderkerk aan de IJssel. Maria is overleden op dinsdag 25 februari 1879 in Delft, 76 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
6 Hendrik de Vos, geboren op zaterdag 2 maart 1805 in Ouderkerk aan de IJssel. Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1805 in Ouderkerk aan de IJssel. Hendrik is overleden op zondag 14 juli 1867, 62 jaar oud.
7 Josina Theodora de Vos, geboren op maandag 26 mei 1806 in Ouderkerk aan de IJssel. Volgt 28.
8 Casparus de Vos, geboren op vrijdag 11 november 1808 in Oudekerke. Volgt 29.
9 Adriaan Gerhard de Vos, geboren op donderdag 30 mei 1811 in Harlingen. Volgt 30.
10 Pieter Jilles de Vos, geboren op vrijdag 23 juli 1813 in Harlingen. Volgt 31.

26 Anthony de Vos is geboren op dinsdag 4 december 1798 in Ouderkerk aan de IJssel, zoon van Casparus de Vos en Josina Theodora Schepman (zie 25). Hij is gedoopt op zondag 30 december 1798 in Ouderkerk aan de IJssel. Anthony is overleden op vrijdag 2 november 1821 in ’s-Gravenhage, 22 jaar oud.
Beroep: Heel- en vroedmeesterAnthony begon een relatie met Leendert Oosterbaan. Leendert is geboren in 1798 in Harlingen. Leendert is overleden op dinsdag 7 augustus 1849 in Norg, 50 of 51 jaar oud.

27 Magdalaine Henrietta de Vos is geboren op dinsdag 23 december 1800 in Ouderkerk aan de IJssel, dochter van Casparus de Vos en Josina Theodora Schepman (zie 25). Zij is gedoopt op zondag 18 januari 1801 in Ouderkerk aan de IJssel. Magdalaine is overleden op zaterdag 17 februari 1827, 26 jaar oud. Magdalaine trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 30 augustus 1820 in Alkmaar met Leendert Oosterbaan, 23 jaar oud. Leendert is geboren op dinsdag 11 juli 1797 in Harlingen. Leendert is overleden op woensdag 7 februari 1849 in Veenhuizen, 51 jaar oud.
Beroep: Kantoorbediende, kolonist te Veenhuizen.
Kinderen van Magdalaine en Leendert:
1 Boudina Oosterbaan, geboren op dinsdag 5 februari 1822 in Alkmaar. Boudina is overleden op maandag 27 juni 1842 in Rotterdam, 20 jaar oud.
2 Josina Theodora Oosterbaan, geboren omstreeks 1828 in Alkmaar. Josina is overleden op zaterdag 4 januari 1902 in Baarn, ongeveer 74 jaar oud.

28 Josina Theodora de Vos is geboren op maandag 26 mei 1806 in Ouderkerk aan de IJssel, dochter van Casparus de Vos en Josina Theodora Schepman (zie 25). Zij is gedoopt op zondag 15 juni 1806 in Ouderkerk aan de IJssel. Josina is overleden op zaterdag 2 oktober 1869 in Rotterdam, 63 jaar oud. Josina trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 20 juni 1832 in Rotterdam met Gerrit Dionijs Verburgh, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 28 juli 1807 in Rotterdam. Hij is gedoopt op zondag 9 augustus 1807 in Rotterdam. Gerrit is overleden op vrijdag 20 november 1874, 67 jaar oud. Beroep: Wijnkoper

29 Casparus de Vos is geboren op vrijdag 11 november 1808 in Oudekerke, zoon van Casparus de Vos en Josina Theodora Schepman (zie 25). Casparus is overleden op maandag 14 juli 1890 in Warnsveld, 81 jaar oud.
Beroep: MilitairCasparus trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 4 december 1850 in Zutphen met Clara Julie Hedwig von Hoff, 26 jaar oud. Clara is geboren op vrijdag 26 maart 1824. Clara is overleden.
30 Adriaan Gerhard de Vos is geboren op donderdag 30 mei 1811 in Harlingen, zoon van Casparus de Vos en Josina Theodora Schepman (zie 25). Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1811 in Harlingen. Adriaan is overleden op zaterdag 16 juni 1877 in Dordrecht, 66 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 19 juni 1877 in Dordrecht.
Beroep: Apotheker, handelsreiziger, koopman in wijnen en steenkolen.
Adriaan:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 26 november 1846 in Dordrecht met Maria de Koningh, 29 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 28 augustus 1817 in Dordrecht. Maria is overleden op zondag 13 februari 1848, 30 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 18 april 1851 in Enkhuizen met Geertruida de Wit, 30 jaar oud. Geertruida is geboren op vrijdag 1 december 1820 in Enkhuizen. Geertruida is overleden op zondag 27 juni 1875 in Dordrecht, 54 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 31 december 1875 in Dordrecht.

31 Pieter Jilles de Vos is geboren op vrijdag 23 juli 1813 in Harlingen, zoon van Casparus de Vos en Josina Theodora Schepman (zie 25). Pieter is overleden op maandag 12 februari 1849 in Breda, 35 jaar oud.
Beroep: 1e Luitenant Oostindisch Leger
Pieter trouwde, 33 jaar oud, op maandag 19 juli 1847 in Rotterdam met A(li)da Camilla Schepman, 29 jaar oud. Zie 47 voor persoonsgegevens van A(li)da.

32 Mattheus Marinus (Teeuw) Schepman is geboren op woensdag 8 januari 1777 in Rotterdam, zoon van Dr. Anthony (of Antoine) (Teunis) Schepman (heer van Valckenstein) (zie 17) en Maria Henrietta Welborn. Bij de geboorteaangifte van Teeuw waren de volgende getuigen aanwezig: Josijntje van Heijningen (1707-1792) [zie 16] [grootmoeder vaderszijde] en Theodorus Schepman (oudste tak) (1714-1790) [zie 16] [grootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op dinsdag 14 januari 1777 in Rotterdam, gereformeerd. Teeuw is overleden op vrijdag 25 september 1846 in Rhoon, 69 jaar oud.
Op 11-01-1844 werd hem eervol ontslag verleend als secretaris van de gemeente Piershil.
Adressen: vanaf 1804 Piershilvanaf 1817 RhoonBeroepen: van 17-08-1804 tot 1825 Schout en secretaris van Piershilvan 25-05-1811 tot 15-12-1821 Associé in de papierzaak Wassenbergh (van zijn schoonvader)van 13-04-1818 tot 11-01-1844 Burgemeester van Rhoon ca.van 1825 tot 1844 Eerste burgemeester van Piershil, opgevolgd door Mr. Johannes Frederik de Meij MecinaFunctie: vanaf 22-04-1839 Weigert benoeming tot griffier van het Kantongerecht Oud-Beijerland (Willem Wijnaendts wordt het)Functie: Schout van Rhoon, Oud- en Nieuw-Pendrecht.vanaf 28-01-1805 Leenman van het land van Puttenvanaf 10-05-1805 Procureur van de Criminele Vierschaar van Goudswaart te Koorndijk.van 17-06-1805 tot 25-09-1846 Rentmeester van de generale Thienden, gelegen in de polder van Oud, Nieuw en Klein Piershil.vanaf 13-09-1809 Rentmeester van de Heerlijkheid Piershil.vanaf 04-01-1811 Griffier van het Vrederecht van het Kanton Oud Beijerland in het Arrondissement Dordrecht.vanaf 19-04-1814 Regulateur der belastingen op het recht van successie over de kantons Strijen en Oud beijerland.vanaf 24-08-1815 Rentmeester van de Hooge Heerlijkheden van Rhoon en Pendrecht.vanaf 21-04-1818 Gemeenteontvanger van Rhoon en Oud- en Nieuw-Pendrecht.vanaf 17-08-1818 Luitenant adjudant van het 5e batallon schutterij onder luitenant-kolonel Bichon van IJsselmonde.vanaf 18-06-1826 Dijkgraaf van de polder Binnenland onder de Heerlijkheden Rhoon en Pendrecht.Teeuw trouwde, 32 jaar oud, op zondag 16 april 1809 in Amsterdam met Hendrika Elisabeth Wassenbergh, 26 jaar oud, nadat zij op donderdag 23 maart 1809 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Hendrika is geboren op maandag 20 januari 1783 in Amsterdam, dochter van Adam Langenhert Wassenbergh en Camilla Johanna Maria Masurel. Hendrika is overleden op maandag 21 september 1846 in Rhoon, 63 jaar oud.
Kinderen van Teeuw en Hendrika:
1 Anthony Marius Hendrik Schepman, geboren op zaterdag 30 december 1809 in Piershil. Volgt 33.
2 Adam Camillus Schepman, geboren op woensdag 10 mei 1815 in Piershil. Adam is overleden op zondag 4 juni 1815 in Piershil, 25 dagen oud.
3 A(li)da Camilla Schepman, geboren op donderdag 21 augustus 1817 in Rhoon (op grafsteen). Volgt 47.
4 Theodora Johanna Schepman, geboren op dinsdag 28 januari 1823 in Rhoon. Volgt 49.

33 Anthony Marius Hendrik Schepman is geboren op zaterdag 30 december 1809 in Piershil, zoon van Mattheus Marinus (Teeuw) Schepman (zie 32) en Hendrika Elisabeth Wassenbergh. Anthony is overleden op zaterdag 18 november 1882 in Rhoon, 72 jaar oud. Hij is begraven in Rhoon.
Notitie bij overlijden van Anthony: -
Ovale grafsteen op de gemeentelijke begraafplaats in Rhoon nog aanwezig in 2010.
Als burgemeester van Rhoon werd hij op 14-05-1852, op 01-01-1856 en op 01-01-1862 herbenoemd.
Hij legt als rentmeester van de ambachtsheerlijkheid Piershil verantwoording af over de jaren 1852 t/m 1874.
Beroepen: Rentmeester van Rhoon, Pendrecht, Pernis, AlbrandswaardRentmeester van Barendrecht, Carnisse, B.HartelandRentmeester van Jonkheer v.d. Kum en mevrouw v.d. GouHeemraad van de polders Rhoon-Binnenland en PendrechtPenningmeester en secretaris van de polders van Rhoonvan 11-01-1844 tot 05-01-1867 Burgemeester van Rhoon en PendrechtFuncties: vanaf 21-01-1863 Vertegenwoordiger van het bestuur van de Jenever- en Kooipolder te Poortugaalvanaf 21-01-1863 Vertegenwoordiger van het bestuur van de Gorzenpolder en de Hey te PernisAnthony trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 29 mei 1840 in Amsterdam met Ada Gerharda Wassenbergh, 21 jaar oud. Ada is geboren op donderdag 18 maart 1819 in Amsterdam, dochter van Abraham Wassenbergh en Margaretha Catharina van Harlingen. Ada is overleden op zondag 9 juli 1893 in Rhoon, 74 jaar oud. Zij is begraven in Rhoon.
Notitie bij overlijden van Ada: -
Ovale grafsteen op de gemeentelijke begraafplaats in Rhoon nog aanwezig in 2010.
Kinderen van Anthony en Ada:
1 Hendrika Elisabeth Schepman, geboren op maandag 26 april 1841 in Rhoon. Hendrika is overleden op zaterdag 4 september 1841 in Rhoon, 4 maanden oud.
2 Hendrika Elisabeth Schepman, geboren op vrijdag 1 juli 1842 in Rhoon. Volgt 34.
3 Margaretha Catharina (Cato) Schepman, geboren op donderdag 19 december 1844 in Rhoon. Cato is overleden op donderdag 28 april 1932 in Rhoon, 87 jaar oud. Zij is begraven in Rhoon.
Notitie bij overlijden van Cato: -
Rechthoekige grafsteen op de gemeentelijke begraafplaats in Rhoon nog aanwezig omstreeks 1990.Cato bleef ongehuwd.
Adres: 1914 Vrijburgstraat, Voorburg. Beroep: Rentenierster
4 Mattheus Marinus Schepman, geboren op dinsdag 17 augustus 1847 in Rhoon. Volgt 39.
5 Abrahamina Alida Schepman, geboren op vrijdag 7 december 1849 in Rhoon.
Notitie bij de geboorte van Abrahamina: Bij haar geboorte was 29 dagen lang een baker in dienst voor 50 cent per dag.Abrahamina is overleden op zondag 24 maart 1918 in Voorburg, 68 jaar oud.
Notitie bij Abrahamina: Zij was rentenierster.Abrahamina bleef ongehuwd.
6 Willem Adam Ivangh Schepman, geboren op vrijdag 30 januari 1852 in Rhoon. Willem is overleden op zondag 7 april 1878 in Rhoon, 26 jaar oud. Hij is begraven in Rhoon.
Notitie bij overlijden van Willem: -
Ovale grafsteen op het gemeentelijke kerkhof in Rhoon nog aanwezig omstreeks 1990.
Notitie bij Willem: -
Bij KB van 27 juni 1853 wordt zijn naam Willem Adam gewijzigd in Willem Adam Ivangh.
Beroep: Kapitein in het leger.
7 Johanna Jacoba Frederika Schepman, geboren op donderdag 27 april 1854 in Rhoon. Johanna is overleden op zaterdag 12 mei 1855 in Rhoon, 1 jaar oud (oorzaak: Kinkhoest).
8 Johanna Jacoba Frederika Schepman, geboren op maandag 31 maart 1856 in Rhoon. Volgt 46.
9 Ada Gerarda Anthonia Schepman, geboren op vrijdag 2 april 1858 in Rhoon. Ada is overleden op vrijdag 7 februari 1941 in Soest, 82 jaar oud.
Notitie bij Ada: -
Zij was rentenierster.Ada bleef ongehuwd.
Adres: 1929 Parkweg 58, Voorburg
10 Abraham Schepman, geboren op donderdag 8 mei 1862 in Rhoon. Abraham is overleden op zaterdag 12 januari 1929 in Ermelo, 66 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 16 januari 1929 in Voorburg, begraafplaats.
Adres: tot 12-01-1929 Parkweg 58, Voorburg

34 Hendrika Elisabeth Schepman is geboren op vrijdag 1 juli 1842 in Rhoon, dochter van Anthony Marius Hendrik Schepman (zie 33) en Ada Gerharda Wassenbergh. Hendrika is overleden op vrijdag 2 januari 1914 in Rhoon, 71 jaar oud. Zij is begraven op maandag 5 januari 1914 in Rhoon.
Notitie bij overlijden van Hendrika: -
Grafsteen op het gemeentelijke kerkhof van Rhoon nog aanwezig omstreeks 1990.Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 2 juni 1870 in Rhoon met Teunis Antonij Donkersloot, 29 jaar oud. Teunis is geboren op maandag 12 april 1841 in Rhoon, zoon van Jacobus Johannes Donkersloot, zoon van Gerardina Stans. Teunis is overleden op donderdag 8 april 1897 in Rhoon, 55 jaar oud.
Notitie bij Teunis: Stedelijk geneeskundige, heelmeester en verloskundige te Schiedam (1866) en Rhoon (1866-1898), corresponderend lid van de Geneeskundige Raad voor Zuid-Holland (1868-1898), medewerker van het Medisch Weekblad voor Noord- en Zuid-Holland.
Beroepen: Medewerker v.h. Medisch Weekblad voor Noord- en Zuid Nederland1866 Stedelijk genees-, heel- en verloskundige te Schiedamvan 1866 tot 1898 Stedelijk genees-, heel- en verloskundige te Rhoonvan 1868 tot 1898 Corresponderend lid van de Geneeskundige Raad voor Zuid HollandStudie: Gestudeerd aan de Clinische School te Rotterdam.
Kinderen van Hendrika en Teunis:
1 Gerardina Maria Donkersloot, geboren op donderdag 9 maart 1871 in Rhoon. Volgt 35. 5 Donkersloot Ada
2 Ada Gerardina Donkersloot (afb. 5), geboren op zaterdag 11 mei 1872 in Rhoon. Ada is overleden in 1944 in Sneek, 71 of 72 jaar oud. Adres: 1914 RhoonBeroep: Onderwijzeres in de Engelse taal te ’s-Gravenhage en Rhoon
3 Jacobus Donkersloot, geboren op zondag 6 december 1874 in Rhoon. Volgt 36.
4 Margaretha Catharina Donkersloot, geboren op zondag 16 januari 1876 in Rhoon. Volgt 37.
5 Dr. Willem Nicolaas Donkersloot, geboren op dinsdag 27 augustus 1878 in Rhoon. Volgt 38.
35 Gerardina Maria Donkersloot is geboren op donderdag 9 maart 1871 in Rhoon, dochter van Teunis Antonij Donkersloot en Hendrika Elisabeth Schepman (zie 34). Gerardina is overleden op donderdag 23 januari 1913 in Maastricht, 41 jaar oud. Zij is begraven op maandag 27 januari 1913 in Maastricht.
Adres: tot 1913 St. Lambertuslaan 31, MaastrichtGerardina trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 20 september 1904 in Rhoon met Ds. Reinier Gerrit Johannes Schouten, 31 jaar oud. Ds. is geboren op woensdag 2 juli 1873 in Utrecht. Ds. is overleden op zaterdag 5 december 1914 in Roosendaal, 41 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 9 december 1914 in Roosendaal.
Notitie bij Ds.: Predikant te Vroomshoop, Midwolda, Maastricht en Roosendaal.
Lid van de voogdijraad re Maastricht.
Beroepen: Predikant te Vroomshoop, Midwolda, Maastricht en RoosendaalLid van de Voogdijraad te Maastricht

36 Jacobus Donkersloot is geboren op zondag 6 december 1874 in Rhoon, zoon van Teunis Antonij Donkersloot en Hendrika Elisabeth Schepman (zie 34). Jacobus is overleden op zaterdag 22 mei 1937 in Rotterdam, 62 jaar oud.
Adres: 1914 OverschieBeroep: Arts te OverschieJacobus trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 20 augustus 1903 in Overschie met Paulina Johanna Maria Agatha Hack, 24 jaar oud. Paulina is geboren op woensdag 7 mei 1879 in Overschie. Paulina is overleden op woensdag 25 december 1957 in Voorburg, 78 jaar oud.

37 Margaretha Catharina Donkersloot (afb. 6) is geboren op zondag 16 januari 1876 in Rhoon, dochter van Teunis Antonij Donkersloot en Hendrika Elisabeth Schepman (zie 34). Margaretha is overleden op zondag 4 augustus 1929 in Nijega, Smallingerland, 53 jaar oud.
Adres: van voor 1914 tot 1929 NijegaMargaretha trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 24 maart 1904 in Rhoon met Ds. Jan Anthony Hoek (afb. 7), 30 jaar oud. Ds. is geboren op donderdag 31 juli 1873 in Schiedam. Ds. is overleden op maandag 26 maart 1951 in Hilversum, 77 jaar oud.
Beroep: Hervormd predikant te Oosterwierum

38 Dr. Willem Nicolaas Donkersloot is geboren op dinsdag 27 augustus 1878 in Rhoon, zoon van Teunis Antonij Donkersloot en Hendrika Elisabeth Schepman (zie 34). Dr. is overleden op donderdag 11 januari 1951 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Adres: 1914 MaaslandBeroep: Medisch Doctor en Psychiater te Rotterdam
Dr. Willem:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 31 maart 1908 in Scharnegoutem met Gerria Flieringa, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1923 (Scheiding). Gerria is geboren op maandag 30 april 1883 in Babiloniënbroek. Gerria is overleden.
Adres: Maasland
(2) trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 7 februari 1924 in Rotterdam met Ariaantje Briede, 29 jaar oud. Ariaantje is geboren op donderdag 22 maart 1894 in Streefkerk. Ariaantje is overleden op woensdag 23 augustus 1961 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Adres: Maasland

39 Mattheus Marinus Schepman (afb. 8 en 9) is geboren op dinsdag 17 augustus 1847 in Rhoon, zoon van Anthony Marius Hendrik Schepman (zie 33) en Ada Gerharda Wassenbergh. Mattheus is overleden op woensdag 19 november 1919 in Zeist, 72 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 22 november 1919 in Zeist, Nieuw Algemene Begraafplaats.
Mattheus Marinus was alleen Rentmeester van Rhoon, Pendrecht, Piershil, Pernis en van de tienden onder West-Barendrecht en Carnisse omdat hij, volgens zijn eigen zeggen, vond dat het rentmeesterschap niet verenigbaar was met het ambt van burgemeester. Wel was hij sinds 1895 lid van de Gemeenteraad van Rhoon en ambtenaar van de burgerlijke stand.
Volgens een oproep in de Dordtssche Courant, spoort hij kiezers aan om te stemmen op Mr. G.J. Goekoop als lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Hij had een bijzondere belangstelling voor de biologie, met name voor schelpen en kevers. Hij had alleen huisonderwijs genoten en verdere kennis (ook die van het Engels en Duits) door zelfstudie verworven, waaruit blijkt dat hij over een groot doorzettingsvermogen beschikte. Hij was samen met zijn broer Willem Adam Ivang Schepman lid van de in 1845 opgerichte Nederlandse Entomologische Vereniging (de tak van de dierkunde, die zich bezig houd met insecten). Nog lid 1870/1871. Meer dan 40 jaar was hij gewaardeerd medewerker van de heer Everts, bij zijn studie naar de Nederlandse Kevers. In Nederland zijn er ca. 4.000 soorten.
Hij had een uitgebreide en waardevolle verzameling schelpen; een studeerkamer met louter kasten met schelpenladen. Van veel door hem gedetermineerde schelpen van expedities mocht hij duplicaten voor zijn eigen verzameling behouden, zodat een waardevolle collectie ontstond, die uniek in Nederland was. De gehele verzameling schelpen is in juni 1920 voor 6.205 gulden gekocht door de Gemeente Universiteit van Amsterdam en ondergebracht in de afdeling Mollusken van het Zoölogisch Museum in Artis te Amsterdam, waar ze nog te herkennen zijn aan de "Schepman-etiketten".
Zijn naam als Conchycoloog was ver over de grenzen van ons land bekend. Hij had veel contact met o.a. Duitse en Japanse zoölogen. Zijn praktische kijk op de dierenwereld was voor hem aanleiding om reeds op 25-jarige leeftijd (samen met Prof. Dr. van Ankum, Prof. van Bemmelen, Harting en Selenka) het initiatief te nemen tot het oprichten van de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, waarvan de eerste vergadering op 15-5-1872 in de Rotterdamse Diergaarde plaats had. Hij was de eerste penningmeester. In het tijdschrift van deze vereniging verscheen in 1874 zijn eerste artikel over een bij zeer lage waterstand van de Oude Maas gevonden slak, die hier ten lande onbekend was.
Op 3-3-1874 werd hij lid van de Société Malacolique de Belgique. Daarnaast was hij 50 jaar lang lid van de Deutsche Malakozoologische Gesellschaft.
In 1899 bewerkte hij de schelpenverzameling van de Rotterdamse Diergaarde, evenals die van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden.
In 1915 richtte hij het "Comité ter bestudeering van de Molluskenfauna van Nederland" op.
Hij publiceerde van 1874 tot 1919 65 artikelen, waaronder die over grote en kleine expedities: Sumatra 1888, Borneo 1875, Siboga 1908, 1909, 1911 en 1913 en Nieuw Guinea 1918 en 1919.
Zijn standaardwerk is ongetwijfeld "The Prosobranchia of the Siboga expedition". De expeditie vond van 7 maart 1899 tot 26 februari 1900 met de HM Siboga in de wateren van Nederlands Indië plaats. Het werk verscheen in de loop van 1908 tot 1913, telt 494 pagina’s en hierin zijn 212 geslachten en 1.467 soorten beschreven.
Ook verzamelingen uit andere expedities werden door hem bewerkt. Zijn laatste studie, die hij helaas door zijn ziekte niet meer kon voortzetten, werd onder de titel "On a collection of land and freshwater mollusca and a few marine mollusca" gepubliceerd.
Ondanks zijn grote bekendheid bleef gedurende zijn hele leven de karaktertrek bescheidenheid de boventoon voeren. Dit bleek o.a. uit zijn verzet tegen pogingen hem een eredoctoraat te verlenen. Wel onderscheidde Koningin Wilhelmina hem met de "Gouden Medaille voor verdiensten jegens Rijksmusea", die zeer zelden wordt verleend.
Adressen: tot 1909 Molenweg, tegenwoordig (1993) Dorpsdijk 10, Rhoonvan 1909 tot 1919 Huize Dennenhof, Vossenlaan 11, Bosch en DuinBeroepen: van 01-01-1872 tot 1909 Rentmeester v. Rhoon,Pendrecht,Piershil,Pernis, Albrandswaard en van de Tienden onder West Barendrecht en Carnissevanaf 1895 Gemeenteraadslid te Rhoonvanaf 03-09-1895 Ambtenaar van de burgerlijke standReligie: Nog in te vullenOnderscheiden: Gouden Medaille voor Verdiensten jegens RijksmuseaOv. functies: vanaf 15-05-1872 Mede-oprichter van de Nederlandse Dierkundige Vereniging.
Mattheus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 17 mei 1877 in Rhoon met Agatha Engelina Johanna van der Hoeven, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 11 mei 1877 in Rhoon in ondertrouw zijn gegaan. Agatha is geboren op woensdag 5 april 1854 in Rhoon, dochter van Ds. Pieter Abraham Peterszn. van der Hoeven en Femma de Goeijen. Agatha is overleden op dinsdag 2 april 1878 in Rhoon, 23 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 16 mei 1889 in Amsterdam met Anna Maria Margaretha Barger, 27 jaar oud, nadat zij op donderdag 2 mei 1889 in Rhoon, Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Anna is geboren op donderdag 26 december 1861 in Utrecht, dochter van Ds. Gerardus Johannes (Gerrit) Barger en Gerardina Frederika (Dientje) Levert. Anna is overleden op zaterdag 30 augustus 1930 in Zeist, 68 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 2 september 1930 in Zeist, Nieuwe Algemene Begraafplaats.
Notitie bij overlijden van Anna: Begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist om 13.00 uur.
Notitie bij Anna: -
Zij behaalde op 1 augustus 1887 de acte van bekwaamheid voor lager onderwijs in de engelse taal en op 18 augustus 1888 die voor de franse taal.
Adressen: van 1909 tot 1929 Huize Dennenhof, Vossenlaan 11, Bosch en Duinvan 1929 tot 30-08-1930 Kersbergenlaan 20, Zeist.
Kind van Mattheus en Agatha:
1 Anthony Marius Hendrik Schepman, geboren op zaterdag 23 maart 1878 in Rhoon. Anthony is overleden op maandag 7 april 1879 in Rhoon, 1 jaar oud.
Kinderen van Mattheus en Anna:
2 Dr. Anthony Marius Hendrik (Toon) Schepman, geboren op zaterdag 22 maart 1890 in Rhoon. Volgt 40.
3 Gerrit Schepman, geboren op dinsdag 26 juli 1892 in Rhoon. Volgt 43.
4 Willem Adam (Wim) Schepman, geboren op maandag 9 november 1896 in Rhoon. Volgt 45.

40 Dr. Anthony Marius Hendrik (Toon) Schepman is geboren op zaterdag 22 maart 1890 in Rhoon, zoon van Mattheus Marinus Schepman (zie 39) en Anna Maria Margaretha Barger. Toon is overleden op zondag 26 april 1959 in Groningen, 69 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 29 april 1959 in Groningen, Selwerderhof.
Toon doorloopt het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam en studeert daarna biologie in Utrecht, waar hij candidaatsexamen doet. Aan de Amsterdamse Universiteit doet hij doctoraal examen en op 10 januari1918 promoveert hij cum laude op het academisch proefschrift getiteld "De octavolaterale zintuigen en hun verbindingen in de hersenen der Vertebraten". Promotor is Prof. C.Ph. Sluiter. Voor het proefschrift studeert hij op het herseninstituut, waar Dr. C.U. Ariëns Kappers directeur is. Rond 1913 is hij bevriend met voor die tijd hypermoderne schilders als Erich Wichman. In de Eerste Wereldoorlog wordt hij lange tijd in Amersfoort gemobiliseerd. Hij verlaat de militaire dienst als reserve-luitenant bij de vestingartillerie.
Tijdens zijn studie leert hij Elisabeth Vis kennen, een nicht van J.B. Wolters kennen. Beroep: directeur van J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij te Groningen. Op 15 juli 1917 treedt hij in dienst bij J.B. Wolters, waar hij in januari 1918 directeur wordt en daar bouwt hij zijn levenswerk op. Hij is zich wel altijd bewust , dat cultuur en wetenschap moeten steunen op goed onderwijs en dat de moeilijke taak in de strijd tot bevordering daarvan mede gericht moet zijn op het brengen van de daarbij onontbeerlijke schoolboeken. Hij is als wetenschappelijk gevormd mens met grote gevoeligheid voor alle vormen van kunst -in het bijzonder voor muziek- in staat veel plannen tot werkelijkheid te brengen.
Prof. Wagenvoort zegt in een brochure bij zijn afscheid in december 1958 na meer dan 40 dienstjaren: "Hij bezat gaven, die hem uitermate geschikt maakten aan het hoofd van deze grootste Nederlandse uitgeversmaatschappij* te staan; n.l. een bijzonder scherp verstand, onmiddellijke doordringing in de kern van de zaak. Hij wist vele auteurs tot arbeid te stimuleren en met zijn deskundigheid wist hij op welwillende en overtuigende wijze wijzigingen voor te stellen, beperkingen te maken, die achteraf zovele verbeteringen bleken te betekenen"
Hij verricht baanbrekend werk voor de pedagogiek. De pedagogie stond destijds nog in de kinderschoenen. Toon richt "Paedagogische Studiën" op met Ligthart, Casimir, Gunning, Kohnstamm en Brugmans en als gevolg daarvan komen vele op de nieuwe geest gebaseerde uitgaven voor het lager onderwijs tot stand. Dit alles geeft grote uitbreiding aan zijn uitgeverij en aan de technische afdelingen, die in een nieuw gebouw moesten worden ondergebracht.
Ook in Indië doet zijn invloed zich gelden. Tijdens zijn directeurschap breekt het inzicht door, dat Nederland als koloniserende mogendheid niet alleen administratief en economisch regelend moet optreden, maar ook de verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van de Indische bevolking. Door het stichten van een bedrijf in Indonesië en het brengen van onderwijsboeken heeft hij ook hier groot werk verricht.
Uitgaven op het gebied van biologie en geografie hebben zijn bijzondere belangstelling.
Van zijn organisatorische en commerciële talenten hebben ongetwijfeld de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond en de Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels in grote mate geprofiteerd. Van de Uitgeversbond wordt hij in 1937 ondervoorzitter en van 1938 tot 1947 voorzitter.
Tijdens WOII wordt hij eind december 1943 gevangen genomen, na een eerder mislukte poging om hem te arresteren (Elisabeth Vis zette de Duitsters toen dapper het huis uit, terwijl hij in de kelder verstopt zat). Op 1 januari 1944 wordt hij als gijzelaar Konzentrations Lager Herzogenbusch (Kamp Vught) binnengebracht en onder nummer 8553 geregistreerd. Hij wordt in blok 12 geplaatst en te werk gesteld bij het "Philips Kommando". Na het geallieerde bombardement in 1942/1943 op Philips in Eindhoven zijn er een paar duizend gevangenen voor Philips te werk gesteld, wat voor hen een aantal privileges opleverdt en hen beschermd tegen deportatie. Veel heeft hij er in die maand niet gewerkt, want hij loopt daar griep op en verblijft van 24 tot 29 januari in de ziekenbarak. Op 1 februari 1944 wordt hij vrijgelaten, mede dankzij de inzet van een pastoor uit Groningen, die ook in het kamp verblijft.
Bij de Vereniging voor de Boekhandel is hij van 1948 tot 1950 en van 1954 tot 1957 voorzitter. Beide organisaties benoemen hem tot erelid bij zijn aftreden.
In Groningen dient hij de gemeenschap met handhaving van eigen principes en hij bevordert de vernieuwing op velerlei terrein met zijn zakelijke kennis en zijn liefde voor gemeenschapswerk en muziek (hij speelde zelf viool). Tien jaar lang is hij voorzitter van het Departement Groningen van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Bij zijn aftreden krijgt hij de grote legpenning, die zeer beperkt wordt verleend.

* Wolters groeit mede onder zijn leiding uit tot een bedrijf dat ca. 10% van de gehele Nederlandse boekproductie verzorgt. In 1958 zijn dat maar liefst 704 titels.
Adressen: van 1915 tot 12-04-1928 Kraneweg 84, Groningenvan 12-04-1928 tot 1959 Nassaulaan 2, GroningenBeroepen: van 1912 tot 1914 Aspirant-inspecteur Visserijen te ’s-Gravenhagevan 1918 tot 1959 Directeur J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij te GroningenOnderscheiden: vanaf 1936 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (KB 29-04-1936 nr. 37)vanaf 22-03-1950 Officier in de Orde van Oranje-Nassau (KB 22-04-1950 nr.4)vanaf 24-08-1955 Officier in de Kroonorde van Belgiëvanaf 30-12-1958 Grote legpenning van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
wegens grote verdiensten.Ov. functies: Voorzitter Groninger OrkestverenigingVoorzitter Groninger MuziekverenigingVoorzitter van het Aardrijkskundig Genootschap, afd. GroningenLid hoofdbestuur Koninklijk Aardrijkskundig GenootschapOndervoorzitter Openbare Leeszaal en Bibliotheek, GroningenVoorz.Gr.Instituut v. toegepaste Psychlogie en PsychotechniekSecretaris-penningmeester van het AvondlyceumVoorzitter van het Gronings Comité BeneluxOndervoorzitter van de Raad voor de KunstLid van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar OnderwijsLid van de Nederlands-Belgische SpellingcommissieLid van de Kamer van KoophandelBestuurslid van de Vereniging voor BeroepskeuzePresident-commissaris van N.V.Kalkzandsteenfabriek R.RoelfsemaPresident-commissaris van P.R.Roelfsema’s Oliefabrieken N.V.Voorz. Departement Gr. v.d. Ned. Mij v.Nijverheid en HandelGewoon lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letteren (1936)van 1938 tot 1947 Voorzitter Koninklijke Nederlandse Uitgeversbondvan 1948 tot 1957 Voorzitter Vereniging voor de Boekhandel (niet 1950-1954)Studie: van 1909 tot 1912 Biologie aan de Univesiteit van Utrecht1918 Proefschrift: De octavolaterale zintuigen en hun verbindingen in de hersenen der vertebraten10-01-1918 Promoveerde cum laude aan de Universiteit van AmsterdamToon trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 19 oktober 1915 in Amsterdam met Elisabeth (Bets) Vis, 24 jaar oud. Bets is geboren op zaterdag 4 april 1891 in Amsterdam, dochter van Frederik Vis en Maria Adolphina Gezina ter Horst. Bets is overleden op zaterdag 4 juli 1981 in Groningen, 90 jaar oud. Zij is gecremeerd in Groningen, urn bijgezet op Selwerderhof.
Bets studeert na haar gymnasiumopleiding 2 jaar biologie en doet tentamens voor haar kandidaats. Tijdens haar studie ontmoet zij Toon (ook bioloog) en zij maakt de preparaten voor zijn dissertatie op het Herseninstituut. In Groningen begeeft zij zich in de sociale verenigingen. Zij is 30 jaar lang secretaresse van de Groninger Vereniging voor Gezondheids Vakantiekolonies. Zij leent vele jaren lang brailleboeken uit aan blinden in de provincie Groningen (schrijft zelf braillebrieven) en is 20 jaar lang penningmeester van de Vereniging voor Kinderdagverblijven.
Adressen: Keizersgracht 128, AmsterdamVan Baerlestraat 4 (bij het Vondelpark), Amsterdamvanaf 1891 Keizersgracht 100, Amsterdamvan 1915 tot 12-04-1928 Kraneweg 84, Groningenvan 12-04-1928 tot 04-07-1981 Nassaulaan 2, Groningen
Kinderen van Toon en Bets:
1 Dr. Felix Robert (Felix) Schepman, geboren op woensdag 21 november 1917 in Utrecht. Volgt 41.
2 Ds. Margaretha Catharina (Cokie) Schepman, geboren op zaterdag 23 augustus 1919 in Groningen. Volgt 42.

41 Dr. Felix Robert (Felix) Schepman is geboren op woensdag 21 november 1917 in Utrecht, zoon van Dr. Anthony Marius Hendrik (Toon) Schepman (zie 40) en Elisabeth (Bets) Vis. Felix is overleden op zaterdag 5 oktober 1974 in Roermond, 56 jaar oud.
Chemicus bij N.V. Philips in Eindhoven
Lid Chemische Kring Eindhoven
Bestuurslid Kunstzinnige Vorming Eindhoven

Van ca. 1966 tot zijn overlijden in 1974 is hij voorzitter van de LWV-Kring Roermond. In die kwaliteit is hij lid van het Algemeen Bestuur van de in 1918 opgerichte Limburgse Werkgeversvereniging/LWV (in 2011 aangesloten bij VNO/NCW) en lid van de LWV-stuurgroep Milieuhygiëne. Hij was de eerste protestant met een bestuursfunctie in de LWV.
Adressen: tot 1950 Stadionkade 81 (II hoog), Amsterdamvan 1950 tot 10-01-1958 Petrus Dondersstraat 90, Eindhovenvan 10-01-1958 tot 05-06-1967 Jacob Reviuslaan 17, Eindhovenvan 15-06-1967 tot 1974 Oranjelaan 10, MelickBeroepen: van 1950 tot 1966 Chemicus bij Philips, Eindhovenvan 1966 tot 1974 Directeur Philips te Roermond en Panningen (gesloten in ...)Ov. functies: Bestuurslid van Stichting Kunstzinnige Vorming, EindhovenLid van het Algemeen Bestuur van de Limburgse Werkgevers VerenigingLid van de Stuurgroep Milieuhygiëne van de LWVvan 1955 tot 1957 Voorzitter Chemische Kring Eindhovenvan 1955 tot 1966 Vicevoorz. en secret. Departement tot Nut van ’t Algemeen, Ehv.van ±1966 tot 1974 Voorzitter van de Kring Roermond van de Limburgse Werkgevers Verenigingtot 1974 President van de Koninklijke Harmonie te RoermondStudie: Wis- en natuurkunde te Amsterdamtot 29-06-1949 Promoveert op het proefschrift "Onderzoekingen over de Synthese
en de structuur van Leucaenine"Felix trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 14 augustus 1945 in Amsterdam met Henriëtte Louise (Jet) Maas Geesteranus, 24 jaar oud. Jet is geboren op maandag 4 oktober 1920 in Amsterdam, dochter van Ir. Willem Maas Geesteranus en Louise Henriëtte van Dam. Jet is overleden op woensdag 17 oktober 2007 in Velp, 87 jaar oud.
Adressen: Stadionkade 81 (II hoog), AmsterdamPetrus Dondersstraat 90, EindhovenJacob Reviuslaan 17, Eindhovenvan 2000 tot 2007 Herman Gorterlaan 363, 5664 SR Eindhoven, (040) 211 54 45van 15-01-2007 tot 17-10-2007 Biesdelselaan 89 (Kamer 328), 6881 CD Velp

42 Ds. Margaretha Catharina (Cokie) Schepman is geboren op zaterdag 23 augustus 1919 in Groningen, dochter van Dr. Anthony Marius Hendrik (Toon) Schepman (zie 40) en Elisabeth (Bets) Vis. Cokie is overleden op woensdag 28 maart 1990 in Groningen, 70 jaar oud. Zij is gecremeerd in Groningen, verstrooid in Haren.
In 1944 was zij proponent.Cokie bleef kinderloos.
Adres: van 1980 tot 1990 GroningenBeroepen: van 1942 tot 1950 Doopsgezind Predikant te Broek op Langendijkvan 1950 tot 1956 Doopsgezind Presikant te Sint Anna Parochievan 1956 tot 1964 Doopsgezind Predikant te Arnhemvan 1964 tot 1977 Doopsgezind Predikant te EenrumReligie: DoopsgezindCokie ging een geregistreerd partnerschap aan, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1960 met Ien Visser, ongeveer 44 jaar oud. Ien is geboren omstreeks 1916. Ien is overleden op zondag 6 maart 2005 in Groningen, ongeveer 89 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 11 maart 2005 in Groningen.
Overleden als Mw. E. Koorman-Visser

43 Gerrit Schepman is geboren op dinsdag 26 juli 1892 in Rhoon, zoon van Mattheus Marinus Schepman (zie 39) en Anna Maria Margaretha Barger. Gerrit is overleden op vrijdag 22 oktober 1971 in Bosch en Duin, 79 jaar oud.
Gerrit Schepman volgde, na de lagere school te Rhoon doorlopen te hebben, de lessen aan de HBS aan de ’s-Gravendijkwal te Rotterdam. Daarna studeerde hij van 1911 tot 1918 voor arts te Utrecht, waar hij op 17 mei 1918 zijn doktersbul behaalde.
Na de vervulling van zijn dienstplicht als officier van gezondheid vestigde hij zich eerst op 20 oktober 1919 te Rheden (Gld.). Waarschijnlijk was dit een waarneming.
Op 8 april vestigde hij zich in De Lier (ZH), waar hij de praktijk van de toenmalige geneesheer Dr. v.d.Marel overnam. Tot 28 februari 1958, dus 38 jaar, oefende hij daar de praktijk uit. daarna trok hij zich op 65-jarige leeftijd terug en vestigde hij zich te Leersum (U), waar hij enkel nog enkele keuringen deed.
In de lange tijd dat hij in De Lier werkzaam was, nam hij deel aan vele activiteiten, waaraan notabelen nu eenmaal geacht worden aan deel te nemen. Hij was voorzitter en later erevoorzitter van de muziekvereniging "Liora". Hij ga cursussen EHBO. Hij was erevoorzitter van de ijsclub, die na de oorlog nog enkele prominente schaatsers heeft afgeleverd, zoals P. Keyzer en C. Broekman. Hij was een actief lid en later voorzitter van de roeivereniging "De Delftse Sport".
In de particuliere sector werd de ontspanning niet vergeten. jaren achtereen ging hij naar de wintersport, roeide, schaatste, tenniste en speelde voortreffelijk bridge. Aan de muziek had hij zijn hart verpand. Bijna professioneel speelde hij dwarsfluit, studeerde elke dag een half uur. Hij gaf in zijn weinige vrije tijd nog lessen en ontving zelf intussen les van de eerste fluitist van het Concertgebouworkest, Leo Oostdam. Zelf werd hij eerste fluitist van de Delftse Orkestvereniging. Zijn hele leven lang heeft hij belangstelling gehad voor het cabaret, hijzelf droeg niet onverdienstelijk liedjes voor bij de gitaar. Hij ontving in zijn diensttijd soldatenliederen van Koos Speenhof ter recensie en beoordeling.
Mary van Ebbenhorst Tengbergen schetste hem in haar toespraak bij zijn crematie als volgt:
Hij was een stille man van weinig woorden, een stille figuur, maar die aandachtig kon luisteren, zoals een musicus luistert naar de prachtige muziek van zijn instrument, die het hart raakt en de mens gelukkig maakt. De muziek had zijn grote liefde en heel vaak heeft hij ons doen genieten van zijn mooie fluitspel.
Hij stelde zijn kennis is dienst van de mens en hij deed dat op zijn eigen bescheiden wijze, maar kundig en doeltreffend. En zo werd hij de vertrouwensman van zijn patiënten.
Beroep: van 08-04-1920 tot 28-02-1958 Huisarts te De LierGerrit trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17 juni 1920 in Utrecht met Albordina Hillegonda Baltina Carolina (Dien) van Ebbenhorst Tengbergen, 21 jaar oud. Dien is geboren op zondag 28 mei 1899 in Utrecht, dochter van Johan Theodoor Herman Cornelis van Ebbenhorst Tengbergen en Albordina Hillegonda Baltina Carolina Koker. Dien is overleden op donderdag 30 januari 1975 in Doorn, 75 jaar oud.
Notitie bij Dien: Dien volgde de MMS te Utrecht. Enkele maanden nadat haar verloofde, de afgestudeerde arts Gerrit (Affie) Schepman, zich te De Lier gevestigd had volgde zij hem daarheen en trad op 17 juni 1920 met hem in het huwelijk. Zij heeft hem altijd in het privéleven, in de praktijk en in de sociale contacten terzijde gestaan. Soms vaak de toon aangevend voor wat betreft de contacten naar buiten, maar bovenal was zij een hardwerkende doktersvrouw, die veel opving en begrip voor de situaties toonde. Zij zwaaide, onder het toeziend oog van haar man doch ongediplomeerd, de scepter over de apotheek aan huis.
Dien was zeer sportief. Zij roeide, tenniste en wandelde. Zij nam deel aan het sociale leven in De Lier en verre omtrek. Zij was zeer muzikaal en speelde niet onverdienstelijk piano. Zij begeleidde ad hoc muziekgezelschappen thuis. Volge zanglessen bij min of meer bekende zangeressen, Samen bezochten zij regelmatig cobcerten in ’s-Gravenhage en Delft.
Kind van Gerrit en Dien:
1 Mattheus Marinus (Theo) Schepman, geboren op zaterdag 26 maart 1921 in De Lier. Volgt 44.

44 Mattheus Marinus (Theo) Schepman is geboren op zaterdag 26 maart 1921 in De Lier, zoon van Gerrit Schepman (zie 43) en Albordina Hillegonda Baltina Carolina (Dien) van Ebbenhorst Tengbergen. Theo is overleden op vrijdag 6 juli 2012 in Vlissingen, 91 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 13 juli 2012 in Vlissingen.
Notitie bij Theo: Hij heeft een brede kennissenkring en onuitputtelijke sociale contacten.
Adres: Thorbeckelaan 5, 4384 CA Vlissingen, (0118) 47 16 12Beroep: Tandarts te Zwartsluis
Kind van Theo:
1 Paul Peter Mattheus Schepman, geboren op woensdag 9 juli 1958 in Zwartsluis. Paul is overleden in 1958, geen jaar oud.

45 Willem Adam (Wim) Schepman is geboren op maandag 9 november 1896 in Rhoon, zoon van Mattheus Marinus Schepman (zie 39) en Anna Maria Margaretha Barger. Wim is overleden op vrijdag 25 juni 1982 in Utrecht, 85 jaar oud.
Adressen: Prins Hendriklaan 82, Utrecht1930 HulstBeroepen: Directeur van de Amsterdamsche Bank te UtrechtDirecteur van de Amsterdamsche Bank te ’s-HertogenboschDirecteur van de Amsterdamsche Bank te HulstWim trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 20 mei 1927 in Groningen met Aleida Bouwina (Leitje) Rodenburg, 21 jaar oud. Leitje is geboren op donderdag 5 oktober 1905 in Groningen. Leitje is overleden op vrijdag 31 juli 1987 in Utrecht, 81 jaar oud.

46 Johanna Jacoba Frederika Schepman is geboren op maandag 31 maart 1856 in Rhoon, dochter van Anthony Marius Hendrik Schepman (zie 33) en Ada Gerharda Wassenbergh. Zij is gedoopt op dinsdag 4 maart 1862. Johanna is overleden op dinsdag 9 februari 1943 in Utrecht, 86 jaar oud.
partner Naam: Johan Frederik Lodewijk
Relatie: weduwe vanJohanna trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 12 mei 1880 in Rhoon met Johannes Frederik Lodewijk Schröder, 35 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 4 februari 1845 in ’s-Gravenhage. Johannes is overleden op donderdag 10 juli 1902 in Rhoon, 57 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Burgemeester van Rhoon.

47 A(li)da Camilla Schepman is geboren op donderdag 21 augustus 1817 in Rhoon (op grafsteen), dochter van Mattheus Marinus (Teeuw) Schepman (zie 32) en Hendrika Elisabeth Wassenbergh. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1817 in Rhoon. A(li)da is overleden op zondag 3 februari 1901 in Leiden, 83 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 6 februari 1901 in Leiden, kerkhof Groenesteeg, 268-1.
Notitie bij A(li)da: Direkt na haar eerste huwelijk wilde ze al haar bezittingen verkopen en naar Indië gaan.
Adres: vanaf 07-11-1846 ’s-Gravenhage.
A(li)da:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op maandag 19 juli 1847 in Rotterdam met Pieter Jilles de Vos, 33 jaar oud. Zie 31 voor persoonsgegevens van Pieter.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 6 november 1850 in Breda met Willem Lodewijk Ivangh, 46 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 31 december 1803 in Purmerend. Willem is overleden op vrijdag 29 april 1853 in Leiden, 49 jaar oud.
Beroep: Kapitein 7e Regiment der Infanterie onder Kolonel Gerardus Meimingh(3) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 18 april 1855 in Leiden met Adrianus Ophorst, 43 jaar oud. Adrianus is geboren op maandag 14 oktober 1811 in Gorinchem (grafsteen: 11-10-1811). Adrianus is overleden op zaterdag 11 juli 1891 in Leiden, 79 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 15 juli 1891 in Leiden, Kerkhof Groenesteeg (268-1). Adrianus begon eerder een relatie met Judicina Johanna Wilhelmie (ovl. vóór 1855).
Beroep: Majoor van administratie.
Kinderen van A(li)da en Adrianus:
1 Adrianus Rutger Ophorst, geboren op donderdag 24 september 1857 in Haarlem. Volgt 48.
2 Ada Johanna Ophorst, geboren op zondag 14 november 1858. Ada is overleden op dinsdag 29 maart 1859, 4 maanden oud.
3 Wilhelmus Dulon Adam Ophorst, geboren op maandag 10 november 1862 in (grafsteen 1861). Wilhelmus is overleden op maandag 11 januari 1937 in Leiden, 74 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 14 januari 1937 in Leiden, kerkhof Groenesteeg, 268-1. Beroep: Officier (generaal)

48 Adrianus Rutger Ophorst is geboren op donderdag 24 september 1857 in Haarlem, zoon van Adrianus Ophorst en A(li)da Camilla Schepman (zie 47). Adrianus is overleden op donderdag 17 mei 1928, 70 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam, Zorgvlied aan de Amstel.
Beroepen: Officier der Artillerie (luitenantgeneraal tit. Art.)Bevelhebber 1e Mil. Afd. (Commandant van de stelling van Amsterdam in WO II)Functie: Lid Gemeenteraad van AmsterdamOnderscheiden: Ridder Nederlandse LeeuwRidder in de Orde van Oranje Nassau.
Adrianus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 28 juli 1882 in ’s-Gravenhage met Adriana Suzanne Catherina Modderman, 23 jaar oud. Adriana is geboren op woensdag 19 januari 1859 in ’s-Gravenhage. Adriana is overleden op donderdag 20 mei 1886 in ’s-Gravenhage, 27 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1889 in Loppersum (trouwbijbel 08-08-1889) met Grietje Elizabeth Tichelaar, 30 jaar oud, nadat zij op zaterdag 4 mei 1889 in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is geboren op zaterdag 6 november 1858 in Loppersum. Grietje is overleden op donderdag 30 oktober 1941, 82 jaar oud.

49 Theodora Johanna Schepman is geboren op dinsdag 28 januari 1823 in Rhoon, dochter van Mattheus Marinus (Teeuw) Schepman (zie 32) en Hendrika Elisabeth Wassenbergh. Theodora is overleden op zaterdag 30 maart 1889 in Oudshoorn, 66 jaar oud. Theodora trouwde, 23 jaar oud, op zondag 3 januari 1847 in Rhoon met Jacobus Borstlap, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodora en Jacobus: -
Huwelijk met gerechterlijke toestemming, want haar ouders weigerden toestemming voor dit huwelijk te verlenen. Jacobus is geboren op zaterdag 14 juni 1817 in Brielle, zoon van Jacobus Borstlap en Catharina van der Aa. Jacobus is overleden op zaterdag 13 februari 1892 in Oudshoorn, 74 jaar oud.
Beroep: Geneesheer, heel- en vroedmeester, chirurgijn en verloskundige te Oudshoorn.
Kinderen van Theodora en Jacobus:
1 Catharina Elisabeth Borstlap, geboren op woensdag 28 april 1847 in Rhoon. Catharina is overleden.
2 Hendrika Elisabeth Borstlap, geboren op maandag 10 april 1848.
3 Jacobus Borstlap, geboren op dinsdag 10 april 1849.
4 Mattheus Marinus Borstlap, geboren op zaterdag 15 juni 1850 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op vrijdag 28 juni 1850 in Oudshoorn. Mattheus is overleden op vrijdag 30 augustus 1850 in Oudshoorn, 2 maanden oud.
5 Mattheus Marinus Borstlap, geboren op dinsdag 21 oktober 1851.
6 Jacobus Borstlap, geboren op dinsdag 22 februari 1853 in Oudshoorn. Jacobus is overleden.
Beroep: Telegrafist te Rotterdam7 Anatonij Marius Hendrik Borstlap, geboren op dinsdag 22 februari 1853.
8 Antonius Marius Hendrik Borstlap, geboren op zaterdag 6 mei 1854.
9 Ada Camilla Borstlap, geboren op donderdag 19 juli 1855 in Oudshoorn.
10 Pieter Hendrik Borstlap, geboren op vrijdag 19 september 1856.
11 Johanna Katharina Borstlap, geboren op woensdag 9 december 1857.
12 Pieter Hendrik Borstlap, geboren op zondag 23 januari 1859.

50 Heyndrick, later Mr. Hendrik Schepman, zoon van Theodorus Schepman (oudste tak) (zie 16) en Josina Theodora (Josijntje) van Heijningen. Hij is gedoopt op zondag 5 januari 1749 in Rotterdam. Heyndrick, is overleden op vrijdag 19 september 1828 in ’s-Gravenhage, 79 jaar oud.
Hij kocht op 05-01-1797 twee huizen in de Vlamingstraat voor 4.250 gulden en een custingsbrief (hypotheek) van 8.000 gulden.
Adressen: 1794 Luijtersche Burgwal, ’s-Gravenhage? (Met zijn gezin en 2 dienstbodes)01-05-1797 Vlamingstraat Wijk 5 Nr. 119, ’s-Gravenhage?Beroepen: Advocaat en Landsadv.v.d. Hoven v.Justitie in Holl. en in ZeelandConsulent van de baljuw van ’s-Gravenhagevanaf 13-04-1875 Extra-ordinair stadsadvocaat van ’s-Gravenhage (Tractement van 12 gulden per jaar)Religie: Gereformeerd gedooptStudie: 1766 Rechten te LeidenHeyndrick, trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 25 augustus 1778 in Scheveningen met Anna Elisabeth van der Looij, 25 jaar oud, nadat zij op zondag 9 augustus 1778 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 25 augustus 1778 in Scheveningen, Scheveningse Kerk. Zij is gedoopt op vrijdag 9 maart 1753 in ’s-Gravenhage. Anna is overleden op vrijdag 30 maart 1832 in ’s-Gravenhage, 79 jaar oud.
Kinderen van Heyndrick, en Anna:
1 Josina Theodora Schepman, geboren in 1779. Zij is gedoopt op zondag 7 november 1779 in ’s-Gravenhage. Bij de doop van Josina waren de volgende getuigen aanwezig: Josijntje van Heijningen (1707-1792) [zie 16] [grootmoeder vaderszijde] en Theodorus Schepman (oudste tak) (1714-1790) [zie 16] [grootvader vaderszijde]. Josina is overleden op maandag 20 februari 1837 in ’s-Gravenhage, 57 of 58 jaar oud.
2 Mr. Cornelis Schepman, geboren op donderdag 10 januari 1788 in ’s-Gravenhage. Hij is gedoopt op zondag 13 januari 1788 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Mr. is overleden op woensdag 20 februari 1811 in ’s-Gravenhage, 23 jaar oud (oorzaak: Uittering). Hij is begraven op vrijdag 22 februari 1811 in ’s-Gravenhage, St.Jacobskerk.
Notitie bij overlijden van Mr.: Begraven in de kerk in grafkelder nr. 13 van Daniel Jacob.
Hij publiceert als Cornelius zijn proefschrift aan de universiteit van Leiden op 12 december 1807:
Dissertatio Juridica inauguralis: De diverso jure, quod oritur e diversis Juris Romani & Hodierni principiis circa Pacta Nuda, uitgegeven bij Cyfveer, 1807
Beroep: Advocaat voor den Hove van Justitie in HollandStudie: Rechten in Leiden
3 Mr. Theodorus Schepman, geboren op woensdag 3 augustus 1791 in ’s-Gravenhage. Hij is gedoopt op zondag 7 augustus 1791 in ’s-Gravenhage, Groote Kerk. Bij de doop van Mr. was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Schepman (1740-1805) [zie 16,1] [tante vaderszijde]. Mr. is overleden op donderdag 5 april 1849 in ’s-Gravenhage, 57 jaar oud.
Adres: 1840 Wagenstraat, ’s-GravenhageBeroepen: Lid Raad van Toezicht26-11-1817 Advocaat en plaatsvervangend vrederechter1819 Plaatsvervangend president van de Rechtbank van Eerste Aanleg (’s-Gravenhage)03-11-1823 Lid Bureau Consultatie Ozana
Studie: 15-08-1809 Rechten te Leiden
4 Catharina Janetta Petronella Schepman, geboren op zaterdag 25 augustus 1792 in ’s-Gravenhage. Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1792 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Bij de doop van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Margaretha Petronella van der Looij (1768-1830) [zie 20]. Catharina is overleden op zaterdag 27 februari 1875 in ’s-Gravenhage, 82 jaar oud.
Adres: Wagenstraat 21, ’s-GravenhageBeroep: Rentenierster

51 Willem Schepman (middelste tak), zoon van Hendrik Schepman(s) (zie 15) en Geertruij van Eijnspick. Hij is gedoopt op zondag 17 november 1715 in Rotterdam,. Bij de doop van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas van Aerdenstaff en Catharina van Enspeeck. Willem is overleden in 1760 in Rotterdam, 44 of 45 jaar oud. Hij is begraven op maandag 28 april 1760 in Rotterdam.
Adressen: 23-11-1710 Lommertstraet, Rotterdam23-11-1710 Lommertstraet, Rotterdam31-05-1712 Baanstraat, Rotterdam31-05-1712 Baanstraat, Rotterdam17-11-1715 Op de Botersloot, Rotterdam17-11-1715 Op de Botersloot, Rotterdamtot 17-05-1739 Quakernaat, Rotterdam1740 Huijbrugge achter het Stadhuijs, Rotterdamvan 1741 tot 1760 Breestraat over de Frankestraat, RotterdamBeroep: ZadelmakerWillem trouwde, 23 jaar oud, op zondag 17 mei 1739 in Rotterdam met Johanna Coops, 23 jaar oud, nadat zij op zondag 3 mei 1739 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren in Rotterdam, dochter van Johan Coops en Geertruid Offermans. Zij is gedoopt op zondag 13 oktober 1715 in Rotterdam. Johanna is overleden na zondag 15 augustus 1762, minstens 46 jaar oud.
Adressen: tot 17-05-1739 Huijbrug, Rotterdam1740 Huijbrugge achter het Stadhuijs, Rotterdamvan 1741 tot 1745 Breestraat over de Frankestraat, RotterdamGetuige bij: doop Willem Schepman (1762-1796) [zie 78,6][aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Willem en Johanna:
1 Geertruy Josina Schepman. Zij is gedoopt op donderdag 5 mei 1740 in Rotterdam. Geertruy is overleden, 30 dagen oud. Zij is begraven op zaterdag 4 juni 1740 in Rotterdam.
Religie: Gereformeerd gedoopt
2 Hendrik Schepman. Hij is gedoopt op zondag 4 juni 1741 in Rotterdam. Hendrik is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 7 augustus 1744 in Rotterdam.
Religie: Gereformeerd gedoopt
3 Johanna Geertruy(da) Schepman, gedoopt op donderdag 30 mei 1743 in Rotterdam. Volgt 52.
4 Hendrick Schepman. Hij is gedoopt op zondag 5 september 1745 in Rotterdam. Bij de doop van Hendrick waren de volgende getuigen aanwezig: Josijntje van Heijningen (1707-1792) [zie 16] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Theodorus Schepman (oudste tak) (1714-1790) [zie 16] [oom vaderszijde]. Hendrick is overleden, 12 dagen oud. Hij is begraven op vrijdag 17 september 1745 in Rotterdam.
Religie: Gereformeerd gedoopt
5 Geertruy Schepman. Zij is gedoopt op dinsdag 1 november 1746 in Rotterdam. Geertruy is overleden op maandag 25 oktober 1773 in ’s-Gravenhage, 26 jaar oud.
Religie: Gereformeerd gedoopt
6 Hendrika Schepman. Zij is gedoopt op zondag 20 juli 1749 in Rotterdam. Hendrika is overleden op dinsdag 1 maart 1768 in Rotterdam, 18 jaar oud. Zij is begraven in Rotterdam (herbegraven).
Religie: Gereformeerd gedoopt
7 Hendrik Schepman, gedoopt op zondag 5 september 1751 in Rotterdam. Volgt 53.

52 Johanna Geertruy(da) Schepman, dochter van Willem Schepman (middelste tak) (zie 51) en Johanna Coops. Zij is gedoopt op donderdag 30 mei 1743 in Rotterdam.
Adres: tot 1768 Breestraat, RotterdamReligie: Gereformeerd gedooptJohanna trouwde, 25 jaar oud, op zondag 31 juli 1768 in Rotterdam met Johan Adam Haes. Johan is geboren in Rottenrood in het Nassau Dietsche.
Adres: tot 1768 ’s-GravenhageBeroep: Garde du Corps van Z.D.H.
Kinderen van Johanna en Johan:
1 Johanna Margrita Haes, geboren in 1770. Johanna is overleden.
2 Geertruyda Hendrika Haes, geboren in 1774. Geertruyda is overleden.

53 Hendrik Schepman, zoon van Willem Schepman (middelste tak) (zie 51) en Johanna Coops. Hij is gedoopt op zondag 5 september 1751 in Rotterdam. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Augustijn Schepman (jongste tak) (1723-1777) [zie 78] [oom vaderszijde] en Elysabeth Verhoop (1732-na 1779) [zie 78] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hendrik is overleden op vrijdag 8 november 1811 in ’s-Gravenhage, 60 jaar oud (oorzaak: Koortsen).
Adressen: Marionetten(pand?) aan de Denneweg, ’s-Gravenhage1751 Breestraat, Rotterdam1811 Agter de Stalle H108, ’s-GravenhageBeroep: ZadelmakerReligie: Gereformeerd gedooptOnbekend: 07-1811 Ingeschreven in het Registre Civique als SellierHendrik trouwde, 30 jaar oud, op zondag 5 mei 1782 in ’s-Gravenhage, Hoogduitse Kerk met Jannetje Elsing, 24 jaar oud, nadat zij op zondag 21 april 1782 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Jannetje is geboren op woensdag 2 november 1757 in ’s-Gravenhage, dochter van Pieter Elsing en Christina Bourgogne. Jannetje is overleden op woensdag 6 januari 1841 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Jannetje:
1 Willem Schepman. Hij is gedoopt op woensdag 29 januari 1783 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Catrina Bastman. Willem is overleden op zaterdag 10 april 1784 in ’s-Gravenhage, 1 jaar oud (oorzaak: Koortsen).
2 Wilhelmina Schepman, gedoopt op woensdag 4 augustus 1784 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Volgt 54.
3 Pieter Schepman, gedoopt op woensdag 21 november 1787 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Volgt 56.
4 Willem Schepman, geboren op maandag 9 november 1789 in ’s-Gravenhage. Volgt 58.
5 Christiaan Schepman, geboren op woensdag 12 oktober 1791 in ’s-Gravenhage. Hij is gedoopt op zondag 16 oktober 1791 in ’s-Gravenhage, Kloosterkerk. Bij de doop van Christiaan was de volgende getuige aanwezig: Jacomina Vermijn. Christiaan is overleden op vrijdag 9 december 1791 in ’s-Gravenhage, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Christiaan: In de overlijdensakte zijn abusievelijk de namen van vader Hendrik en zoon Christiaan verwisseld.
6 Christiaan Schepman, geboren op dinsdag 20 mei 1794 in ’s-Gravenhage. Christiaan is overleden op woensdag 11 juni 1794 in ’s-Gravenhage, 22 dagen oud.
7 Johanna Schepman, geboren op dinsdag 20 mei 1794 in ’s-Gravenhage?. Zij is gedoopt op zondag 25 mei 1794 in ’s-Gravenhage. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jacomina Vermijn. Johanna is overleden op woensdag 11 juni 1794 in ’s-Gravenhage?, 22 dagen oud.
8 Johannes Schepman, geboren omstreeks februari 1796 in ’s-Gravenhage. Johannes is overleden op vrijdag 14 augustus 1801 in ’s-Gravenhage, ongeveer 5 jaar oud. Hij is begraven in ’s-Gravenhage, Noorderkerkhof.
9 Johannes Christiaen Schepman, geboren op zondag 6 november 1796 in ’s-Gravenhage. Hij is gedoopt op woensdag 9 november 1796 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Adriana Steenbrink. Johannes is overleden.
10 Johanna Schepman, geboren op donderdag 12 oktober 1797 in ’s-Gravenhage.

54 Wilhelmina Schepman, dochter van Hendrik Schepman (zie 53) en Jannetje Elsing. Zij is gedoopt op woensdag 4 augustus 1784 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Wilhelmina trouwde, 20 jaar oud, op zondag 12 mei 1805 in ’s-Gravenhage, stadhuis met Pieter de Haan, 23 jaar oud, nadat zij op zondag 28 april 1805 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1782 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Pieter is overleden.
Adres: 1830 Achterom 268, ’s-GravenhageBeroep: Behanger.
Kinderen van Wilhelmina en Pieter:
1 Pieter Hendrik de Haan, geboren op maandag 21 oktober 1805 in ’s-Gravenhage. Hij is gedoopt op woensdag 23 oktober 1805 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Pieter is overleden in vermoedelijk voor 1830.
2 Janna Catharina de Haan, geboren op donderdag 10 december 1807 in ’s-Gravenhage. Volgt 55.
3 Hendrika Hermina Johanna de Haan, geboren op vrijdag 5 oktober 1810 in ’s-Gravenhage. Zij is gedoopt op woensdag 10 oktober 1810 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Hendrika is overleden op zondag 20 oktober 1816 in Delft, 6 jaar oud.
Adres: tot 20-10-1816 ’s-Gravenhage
4 Johannes de Haan, geboren in 1816. Johannes is overleden op zaterdag 23 november 1816 in ’s-Gravenhage, geen jaar oud.
5 Hendrika Johanna de Haan, geboren in 1820 in ’s-Gravenhage.
6 Willem de Haan, geboren in 1823 in ’s-Gravenhage.
7 de Haan, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 2 april 1826 in ’s-Gravenhage.

55 Janna Catharina de Haan is geboren op donderdag 10 december 1807 in ’s-Gravenhage, dochter van Pieter de Haan en Wilhelmina Schepman (zie 54). Zij is gedoopt op zondag 13 december 1807 in ’s-Gravenhage, Kloosterkerk. Janna is overleden in verm. voor 1830. Janna trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 2 januari 1834 in ’s-Gravenhage met Adrianus Bikbergen, ongeveer 28 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1806 in ’s-Gravenhage.

56 Pieter Schepman, zoon van Hendrik Schepman (zie 53) en Jannetje Elsing. Hij is gedoopt op woensdag 21 november 1787 in ’s-Gravenhage, Grote Kerk. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Catharina Elsing. Pieter is overleden op vrijdag 28 november 1817 in ’s-Gravenhage, 30 jaar oud.
Adressen: vanaf 1 Tweede Wagenstraat, ’s-Gravenhagevanaf 2 Spinstraat, ’s-GravenhageBeroep: ZadelmakerPieter trouwde, 20 jaar oud, op zondag 5 juni 1808 in ’s-Gravenhage met Catharina Runnaard, 23 jaar oud, nadat zij op zondag 22 mei 1808 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is geboren op zondag 20 maart 1785 in ’s-Gravenhage, dochter van Huijbert van Runnaard en Anna Maria Finken. Catharina is overleden op vrijdag 27 juli 1849 in Utrecht, 64 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Catharina:
1 Anna Maria Johanna of Henderica Schepman, geboren op maandag 11 februari 1811 in Amsterdam (of Leiden). Volgt 57.
2 Hendrik Schepman, geboren op vrijdag 16 september 1814 in ’s-Gravenhage. Hendrik is overleden op maandag 7 november 1814 in ’s-Gravenhage, 1 maand oud.

57 Anna Maria Johanna of Henderica Schepman is geboren op maandag 11 februari 1811 in Amsterdam (of Leiden), dochter van Pieter Schepman (zie 56) en Catharina Runnaard. Zij is gedoopt op zondag 17 februari 1811 in Asterdam, Amstelkerk. Anna is overleden op dinsdag 11 juli 1882 in Amsterdam, 71 jaar oud. Anna trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 15 oktober 1829 in Utrecht met Jasper Antoni Pinkenie, ongeveer 31 jaar oud. Jasper is geboren omstreeks 1798 in Utrecht. Jasper is overleden vóór 1882, ten hoogste 84 jaar oud.
Kinderen van Anna en Jasper:
1 Maria Antoinetta Julia Constantia Pinkenie, geboren op de 8e van een onbekende maand in 1830. Maria is overleden vóór 1843, ten hoogste 13 jaar oud.
2 Anthonij Joan Ferdinand Theodoor Pinkenie, geboren op dinsdag 11 oktober 1831 in Utrecht. Anthonij is overleden op zondag 30 november 1856 in Doesburg, 25 jaar oud.
3 Marinus Anthonius Constantijn Alexander Pinkenie, geboren op donderdag 15 augustus 1833 in Harmelen. Marinus is overleden op maandag 8 augustus 1836 in Urecht, 2 jaar oud.
4 Maria Antoinetta Julia Contantia Pinkenie, geboren op donderdag 20 april 1843 in Westbroek.

58 Willem Schepman is geboren op maandag 9 november 1789 in ’s-Gravenhage, zoon van Hendrik Schepman (zie 53) en Jannetje Elsing. Hij is gedoopt op zondag 15 november 1789 in ’s-Gravenhage, Kloosterkerk. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jacomijna Voormijn. Willem is overleden op woensdag 11 april 1849 in ’s-Gravenhage, 59 jaar oud.
Adres: van 1819 tot 1820 Smidswater, ’s-GravenhageBeroep: KasteleinReligie: Nederlands Hervormd.
Willem:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 12 mei 1816 in Schiedam met Johanna Stempel, ongeveer 19 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1797 in Schiedam. Johanna is overleden op zondag 19 september 1819 in verm. ’s-Gravenhage, ongeveer 22 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 16 februari 1820 in ’s-Gravenhage met Johanna Elisabeth Manschot, 39 of 40 jaar oud. Johanna is geboren in 1780 in ’s-Gravenhage, dochter van Nicolaas Manschot en Maria Allegonda Casper. Johanna is overleden op donderdag 4 oktober 1855 in ’s-Gravenhage, 74 of 75 jaar oud.
Adres: 1855 Stille GroenewegjeReligie: Nederlands HervormdKinderen van Willem en Johanna (1):
1 Johan Casper Schepman, geboren op vrijdag 23 mei 1817 in ’s-Gravenhage.
2 Hendrik Lambertus Marinus Schepman, geboren op zaterdag 20 maart 1819 in ’s-Gravenhage. Hendrik is overleden op woensdag 7 juli 1819 in ’s-Gravenhage, 3 maanden oud (oorzaak: Stuip). Kinderen van Willem en Johanna (2):
3 Christiaan Johannes Schepman, geboren op woensdag 25 oktober 1820 in ’s-Gravenhage. Christiaan is overleden op zondag 26 november 1820 in ’s-Gravenhage, 1 maand oud.
4 Johannes Christiaan Willem Schepman, geboren op zaterdag 6 oktober 1821 in ’s-Gravenhage. Volgt 59.

59 Johannes Christiaan Willem Schepman is geboren op zaterdag 6 oktober 1821 in ’s-Gravenhage, zoon van Willem Schepman (zie 58) en Johanna Elisabeth Manschot. Johannes is overleden op woensdag 11 april 1849 in ’s-Gravenhage, 27 jaar oud (oorzaak: zenuwinzinkingkoorts).
Adressen: Ammenutiehaven 74, ’s-GravenhageGroenewegje Wijk U, nr. 26 en nr. 27Dunne Bierkade Wijk R, nr. 61Beroepen: TimmermanDiende bij het Regiment InfanterieReligie: De eerste in deze tak, die het Rooms Katholieke geloof aannamJohannes trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 12 februari 1845 in ’s-Gravenhage met Catharina Dietz, 23 jaar oud. Catharina is geboren op woensdag 16 mei 1821 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Dietz en Maria Elisabeth Toshes. Catharina is overleden op donderdag 21 juni 1883 in ’s-Gravenhage, 62 jaar oud. Catharina trouwde later op woensdag 27 februari 1850 in ’s-Gravenhage met Josephus Marinus Smit (1816-1874).
Beroep: Winkelierster, werkster en wasvrouw.Religie: Gereformeerd
Kinderen van Johannes en Catharina:
1 Johanna Elisabeth Schepman, geboren op dinsdag 12 augustus 1845 in ’s-Gravenhage. Volgt 60.
2 Wilhelmus Schepman, geboren in 1846 in ’s-Gravenhage. Wilhelmus is overleden in jong gestorven.
3 Johannes Christiaan Willem Schepman, geboren op maandag 1 februari 1847 in ’s-Gravenhage. Volgt 63.
4 Johannes Schepman, geboren op dinsdag 30 januari 1849 in ’s-Gravenhage. Volgt 64.

60 Johanna Elisabeth Schepman is geboren op dinsdag 12 augustus 1845 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Christiaan Willem Schepman (zie 59) en Catharina Dietz. Johanna is overleden op maandag 4 maart 1929 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 6 maart 1867 in ’s-Gravenhage met Paulus Hermanus Mansveld, 25 jaar oud. Paulus is geboren op zaterdag 3 juli 1841 in ’s-Gravenhage. Paulus is overleden op vrijdag 31 december 1926 in ’s-Gravenhage, 85 jaar oud. Beroep: Stoker en smid
Kinderen van Johanna en Paulus:
1 Paulus Hermanus Mansveld, geboren op zaterdag 30 november 1867 in ’s-Gravenhage. Paulus is overleden op woensdag 30 september 1868 in ’s-Gravenhage, 10 maanden oud.
2 Catharina Anna Elisabeth Mansveld, geboren op maandag 5 juni 1871 in ’s-Gravenhage.
3 Paulus Hermanus Wilhelmus Marinus Mansveld
, geboren op donderdag 1 januari 1874 in ’s-Gravenhage. Paulus is overleden op dinsdag 12 oktober 1875 in ’s-Gravenhage, 1 jaar oud.
4 Paulus Hermanus Wilhelmus Mansveld, geboren op zaterdag 1 juli 1876 in ’s-Gravenhage. Paulus is overleden op zondag 2 maart 1879 in ’s-Gravenhage, 2 jaar oud.
5 Johanna Elisabeth Mansveld, geboren op donderdag 22 augustus 1878 in ’s-Gravenhage.
6 Paulus Hermanus Mansveld, geboren op woensdag 2 februari 1881 in ’s-Gravenhage. Volgt 61.
7 Jacoba Maria Mansveld, geboren op dinsdag 30 januari 1883 in ’s-Gravenhage.
8 Johannes Hermanus Mansveld, geboren op zaterdag 13 juni 1885 in ’s-Gravenhage. Volgt 62.
9 Elisabeth Antonia Mansveld, geboren op vrijdag 21 oktober 1887 in ’s-Gravenhage.
10 Willem Cornelis Paulus Mansveld, geboren op dinsdag 10 februari 1891 in ’s-Gravenhage.

61 Paulus Hermanus Mansveld is geboren op woensdag 2 februari 1881 in ’s-Gravenhage, zoon van Paulus Hermanus Mansveld en Johanna Elisabeth Schepman (zie 60). Paulus is overleden op donderdag 26 maart 1959 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud.
Beroep: Bankwerker
Paulus:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1900 in ’s-Gravenhage met Hendrika Jacoba Fortrie, ongeveer 21 jaar oud. Hendrika is geboren op dinsdag 8 april 1879 in ’s-Gravenhage. Hendrika is overleden in ’s-Gravenhage.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 22 december 1915 in ’s-Gravenhage met Hendrika (Rika) van Zwol, 39 jaar oud. Rika is geboren op woensdag 26 april 1876 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes van Zwol en Maria Clasina van Soest. Rika is overleden op woensdag 10 januari 1968 in ’s-Gravenhage, 91 jaar oud. Rika is weduwe van Frederik Willem Olivier (1872-1908), met wie zij trouwde op woensdag 16 april 1902 in ’s-Gravenhage.

62 Johannes Hermanus Mansveld is geboren op zaterdag 13 juni 1885 in ’s-Gravenhage, zoon van Paulus Hermanus Mansveld en Johanna Elisabeth Schepman (zie 60).
Koetsier. Johannes trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 24 februari 1904 in ’s-Gravenhage met Maria Susanna Johanna Spreeuw, 19 jaar oud. Maria is geboren op zondag 18 januari 1885 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Johannes Paulus Hermanus Mansveld, geboren op vrijdag 21 augustus 1903 in ’s-Gravenhage.
2 Paulus Hermanus Mansveld, geboren op woensdag 4 juli 1906 in ’s-Gravenhage.
3 Cornelis Martinus Mansveld, geboren op dinsdag 24 maart 1908 in ’s-Gravenhage.
4 Willem Cornelis Mansveld, geboren op zondag 23 mei 1909 in ’s-Gravenhage.

63 Johannes Christiaan Willem Schepman is geboren op maandag 1 februari 1847 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Christiaan Willem Schepman (zie 59) en Catharina Dietz. Johannes is overleden op vrijdag 10 juni 1921 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Adressen: van 1871 tot 1880 Amsterdamvan 07-08-1880 tot 08-10-1884 Korte Groenewegje 104, ’s-Gravenhage (Kwam in 1880 uit Amsterdam en vertrok 1884 naar Rotterdam)van 08-10-1884 tot 18-03-1885 Rotterdamvanaf 18-03-1885 Lage Nieuwstraat (eerst 37, later 121), ’s-GravenhageBeroep: Kurksnijder en los werkmanReligie: RKJohannes trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 12 juli 1871 in Amsterdam met Johanna Boskamp, 26 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 28 april 1845 in ’s-Gravenhage. Johanna is overleden op maandag 24 maart 1902 in ’s-Gravenhage, 56 jaar oud.
Religie: NH

64 Johannes Schepman is geboren op dinsdag 30 januari 1849 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Christiaan Willem Schepman (zie 59) en Catharina Dietz. Johannes is overleden op donderdag 20 november 1930 in Voorburg, 81 jaar oud.
Adressen: vanaf 1 Jacob Catsstraat (eerst 160, later 157), ’s-Gravenhagevanaf 2 Vaillantlaan (eerst 301, later 457), ’s-GravenhageBeroep: Timmerman en tuinmanDiversen: Hij was door loting vrijgesteld van de militaire dienstpichtJohannes trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 11 februari 1874 in ’s-Gravenhage met Maria Anna Klazina van Engen, 24 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 6 december 1849 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Arnoldus van Engen en Johanna Steenhouwer. Maria is overleden op donderdag 29 december 1892 in ’s-Gravenhage, 43 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Wilhelmina Sophia Paulina Catharina Schepman, geboren op zondag 10 mei 1874 in ’s-Gravenhage. Wilhelmina is overleden op maandag 30 augustus 1875 in ’s-Gravenhage, 1 jaar oud.
2 Johanna Catharina Maria Schepman, geboren op zondag 19 december 1875 in ’s-Gravenhage. Volgt 65.
3 Johannes Arnoldus Schepman, geboren op vrijdag 15 maart 1878 in ’s-Gravenhage. Volgt 67.
4 Johannes Christiaan Willem Schepman, geboren op dinsdag 23 maart 1880 in ’s-Gravenhage. Volgt 71.
5 Marinus Johannes Schepman, geboren op woensdag 26 april 1882 in ’s-Gravenhage. Marinus is overleden op dinsdag 13 februari 1883 in ’s-Gravenhage, 9 maanden oud.
6 Maria Anna Josina Schepman, geboren op zondag 17 februari 1884 in ’s-Gravenhage. Maria is overleden op woensdag 9 februari 1944 in ’s-Gravenhage, 59 jaar oud.
Beroep: Naaister7 Marius Johannes Schepman, geboren op woensdag 20 januari 1886 in ’s-Gravenhage. Volgt 75.
8 Anthonius Johannes Schepman, geboren op woensdag 6 juni 1888 in ’s-Gravenhage. Volgt 76.
9 Josina Theodora Schepman, geboren op dinsdag 6 januari 1891 in ’s-Gravenhage. Josina is overleden op maandag 14 maart 1966 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud.
10 Paulus Nicolaas Schepman, geboren op dinsdag 20 september 1892 in ’s-Gravenhage. Paulus is overleden op zaterdag 3 februari 1945 in Voorburg, 52 jaar oud.
11 Johanna Maria Wilhelmina Schepman, geboren op zondag 4 oktober 1896 in ’s-Gravenhage. Volgt 77.

65 Johanna Catharina Maria Schepman is geboren op zondag 19 december 1875 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Schepman (zie 64) en Maria Anna Klazina van Engen. Johanna is overleden op maandag 16 januari 1950 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Adres: tot 1903 Anna Paulownastraat 49, ’s-GravenhageJohanna trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 22 april 1903 in ’s-Gravenhage met Josephus Marinus Hillenaar, 34 jaar oud. Josephus is geboren op donderdag 17 september 1868. Josephus is overleden op vrijdag 15 november 1929 in ’s-Gravenhage, 61 jaar oud.
Beroep: Kapper, stoffeerder.
Kinderen van Johanna en Josephus:
1 Maria Jacoba Sophia Hillenaar, geboren op zondag 13 maart 1904 in ’s-Gravenhage. Maria is overleden op donderdag 27 maart 1958 in Gennep, 54 jaar oud.
Beroep: Onderwijzeres2 Anna Maria Klazina Hillenaar, geboren op woensdag 11 oktober 1905 in ’s-Gravenhage. Volgt 66.
3 Johannes Antonius Jozephus Hillenaar, geboren op donderdag 6 mei 1909 in ’s-Gravenhage. Johannes is overleden op zaterdag 6 augustus 1927 in Beek Ubbergen, Gld, 18 jaar oud.
Beroep: Stoffeerder

66 Anna Maria Klazina Hillenaar is geboren op woensdag 11 oktober 1905 in ’s-Gravenhage, dochter van Josephus Marinus Hillenaar en Johanna Catharina Maria Schepman (zie 65). Anna is overleden. Anna trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 14 juli 1943 in ’s-Gravenhage met Johannes Carel Everardus Schipperheijn, 34 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 1 maart 1909 in Nijmegen. Johannes is overleden op vrijdag 1 november 1963 in Nijmegen, 54 jaar oud.
Beroep: Vertegenwoordiger

67 Johannes Arnoldus Schepman is geboren op vrijdag 15 maart 1878 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Schepman (zie 64) en Maria Anna Klazina van Engen. Johannes is overleden op donderdag 17 januari 1946 in ’s-Gravenhage, 67 jaar oud.
Adressen: vanaf 1 Jacob Marisstraat, ’s-Gravenhagevanaf 2 Paulus Potterstraat 140, ’s-Gravenhagevanaf 3 Rochussenstraat 173, ’s-Gravenhagevanaf 4 Vaillantlaan 569, ’s-GravenhageBeroep: Typograaf en boekdrukkerJohannes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 juli 1901 in ’s-Gravenhage met Josephina Maria van Leeuwen, 27 jaar oud. Josephina is geboren op donderdag 30 oktober 1873 in ’s-Gravenhage, dochter van Wilhelmus van Leeuwen en Anna Maria van der Zande. Josephina is overleden op dinsdag 4 mei 1954 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Josephina:
1 Johannes Arnoldus Schepman, geboren op zaterdag 27 december 1902 in ’s-Gravenhage. Volgt 68.
2 Wilhelmus Josephus Marie Schepman, geboren op donderdag 17 maart 1904 in ’s-Gravenhage. Wilhelmus is overleden op woensdag 3 januari 1906 in ’s-Gravenhage, 1 jaar oud.
3 Josephina Maria Schepman, geboren op zaterdag 29 september 1906 in ’s-Gravenhage. Josephina is overleden op vrijdag 14 juni 1996 in Leidschendam, 89 jaar oud.
4 Josephus Marinus Schepman, geboren op zondag 17 januari 1909 in ’s-Gravenhage. Volgt 69.
5 Wilhelmus Hendricus Schepman, geboren op vrijdag 27 mei 1910 in ’s-Gravenhage. Volgt 70.
6 Anna Maria Hendrika Schepman, geboren op zondag 21 maart 1915 in ’s-Gravenhage. Anna is overleden op maandag 5 juli 1915 in ’s-Gravenhage, 3 maanden oud.
7 Anna Maria Hendrika Schepman, geboren op donderdag 5 juli 1917 in ’s-Gravenhage. Anna is overleden op dinsdag 25 augustus 1992 in Leidschendam, 75 jaar oud.

68 Johannes Arnoldus Schepman is geboren op zaterdag 27 december 1902 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Arnoldus Schepman (zie 67) en Josephina Maria van Leeuwen. Johannes is overleden op maandag 22 januari 1990 in ’s-Gravenhage, 87 jaar oud.
Adres: Straat, Postcode Woonplaats (Opmerking)Beroep: KantoorbediendeJohannes trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 26 september 1934 in ’s-Gravenhage met Petronella Johanna Zwetsloot, 30 jaar oud. Petronella is geboren op woensdag 11 mei 1904 in Aarlanderveen. Petronella is overleden op donderdag 21 mei 1970 in ’s-Gravenhage, 66 jaar oud.

69 Josephus Marinus Schepman is geboren op zondag 17 januari 1909 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Arnoldus Schepman (zie 67) en Josephina Maria van Leeuwen. Josephus is overleden op zondag 9 februari 2003 in Leidschendam, 94 jaar oud.
Adres: Rietvinklaan 62, 2265 DL Leidschendam, (070) 327 00 44Beroep: AdministrateurJosephus trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 1 oktober 1937 in ’s-Gravenhage met Koosje Albertina van Goor, 31 jaar oud. Koosje is geboren op dinsdag 27 maart 1906 in Soerakarta, Nederlands Indië. Koosje is overleden op zondag 4 september 1994 in Leidschendam, 88 jaar oud.
70 Wilhelmus Hendricus Schepman is geboren op vrijdag 27 mei 1910 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Arnoldus Schepman (zie 67) en Josephina Maria van Leeuwen. Wilhelmus is overleden op vrijdag 22 augustus 1975 in Leiden, 65 jaar oud.
Beroep: ProcuratiehouderWilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 24 juli 1935 in ’s-Gravenhage met Anna Henriëtte Maria Franken, 22 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 13 december 1912 in Arnhem, dochter van Johannes Nicolaas Franken en Helena Francisca Maria Coerten. Anna is overleden op vrijdag 15 augustus 2008 in ’s-Gravenhage, 95 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 22 augustus 2008 in ’s-Gravenhage, Sint Petrus Banden.
Adres: Riouwstraat 24A, 2585 HB ’s-Gravenhage, (070) 350 50 61.
Kinderen van Wilhelmus en Anna:
1 Tonny Schepman, geboren op zondag 25 november 1951 in ’s-Gravenhage. Tonny is overleden op zondag 25 november 1951 in ’s-Gravenhage, geen dag oud.
2 Elsje Schepman, geboren op zondag 25 november 1951 in ’s-Gravenhage. Elsje is overleden op zondag 25 november 1951 in ’s-Gravenhage, geen dag oud.

71 Johannes Christiaan Willem Schepman is geboren op dinsdag 23 maart 1880 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Schepman (zie 64) en Maria Anna Klazina van Engen. Johannes is overleden op zaterdag 2 december 1961 in ’s-Gravenhage, 81 jaar oud.
Beroep: Aannemer. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 21 augustus 1907 in ’s-Gravenhage met Jacoba Maria Ruijters, 25 jaar oud. Jacoba is geboren op woensdag 28 december 1881 in ’s-Gravenhage, dochter van Petrus Johannes Ruijters en Elisabeth Petronella Maria Johanna Verhaaff. Jacoba is overleden op donderdag 30 november 1944 in ’s-Gravenhage, 62 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Jacoba:
1 Maria Johanna Elisabeth Petronella Schepman, geboren op woensdag 9 augustus 1911 in ’s-Gravenhage. Volgt 72.
2 Johanna Maria Klazina Schepman, geboren op maandag 15 september 1913 in ’s-Gravenhage. Volgt 73.
3 Wilhelmus Petrus Ludivicus Schepman, geboren op zondag 29 november 1914 in ’s-Gravenhage. Wilhelmus is overleden op zondag 23 januari 1994 in ’s-Gravenhage, 79 jaar oud.
Beroep: Ambtenaar
4 Josephus Marinus Schepman, geboren op zondag 1 april 1917 in ’s-Gravenhage. Josephus is overleden op woensdag 21 januari 1976 in ’s-Gravenhage, 58 jaar oud.
Beroep: Handelsagent
5 Johannes Arnoldus Antonius Schepman, geboren op dinsdag 12 april 1921 in ’s-Gravenhage. Volgt 74.

72 Maria Johanna Elisabeth Petronella Schepman is geboren op woensdag 9 augustus 1911 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Christiaan Willem Schepman (zie 71) en Jacoba Maria Ruijters. Maria is overleden op zaterdag 16 november 1991 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud. Maria trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 20 juli 1949 in ’s-Gravenhage met Johannes Gregorgius Rottier, 34 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 15 november 1914 in ’s-Gravenhage. Johannes is overleden op dinsdag 15 november 1994 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud.
Beroep: Administratief beambte

73 Johanna Maria Klazina Schepman is geboren op maandag 15 september 1913 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Christiaan Willem Schepman (zie 71) en Jacoba Maria Ruijters. Johanna is overleden op maandag 6 november 1995 in ’s-Gravenhage, 82 jaar oud.
Kind van Johanna uit onbekende relatie:
1 Laurentius Wilhelmus Maria Korpel, geboren op vrijdag 6 mei 1949 in ’s-Gravenhage. Laurentius is overleden op maandag 9 mei 1949 in ’s-Gravenhage, 3 dagen oud.

74 Johannes Arnoldus Antonius Schepman is geboren op dinsdag 12 april 1921 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Christiaan Willem Schepman (zie 71) en Jacoba Maria Ruijters. Johannes is overleden op maandag 11 oktober 1965 in Wassenaar, 44 jaar oud.
Uiteindelijk overleden aan de gevolgen van een ongeluk aan het eind van de oorlog met een V2 raket in Den Haag, die voor Londen was bestemd.
Beroep: AmbtenaarJohannes trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27 april 1949 in ’s-Gravenhage met Johanna Maria van Gennip, 30 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 18 oktober 1918 in Rotterdam, dochter van Gerardus Joseph van Gennip en Gezina Everdina Wilbrink. Johanna is overleden op dinsdag 8 februari 2005 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud.
Adres: Teunisbloemplein 53, 2555 AB ’s-Gravenhage, (070) 368 69 34

75 Marius Johannes Schepman is geboren op woensdag 20 januari 1886 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Schepman (zie 64) en Maria Anna Klazina van Engen. Marius is overleden op woensdag 5 februari 1964 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud.
Beroep: Bouwkundig taxateurMarius trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 juli 1910 in ’s-Gravenhage met Jannetje Catharina Helena van Eldik, 25 jaar oud. Jannetje is geboren op zaterdag 23 mei 1885 in ’s-Gravenhage. Jannetje is overleden op dinsdag 8 maart 1966 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud.

76 Anthonius Johannes Schepman is geboren op woensdag 6 juni 1888 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Schepman (zie 64) en Maria Anna Klazina van Engen. Anthonius is overleden op zaterdag 12 april 1941 in ’s-Gravenhage, 52 jaar oud.
Beroep: Aannemer timmerwerkenAnthonius trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 26 juni 1912 in ’s-Gravenhage met Anna Maria Bernarda van Egmond, 21 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 20 december 1890 in Alkmaar, dochter van Hendricus van Egmond en Anna Ponsa. Anna is overleden op zondag 6 februari 1966 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud.
Kinderen van Anthonius en Anna:
1 Johannes Antonius Josephus (Jan) Schepman, geboren op zondag 8 maart 1914 in ’s-Gravenhage. Jan is overleden op donderdag 11 september 1980 in Asheville, Buncombe, North Carolina, 66 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 16 september 1980 in Voorburg.
Beroep: Binnenhuisarchitect
2 Anna Maria Schepman, geboren op donderdag 2 december 1915 in ’s-Gravenhage. Anna is overleden op dinsdag 21 november 2000 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud.
Beroep: Personeelsadministratrice
3 Hans Marie Schepman, geboren op maandag 5 december 1927 in ’s-Gravenhage. Hans is overleden.
Beroep: Handelsagent
4 N. Schepman, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 17 juni 1931 in Voorburg.

77 Johanna Maria Wilhelmina Schepman is geboren op zondag 4 oktober 1896 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Schepman (zie 64) en Maria Anna Klazina van Engen. Johanna is overleden op woensdag 26 september 1984 in Leidschendam, 87 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 1 oktober 1984 in ’s-Gravenhage. Johanna trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 18 juni 1930 in ’s-Gravenhage met Franciscus Petrus Kouwenberg, 36 jaar oud. Franciscus is geboren op vrijdag 20 oktober 1893 in ’s-Gravenhage. Franciscus is overleden op dinsdag 18 november 1980, 87 jaar oud. Franciscus trouwde voorheen op woensdag 28 augustus 1918 in ’s-Gravenhage met Kundina de Man (geb. 1896). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op maandag 11 april 1927 in ’s-Gravenhage.
Beroep: Gemeente ambtenaar

78 Augustijn Schepman (jongste tak), zoon van Hendrik Schepman(s) (zie 15) en Geertruij van Eijnspick. Hij is gedoopt op donderdag 9 december 1723 in Rotterdam. Bij de doop van Augustijn waren de volgende getuigen aanwezig: Catrijna Eijnspick en Augustijnus van Heusden. Augustijn is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op maandag 12 mei 1777 in Rotterdam.
Beroep: Koekbakker en kruidenierGetuige bij: 05-09-1751doop Hendrik Schepman (1751-1811) [zie 53][oom vaderszijde]Augustijn trouwde, 27 jaar oud, op zondag 7 maart 1751 in Rotterdam met Elysabeth Verhoop, 18 jaar oud, nadat zij op zondag 21 februari 1751 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Elysabeth is een dochter van Andries Verhoop en Helena Mackelijn of Macquilen. Zij is gedoopt op zondag 4 mei 1732 in Rotterdam. Elysabeth is overleden na 1779, minstens 47 jaar oud.
Religie: Gereformeerd gedooptGetuige bij: 05-09-1751doop Hendrik Schepman (1751-1811) [zie 53][aangetrouwde tante vaderszijde]05-09-1779doop Elisabeth Schepman (1779-1853) [zie 82][grootmoeder vaderszijde].
Kinderen van Augustijn en Elysabeth:
1 Geertruy Schepman, gedoopt op zondag 2 januari 1752 in Rotterdam. Volgt 79.
2 Helena Schepman, gedoopt op zondag 6 januari 1754 in Rotterdam. Volgt 80.
3 Hendrik Schepman, geboren op zondag 4 januari 1756 in Rotterdam. Volgt 81.
4 Johanna Schepman. Zij is gedoopt op donderdag 23 maart 1758 in Rotterdam. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Mackelijn of Macquilen [grootmoeder moederszijde] en Andries Verhoop [grootvader moederszijde]. Johanna is overleden, 7 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 27 december 1765 in Rotterdam.
5 Andries Schepman. Hij is gedoopt op zondag 15 juni 1760 in Rotterdam. Bij de doop van Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Mackelijn of Macquilen [grootmoeder moederszijde] en Andries Verhoop [grootvader moederszijde]. Andries is overleden, 5 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 18 december 1765 in Rotterdam.
Religie: Gereformeerd gedoopt
6 Willem Schepman, geboren op zondag 15 augustus 1762 in Rotterdam. Bij de doop van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Schepman (oudste tak) (1714-1790) [zie 16] [oom vaderszijde] en Johanna Coops (1715-na 1762) [zie 51] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Willem is overleden op dinsdag 20 september 1796 in Rotterdam, 34 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 23 september 1796 in Rotterdam.
Religie: Gereformeerd gedoopt
7 Marya Schepman. Zij is gedoopt op zondag 31 maart 1765 in Rotterdam. Bij de doop van Marya waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Noot en Marija Verhoop. Marya is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 3 november 1768 in Rotterdam.
Religie: Gereformeerd gedoopt
8 Andries Kornelis Schepman. Hij is gedoopt op zondag 14 juni 1767 in Rotterdam. Bij de doop van Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis van Calcar en Sara Verhoop. Andries is overleden, 5 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 13 augustus 1772 in Rotterdam.
Religie: Gereformeerd gedoopt
9 Daniel Schepman, gedoopt op zondag 29 oktober 1769 in Rotterdam. Volgt 83.
79 Geertruy Schepman, dochter van Augustijn Schepman (jongste tak) (zie 78) en Elysabeth Verhoop. Zij is gedoopt op zondag 2 januari 1752 in Rotterdam.
Religie: Gereformeerd gedooptGeertruy trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 juni 1778 in Rotterdam met Andries Verhoop, nadat zij op dinsdag 19 mei 1778 in Tiel in ondertrouw zijn gegaan. Andries is geboren in verm. Tiel. Andries ging later in ondertrouw op vrijdag 12 mei 1809 in Amsterdam met Elisabeth Mesen.
Kinderen van Geertruy en Andries:
1 Willem Verhoop. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1783 in Rotterdam.
2 Augustinus Verhoop. Hij is gedoopt op dinsdag 13 september 1785 in Rotterdam.
3 Hendrina Verhoop. Zij is gedoopt op woensdag 16 september 1789 in Rotterdam.

80 Helena Schepman, dochter van Augustijn Schepman (jongste tak) (zie 78) en Elysabeth Verhoop. Zij is gedoopt op zondag 6 januari 1754 in Rotterdam. Bij de doop van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Mackelijn of Macquilen [grootmoeder moederszijde] en Andries Verhoop [grootvader moederszijde]. Helena is overleden, 35 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 25 maart 1789 in Rotterdam.
Adres: Wagenstraat bij de Hel, RotterdamBeroep: Vleeshoudster. Religie: Gereformeerd gedoopt
Helena:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 18 september 1774 in Rotterdam met Pieter van Gent, nadat zij op zondag 4 september 1774 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren in Rotterdam. Pieter is overleden vóór 1787.
Adres: Botersloot, Rotterdam
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zondag 18 februari 1787 in Rotterdam met Matthijs van Klaveren, 34 jaar oud, nadat zij op zondag 4 februari 1787 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Matthijs is geboren in Rotterdam. Hij is gedoopt op zondag 24 september 1752 in Rotterdam. Matthijs is overleden op zondag 10 februari 1839 in Rotterdam, 86 jaar oud. Matthijs trouwde later op vrijdag 8 oktober 1790 in Rotterdam met Elisabeth Lelyveld (1758-1836).
Adres: Wagenstraat bij de Hel, Rotterdam

81 Hendrik Schepman is geboren op zondag 4 januari 1756 in Rotterdam, zoon van Augustijn Schepman (jongste tak) (zie 78) en Elysabeth Verhoop. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Josijntje van Heijningen (1707-1792) [zie 16] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Theodorus Schepman (oudste tak) (1714-1790) [zie 16] [oom vaderszijde].
Adres: Westwagenstraat, RotterdamBeroep: Verm. administrateurReligie: Gereformeerd gedooptHendrik trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 9 april 1778 in Bergen op Zoom met Neeltje Grootenboer, 22 jaar oud, nadat zij op zondag 22 maart 1778 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Neeltje is geboren in Bergen op Zoom, dochter van Theunis Willems Grootenboer en Elijsabet Wouters Holleman. Zij is gedoopt op zondag 10 augustus 1755 in Bergen op Zoom. Neeltje is overleden op maandag 8 maart 1813 in Oud Beijerland, 57 jaar oud.
Kind van Hendrik en Neeltje:
1 Elisabeth Schepman, geboren in 1779. Volgt 82.

82 Elisabeth Schepman is geboren in 1779, dochter van Hendrik Schepman (zie 81) en Neeltje Grootenboer. Zij is gedoopt op zondag 5 september 1779 in Rotterdam. Bij de doop van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Elysabeth Verhoop (1732-na 1779) [zie 78] [grootmoeder vaderszijde]. Elisabeth is overleden op zaterdag 22 januari 1853 in Oud Beijerland, 73 of 74 jaar oud.
Elisabeth:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zondag 11 mei 1806 in Oud Beijerland met Thijs Both, 24 jaar oud. Thijs is geboren op zaterdag 26 januari 1782 in Sliedrecht. Hij is gedoopt op zondag 3 februari 1782 in Sliedrecht. Thijs is overleden op vrijdag 27 december 1850 in Oud Beijerland, 68 jaar oud.
Beroep: Griendman
(2) trouwde, 71 of 72 jaar oud, op woensdag 5 november 1851 in Oud Beijerland met Cornelis Troost, 67 of 68 jaar oud. Cornelis is geboren in 1783 in Mijnsheerenland, zoon van Jacob Troost en Maaijke Kranenburg. Hij is gedoopt op donderdag 25 december 1783 in Mijnsheerenland. Cornelis is overleden op donderdag 2 april 1863 in Oud Beijerland, 79 of 80 jaar oud. Cornelis is weduwnaar van Lijntje van de Grond (geb. 1785). Cornelis trouwde voorheen op woensdag 21 september 1814 in Oud Beijerland met Lidewij Bos (geb. 1781). Cornelis trouwde later op donderdag 8 juni 1854 in Oud Beijerland met Maaike Groenenboom (1794-1858).
Beroep: Arbeider, winkelier en bouwknecht.
Kinderen van Elisabeth en Thijs:
1 Willem Both, geboren op woensdag 17 juli 1805 in Oud Beijerland. Hij is gedoopt op zondag 21 juli 1805 in Oud Beijerland.
2 Ariaantje Both, geboren op zaterdag 7 februari 1807 in Oud Beijerland. Zij is gedoopt op zondag 8 februari 1807 in Oud Beijerland.
3 Hendrik Both, geboren op zaterdag 27 februari 1808 in Oud Beijerland. Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1808 in Oud Beijerland.

83 Daniel Schepman, zoon van Augustijn Schepman (jongste tak) (zie 78) en Elysabeth Verhoop. Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1769 in Rotterdam. Bij de doop van Daniel waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis van Calcar en Sara Verhoop. Daniel is overleden op zaterdag 25 januari 1823 in Rotterdam, 53 jaar oud.
Adressen: van 1810 tot 1813 Molenwerf aan de Lombertstraat, Rotterdam1811 Schiedijk, Rotterdam1812 Binnenweg, Rotterdam1816 Nette Hoek, Rotterdam1816 Oppert, Rotterdam1819 Nette Made 156, RotterdamBeroep: Zilversmid en koperslagerReligie: Gereformeerd gedooptDaniel trouwde, 39 jaar oud, op zondag 22 oktober 1809 in Rotterdam met Maria Louisa Boulenois, nadat zij op zaterdag 7 oktober 1809 in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in Rotterdam. Maria is overleden op donderdag 16 januari 1823 in Rotterdam.
Kinderen van Daniel en Maria:
1 Augustijn Schepman, geboren op dinsdag 26 februari 1811 in Rotterdam. Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1811 in Rotterdam. Augustijn is overleden op maandag 2 augustus 1824 in Rotterdam, 13 jaar oud.
Adres: tot 02-08-1824 Nederlands Gereformeerd Weeshuis, RotterdamReligie: Gereformeerd gedoopt2 Daniel Petit Schepman, geboren op vrijdag 27 maart 1812 in Rotterdam. Daniel is overleden op maandag 11 mei 1812 in Rotterdam, 1 maand oud.
3 Willem Schepman, geboren op woensdag 18 augustus 1813 in Rotterdam. Willem is overleden op zaterdag 4 november 1815 in Rotterdam, 2 jaar oud.
4 Daniel Schepman, geboren op vrijdag 22 maart 1816 in Rotterdam. Hij is gedoopt op maandag 25 maart 1816 in Rotterdam. Daniel is overleden op dinsdag 16 juli 1816 in Rotterdam, 3 maanden oud.
Religie: Gereformeerd gedoopt
5 Daniel Schepman, geboren op zondag 18 april 1819 in Rotterdam. Daniel is overleden op donderdag 20 november 1823 in Rotterdam, 4 jaar oud.
Adres: tot 20-11-1823 Nederlands Gereformeerd Weeshuis, Rotterdam

84 Adriana Schepman, dochter van Theodorus Schepman (zie 13) en Johanna Maria van Elderen. Zij is gedoopt op vrijdag 26 december 1698 in Kapel Avezaath. Adriana is overleden op donderdag 17 januari 1771 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud.
Notitie bij Adriana: -
Op 11-10-1710 was zij met haar moeder getuige bij de doop van Johannes Peter Brands of Johannes Peter Peters.
In het Lidmaat Register van Kapel Avezaath wordt op 19-04-1715 vermeld: Adrana, Jongedochter, vertrokken.
Adriana:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 4 mei 1727 in Scheveningen met Gerrit van den Elburg. Gerrit is geboren in ’s-Gravenhage. Gerrit is overleden vóór 1742.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op dinsdag 27 november 1742 in ’s-Gravenhage met Gerrit van Utzel, ongeveer 31 jaar oud, nadat zij op zondag 11 november 1742 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 27 november 1742 in ’s-Gravenhage, Nieuwe Kerk. Gerrit is geboren omstreeks 1711 in ’s-Gravenhage. Gerrit is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 8 maart 1791 in ’s-Gravenhage.

85 Henrica Schepman, dochter van Theodorus Schepman (zie 13) en Johanna Maria van Elderen. Zij is gedoopt omstreeks 1699 in Kapel Avezaath. Henrica is overleden op zondag 10 oktober 1734 in Kapel Avezaath, ongeveer 35 jaar oud.
Op 04-07-1717 is zij in Kapel-Avezaath getuige bij de doop van Henrica Gauel, dochter van Tomas Gauel en Anna Maria Geubels.
Zij is op 11-4-1721 tot lidmaat van de Gereformeerde Gemeente van Kapel Avezaath aangenomen.
Op 18-03-1736 is "een Henrica Schepman" in Kapel-Avezaath getuige bij het huwelijk van Sijmon Claassen van Kerkhof en Dirkje Albertse van Wijk.
Zij sterft in het kraambed in 1734.Henrica trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op zondag 18 oktober 1733 in Kapel Avezaath met Sijmon Lambert van Kerkhoff, 20 of 21 jaar oud, nadat zij op woensdag 30 september 1733 in ondertrouw zijn gegaan. Sijmon is geboren in 1712 in Wadenooijen. Hij is gedoopt op zondag 6 november 1712 in Wadenooijen. Sijmon trouwde later op zondag 18 maart 1736 in Kapel Avezaath met Dirkje Albertse van Wijk (1711-vóór 1749). Sijmon trouwde later op zaterdag 15 februari 1749 in Beesd met Geertruij (Gerritje) Koedam (geb. ±1725).
Kind van Henrica en Sijmon:
1 Henrica van Kerkhoff, geboren op zondag 10 oktober 1734 in Kapel Avezaath. Zij is gedoopt op dinsdag 19 oktober 1734 in Kapel Avezaath. Henrica is overleden.

86 Johanna Schepman, dochter van Theodorus Schepman (zie 13) en Johanna Maria van Elderen. Zij is gedoopt omstreeks 1700 in Kapel Avezaath. Johanna is overleden op dinsdag 17 oktober 1758 in ’s-Gravenhage, ongeveer 58 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 18 oktober 1758 in ’s-Gravenhage.
Op 26-03-1717 is zij lidmaat van de reformeerde Gemeente in Kapel Avezaath.
Zij woonde in de Oude Molstraat in ’s-Gravenhage.Johanna trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op zondag 8 mei 1740 in Scheveningen met Pieter Collier, nadat zij op zondag 24 april 1740 in Scheveningen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 8 mei 1740 in Scheveningen, Nieuwe kerk. Pieter is geboren in Delft.

87 Wessel Schepman is geboren omstreeks 1620 in Didam, zoon van [waarschijnlijk] Melcher of Melchers Schipman (Didamse Genealogie) (zie 1). Wessel is overleden na 1670, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wessel: Overleden tussen 1687 en 1699.
De Oud Rechterlijke boeken van Didam (boek 272 deel 1):
04-11-1669 en 23-06-1670, Wessel Schepman assisteert mevrouw Mommen-Ten Hagen (doordat haar man Meijnard Mommen in het buitenland verblijft) als haar daartoe gekozen momboir! D.w.z.dat er een familierelatie moet bestaan. Ondergenoemde Eva trouwde na de dood van Otto met Meijnard Mom of Mommers.
De Oud Rechterlijke boeken van Didam (Civiel Strafdossier 143, akte 135):
Wessel Schepman procedeert tegen Gertrud Beringer, gehuwd met Otto Berntsen, ofwel Otto den Timmerman. Zij getuigt dat Wessel, hoewel hij getrouwd was, in het roggeveld heeft gelegen met Eva Bongardts, de vrouw van Arndt Zeller, hoewel hij getrouwd was.
In 1654 is hij lidmaat van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Didam.
Beroepen: Onderscholtis en gerechtsdinaar te DidamKerkmeesterWessel trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 15 december 1644 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente met Christina ten Niejenhuijss. Christina is geboren in Millingen?.
Notitie bij Christina: -
In 1665 is zij lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Didam.
Kinderen van Wessel en Christina:
1 Jenneken Schepman. Volgt 88.
2 Johannes Schepman. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Henderick Schepman (±1610-vóór 1683) [zie 8] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op donderdag 29 oktober 1654 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
Notitie bij Johannes: -
Hij, of zijn broer Wilhelm, was kerkmeester in Didam
3 Wilhelm Schepman. Hij is gedoopt op zaterdag 29 januari 1656 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
Notitie bij Wilhelm: -
Gezien de naamgeving van zijn broer, zal hij waarschijnlijk vóór 1657 zijn gestorven.
4 Wilhelm Schepman, gedoopt op donderdag 19 april 1657 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente. Volgt 89.
5 Hester Schepman, gedoopt op donderdag 19 mei 1661 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente. Volgt 90.
6 Geertruijt Schepman. Zij is gedoopt op donderdag 14 november 1669 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.

88 Jenneken Schepman, dochter van Wessel Schepman (zie 87) en Christina ten Niejenhuijss.
Notitie bij Jenneken: -
In 1698 was zij lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Didam.Jenneken trouwde op woensdag 6 mei 1699 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente met Laurens Brant van Heeltberg, nadat zij op woensdag 6 mei 1699 in Didam in ondertrouw zijn gegaan.
Kinderen van Jenneken en Laurens:
1 Joanna Geertruyt Brant. Zij is gedoopt op donderdag 23 september 1688 in Didam.
2 Sibille Brant. Zij is gedoopt op donderdag 15 oktober 1699 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
3 Benjamin Brant. Hij is gedoopt op zondag 4 september 1701 in Didam.
4 Jan Alexander Brant. Hij is gedoopt op zondag 4 september 1701 in Didam.

89 Wilhelm Schepman, zoon van Wessel Schepman (zie 87) en Christina ten Niejenhuijss. Hij is gedoopt op donderdag 19 april 1657 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
Hij, of zijn broer Johannes, was kerkmeester in Didam.Wilhelm trouwde, 24 jaar oud, op maandag 7 juli 1681 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente met Eva Prasers. Eva is geboren in Breda?.
Kinderen van Wilhelm en Eva:
1 Ardiaentje Maria Schepman. Zij is gedoopt op donderdag 30 april 1682 in Nijmegen.
2 Adriana Maria Schepman. Zij is gedoopt op dinsdag 20 april 1683 in Nijmegen, Hervormde Kerk.
3 Adriana Christina Schepman. Zij is gedoopt op zondag 30 september 1696 in Didam (niet gevonden).
4 Gerardus Melcher Schepman. Hij is gedoopt op vrijdag 24 oktober 1698 in Didam (niet gevonden).
5 Adriana Christina Schepman. Zij is gedoopt op vrijdag 4 maart 1701 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente.

90 Hester Schepman, dochter van Wessel Schepman (zie 87) en Christina ten Niejenhuijss. Zij is gedoopt op donderdag 19 mei 1661 in Didam, Nederduitsch-Hervormde Gemeente. Hester is overleden na zondag 9 februari 1710, minstens 48 jaar oud. Hester trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 25 juni 1682 in Didam met Hermen Hendrickse Bloemink. Hermen is geboren in Ruurlo, zoon van Hendrik Bloemink en Altien Vorkinck. Hermen is overleden na 1697.
Beroep: Gerechtsdienaar, later onderscholtis te Didam.
Kinderen van Hester en Hermen:
1 Herman Habrixen Hendrickse, geboren op zaterdag 20 juni 1682 in Didam.
2 Wessel Bloemink (Bloemers), gedoopt op woensdag 2 augustus 1684. Volgt 91.
91 Wessel Bloemink (Bloemers), zoon van Hermen Hendrickse Bloemink en Hester Schepman (zie 90). Hij is gedoopt op woensdag 2 augustus 1684. Wessel trouwde, 26 jaar oud, op zondag 15 februari 1711 in Didam met Hendryna Christiaens, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op donderdag 12 oktober 1684 in Gent (Gld.). Hendryna is overleden op donderdag 5 januari 1747 in Didam, 62 jaar oud.

Index (464 personen)

?, Wessele (~06-08-1643) [Zoon van 4] 4,8
Aa, Catharina van der [Schoonmoeder van 49] 49
Actsel, Gerrit van [Getuige bij doop van dochter van 16] 16,3
Aerdenstaff, Nicolaas van [Getuige bij doop van 51] 51
Assem, Hendrik van den (†04-03-1837) 22
Barger, Anna Maria Margaretha (*26-12-1861, †30-08-1930) [Partner van 39] 39; 40; 43; 45
Barger, Ds. Gerardus Johannes (Gerrit) [Schoonvader van 39] 39
Bastman, Catrina [Getuige bij doop van zoon van 53] 53,1
Bikbergen, Adrianus (*±1806) [Partner van 55] 55
Bloemink, Hendrik (†<02-07-1670) [Schoonvader van 90] 90
Bloemink, Hermen Hendrickse (†>1697) [Partner van 90] 90; 91
Bloemink (Bloemers), Wessel (~02-08-1684) [Nummer 91] 91
Borstlap, Ada Camilla (*19-07-1855) [Dochter van 49] 49,9
Borstlap, Anatonij Marius Hendrik (*22-02-1853) [Zoon van 49] 49,7
Borstlap, Antonius Marius Hendrik (*06-05-1854) [Zoon van 49] 49,8
Borstlap, Catharina Elisabeth (*28-04-1847) [Dochter van 49] 49,1
Borstlap, Hendrika Elisabeth (*10-04-1848) [Dochter van 49] 49,2
Borstlap, Jacobus (~1789, †1848) [Schoonvader van 49] 49
Borstlap, Jacobus (*14-06-1817, †13-02-1892) [Partner van 49] 49
Borstlap, Jacobus (*10-04-1849) [Zoon van 49] 49,3
Borstlap, Jacobus (*22-02-1853) [Zoon van 49] 49,6
Borstlap, Johanna Katharina (*09-12-1857) [Dochter van 49] 49,11
Borstlap, Mattheus Marinus (*15-06-1850, †30-08-1850) [Zoon van 49] 49,4
Borstlap, Mattheus Marinus (*21-10-1851) [Zoon van 49] 49,5
Borstlap, Pieter Hendrik (*19-09-1856) [Zoon van 49] 49,10
Borstlap, Pieter Hendrik (*23-01-1859) [Zoon van 49] 49,12
Bos, Lidewij (*1781) 82
Boskamp, Johanna (*28-04-1845, †24-03-1902) [Partner van 63] 63
Both, Ariaantje (*07-02-1807) [Dochter van 82] 82,2
Both, Hendrik (*27-02-1808) [Zoon van 82] 82,3
Both, Thijs (*26-01-1782, †27-12-1850) [Partner van 82] 82
Both, Willem (*17-07-1805) [Zoon van 82] 82,1
Boulenois, Maria Louisa (†16-01-1823) [Partner van 83] 83
Bourgogne, Christina (~30-11-1725, †04-09-1795) [Schoonmoeder van 53] 53
Brant, Benjamin (~04-09-1701) [Zoon van 88] 88,3
Brant, Jan Alexander (~04-09-1701) [Zoon van 88] 88,4
Brant, Joanna Geertruyt (~23-09-1688) [Dochter van 88] 88,1
Brant, Sibille (~15-10-1699) [Dochter van 88] 88,2
Brant van Heeltberg, Laurens [Partner van 88] 88
Brattem, Teunis van (~24-05-1739, †<1770) 17
Briede, Ariaantje (*22-03-1894, †23-08-1961) [Partner van 38] 38
Calcar, Kornelis van [Getuige bij doop van 83] 78,8; 83
Casper, Maria Allegonda [Schoonmoeder van 58] 58
Christiaens, Hendryna (~12-10-1684, †05-01-1747) [Partner van 91] 91
Clarion, Johanna Catharina Wilhelmina (*26-04-1781, †21-10-1862) [Partner van 18] 18; 19
Coerten, Helena Francisca Maria [Schoonmoeder van 70] 70
Collier, Pieter [Partner van 86] 86
Coops, Johan [Schoonvader van 51] 51
Coops, Johanna (~13-10-1715, †>15-08-1762) [Partner van 51] 51; 52; 53; 78,6
Dam, Louise Henriëtte van [Schoonmoeder van 41] 41
Dervelen, Ot van [Partner van 11] 11
Dietz, Catharina (*16-05-1821, †21-06-1883) [Partner van 59] 59; 60; 63; 64
Dietz, Johannes (*28-01-1779, †05-09-1826) [Schoonvader van 59] 59
Donkersloot, Ada Gerardina (*11-05-1872, †1944) [Dochter van 34] 34,2
Donkersloot, Dr. Willem Nicolaas (*27-08-1878, †11-01-1951) [Nummer 38] 38
Donkersloot, Gerardina Maria (*09-03-1871, †23-01-1913) [Nummer 35] 35
Donkersloot, Jacobus (*06-12-1874, †22-05-1937) [Nummer 36] 36
Donkersloot, Jacobus Johannes (*26-07-1809, †06-09-1868) [Schoonvader van 34] 34
Donkersloot, Margaretha Catharina (*16-01-1876, †04-08-1929) [Nummer 37] 37
Donkersloot, Teunis Antonij (*12-04-1841, †08-04-1897) [Partner van 34] 34; 35; 36; 37; 38
Ebbenhorst Tengbergen, Albordina Hillegonda Baltina Carolina (Dien) van (*28-05-1899, †30-01-1975) [Partner van 43] 43; 44
Ebbenhorst Tengbergen, Johan Theodoor Herman Cornelis van [Schoonvader van 43] 43
Egmond, Anna Maria Bernarda van (*20-12-1890, †06-02-1966) [Partner van 76] 76
Egmond, Hendricus van (*01-10-1855, †27-03-1892) [Schoonvader van 76] 76
Eijnspick, Catrijna [Getuige bij doop van 78] 78
Eijnspick, Geertruij van (†1733) [Partner van 15] 15; 16; 51; 78
Eijnspick, Willem [Schoonvader van 15] 15; 15,1
Elburg, Gerrit van den (†<1742) [Partner van 84] 84
Elderen, Johanna Maria van (*±1657, †?-05-1742) [Partner van 13] 13; 15; 84; 85; 86
Eldik, Jannetje Catharina Helena van (*23-05-1885, †08-03-1966) [Partner van 75] 75
Elsing, Catharina [Getuige bij doop van 56] 56
Elsing, Jannetje (*02-11-1757, †06-01-1841) [Partner van 53] 53; 54; 56; 58
Elsing, Pieter (*03-03-1726, †24-11-1804) [Schoonvader van 53] 53
Engen, Johannes Arnoldus van [Schoonvader van 64] 64
Engen, Maria Anna Klazina van (*06-12-1849, †29-12-1892) [Partner van 64] 64; 65; 67; 71; 75; 76; 77
Enspeeck, Catharina van [Getuige bij doop van 51] 51
Finken, Anna Maria (*1754) [Schoonmoeder van 56] 56
Flieringa, Gerria (*30-04-1883) [Partner van 38] 38
Fortrie, Hendrika Jacoba (*08-04-1879) [Partner van 61] 61
Franken, Anna Henriëtte Maria (*13-12-1912, †15-08-2008) [Partner van 70] 70
Franken, Johannes Nicolaas [Schoonvader van 70] 70
Galz, Henriëtte Clara de (*27-07-1811, †01-02-1899) [Partner van 21] 21
Gennip, Gerardus Joseph van [Schoonvader van 74] 74
Gennip, Johanna Maria van (*18-10-1918, †08-02-2005) [Partner van 74] 74
Gent, Pieter van (†<1787) [Partner van 80] 80
Gerrits, Anneken [Partner van 9] 9
Goeijen, Femma de (*26-09-1812) [Schoonmoeder van 39] 39
Goor, Koosje Albertina van (*27-03-1906, †04-09-1994) [Partner van 69] 69
Graeuw, Leentie (Lena) [Schoonmoeder van 16] 16
Groenenboom, Maaike (*1794, †21-06-1858) 82
Grond, Lijntje van de (*1785) 82
Grootenboer, Neeltje (~10-08-1755, †08-03-1813) [Partner van 81] 81; 82
Grootenboer, Theunis Willems (*26-12-1728, †17-09-1779) [Schoonvader van 81] 81
Haan, de (levenloos *02-04-1826) [Zoon van 54] 54,7
Haan, Hendrika Hermina Johanna de (*05-10-1810, †20-10-1816) [Dochter van 54] 54,3
Haan, Hendrika Johanna de (*1820) [Dochter van 54] 54,5
Haan, Janna Catharina de (*10-12-1807) [Nummer 55] 55
Haan, Johannes de (*1816, †23-11-1816) [Zoon van 54] 54,4
Haan, Pieter de (~10-03-1782) [Partner van 54] 54; 55
Haan, Pieter Hendrik de (*21-10-1805) [Zoon van 54] 54,1
Haan, Willem de (*1823) [Zoon van 54] 54,6
Hack, Paulina Johanna Maria Agatha (*07-05-1879, †25-12-1957) [Partner van 36] 36
Haes, Geertruyda Hendrika (*1774) [Dochter van 52] 52,2
Haes, Johan Adam [Partner van 52] 52
Haes, Johanna Margrita (*1770) [Dochter van 52] 52,1
Harlingen, Margaretha Catharina van [Schoonmoeder van 33] 33
Heijninge, Jacob van [Getuige bij doop van 17] 17
Heijningen, Josina Theodora (Josijntje) van (*19-04-1707, †19-05-1792) [Partner van 16] 16; 17; 18; 20; 25; 32; 50; 50,1; 51,4; 81
Heijningen, Teunis Jansz. van [Schoonvader van 16] 16
Heininge, Antie van [Getuige bij doop van 17] 17
Hendrickse, Herman Habrixen (*20-06-1682) [Zoon van 90] 90,1
Henricksen, Thomas [Partner van 3] 3
Heusden, Augustijnus van [Getuige bij doop van 78] 78
Heuvel, Maria Dirksen van den [Schoonmoeder van 17] 17
Hillenaar, Anna Maria Klazina (*11-10-1905) [Nummer 66] 66
Hillenaar, Johannes Antonius Jozephus (*06-05-1909, †06-08-1927) [Zoon van 65] 65,3
Hillenaar, Josephus Marinus (*17-09-1868, †15-11-1929) [Partner van 65] 65; 66
Hillenaar, Maria Jacoba Sophia (*13-03-1904, †27-03-1958) [Dochter van 65] 65,1
Hoek, Ds. Jan Anthony (*31-07-1873, †26-03-1951) [Partner van 37] 37
Hoeven, Agatha Engelina Johanna van der (*05-04-1854, †02-04-1878) [Partner van 39] 39
Hoeven, Ds. Pieter Abraham Peterszn. van der (*20-11-1808) [Schoonvader van 39] 39
Hoff, Clara Julie Hedwig von (*26-03-1824) [Partner van 29] 29
Holleman, Elijsabet Wouters [Schoonmoeder van 81] 81
Hoog, Jenneke de [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 14] 14
Horst, Maria Adolphina Gezina ter [Schoonmoeder van 40] 40
Houthoff, Lijda [Schoonmoeder van 20] 20
IJssel, Jannetje Cornelis van [Schoonmoeder van 15] 15
Ivangh, Willem Lodewijk (*31-12-1803, †29-04-1853) [Partner van 47] 47
Janssen, Enneken 2
Jong, Elionorus Anthonij de (*09-12-1887) [Zoon van 24] 24,7
Jong, Frederik Laurens de (*31-08-1857) [Partner van 24] 24
Jong, Frederik Laurens de (*04-04-1883, †03-07-1883) [Zoon van 24] 24,5
Jong, Frederik Laurens de (*21-12-1884) [Zoon van 24] 24,6
Jong, Gerrit de (*09-07-1892, †21-06-1894) [Zoon van 24] 24,10
Jong, Hannes Pieter de (*17-04-1894, †11-12-1894) [Zoon van 24] 24,11
Jong, Hendrika Wilhelmina de (*01-07-1879) [Dochter van 24] 24,2
Jong, Izak de (*22-01-1878) [Zoon van 24] 24,1
Jong, Johannes Martinus de (*30-01-1891) [Zoon van 24] 24,9
Jong, Margaretha Pieternella de (*25-10-1881) [Dochter van 24] 24,4
Jong, Martinus Johannes de (*21-08-1880, †03-03-1949) [Zoon van 24] 24,3
Jong, Pieter de [Getuige bij doop van 16] 16
Jong, Susanna de (*28-04-1889) [Dochter van 24] 24,8
Kerkhoff, Henrica van (*10-10-1734) [Dochter van 85] 85,1
Kerkhoff, Sijmon Lambert van (*1712) [Partner van 85] 85
Klaveren, Matthijs van (~24-09-1752, †10-02-1839) [Partner van 80] 80
Koedam, Geertruij (Gerritje) (*±1725) 85
Koker, Albordina Hillegonda Baltina Carolina [Schoonmoeder van 43] 43
Koningh, Maria de (*28-08-1817, †13-02-1848) [Partner van 30] 30
Korpel, Laurentius Wilhelmus Maria (*06-05-1949, †09-05-1949) [Zoon van 73] 73,1
Kouwenberg, Franciscus Petrus (*20-10-1893, †18-11-1980) [Partner van 77] 77
Kranenburg, Maaijke (*1759, †1817) [Schoonmoeder van 82] 82
Kruijs, Pieter (*22-08-1875) [Partner van 24] 24
Lauwers, Peter (†<1665) 9
Leeuwen, Josephina Maria van (*30-10-1873, †04-05-1954) [Partner van 67] 67; 68; 69; 70
Leeuwen, Wilhelmus van [Schoonvader van 67] 67
Lelyveld, Elisabeth (*15-06-1758, †20-02-1836) 80
Levert, Gerardina Frederika (Dientje) [Schoonmoeder van 39] 39
Looij, Anna Elisabeth van der (~09-03-1753, †30-03-1832) [Partner van 50] 50
Looij, Margaretha Petronella van der (*24-02-1768, †23-02-1830) [Partner van 20] 20; 21; 22; 50,4
Looij, Mr. Cornelis van der [Schoonvader van 20] 20
Lotz, Auguste (*22-10-1840, †14-11-1885) [Partner van 19] 19
Maas Geesteranus, Henriëtte Louise (Jet) (*04-10-1920, †17-10-2007) [Partner van 41] 41
Maas Geesteranus, Ir. Willem [Schoonvader van 41] 41
Mackelijn of Macquilen, Helena [Schoonmoeder van 78] 78; 78,4; 78,5; 80
Man, Kundina de (*03-08-1896) 77
Manschot, Johanna Elisabeth (*1780, †04-10-1855) [Partner van 58] 58; 59
Manschot, Nicolaas [Schoonvader van 58] 58
Mansveld, Catharina Anna Elisabeth (*05-06-1871) [Dochter van 60] 60,2
Mansveld, Cornelis Martinus (*24-03-1908) [Zoon van 62] 62,3
Mansveld, Elisabeth Antonia (*21-10-1887) [Dochter van 60] 60,9
Mansveld, Jacoba Maria (*30-01-1883) [Dochter van 60] 60,7
Mansveld, Johanna Elisabeth (*22-08-1878) [Dochter van 60] 60,5
Mansveld, Johannes Hermanus (*13-06-1885) [Nummer 62] 62
Mansveld, Johannes Paulus Hermanus (*21-08-1903) [Zoon van 62] 62,1
Mansveld, Paulus Hermanus (*03-07-1841, †31-12-1926) [Partner van 60] 60; 61; 62
Mansveld, Paulus Hermanus (*30-11-1867, †30-09-1868) [Zoon van 60] 60,1
Mansveld, Paulus Hermanus (*02-02-1881, †26-03-1959) [Nummer 61] 61
Mansveld, Paulus Hermanus (*04-07-1906) [Zoon van 62] 62,2
Mansveld, Paulus Hermanus Wilhelmus (*01-07-1876, †02-03-1879) [Zoon van 60] 60,4
Mansveld, Paulus Hermanus Wilhelmus Marinus (*01-01-1874, †12-10-1875) [Zoon van 60] 60,3
Mansveld, Willem Cornelis (*23-05-1909) [Zoon van 62] 62,4
Mansveld, Willem Cornelis Paulus (*10-02-1891) [Zoon van 60] 60,10
Maren, Adriana van (†<1683) [Partner van 13] 13; 14
Masurel, Camilla Johanna Maria [Schoonmoeder van 32] 32
Mesen, Elisabeth 79
Modderman, Adriana Suzanne Catherina (*19-01-1859, †20-05-1886) [Partner van 48] 48
Muller, Hendrick [Getuige bij doop van zoon van 8] 8,1
N.N. [Partner van 5] 5
Niejenhuijss, Christina ten [Partner van 87] 87; 88; 89; 90
Noot, Jacobus [Getuige bij doop van dochter van 78] 78,7
Offermans, Geertruid [Schoonmoeder van 51] 51
Olivier, Frederik Willem (*15-04-1872, †08-03-1908) 61
Oosterbaan, Boudina (*05-02-1822, †27-06-1842) [Dochter van 27] 27,1
Oosterbaan, Josina Theodora (*±1828, †04-01-1902) [Dochter van 27] 27,2
Oosterbaan, Leendert (*11-07-1797, †07-02-1849) [Partner van 27] 27
Oosterbaan, Leendert (*1798, †07-08-1849) [Partner van 26] 26
Ophorst, Ada Johanna (*14-11-1858, †29-03-1859) [Dochter van 47] 47,2
Ophorst, Adrianus (*14-10-1811, †11-07-1891) [Partner van 47] 47; 48
Ophorst, Adrianus Rutger (*24-09-1857, †17-05-1928) [Nummer 48] 48
Ophorst, Wilhelmus Dulon Adam (*10-11-1862, †11-01-1937) [Zoon van 47] 47,3
Pauwert, Maria van de [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 14] 14
Pinkenie, Anthonij Joan Ferdinand Theodoor (*11-10-1831, †30-11-1856) [Zoon van 57] 57,2
Pinkenie, Jasper Antoni (*±1798, †<1882) [Partner van 57] 57
Pinkenie, Maria Antoinetta Julia Constantia (*08-?-1830, †<1843) [Dochter van 57] 57,1
Pinkenie, Maria Antoinetta Julia Contantia (*20-04-1843) [Dochter van 57] 57,4
Pinkenie, Marinus Anthonius Constantijn Alexander (*15-08-1833, †08-08-1836) [Zoon van 57] 57,3
Ponsa, Anna (*01-07-1856, †18-03-1944) [Schoonmoeder van 76] 76
Prasers, Eva [Partner van 89] 89
Rentincks, Jantje (†13-12-1729) [Partner van 7] 7
Rijke, Maria (*1801, †29-01-1874) [Partner van 22] 22
Rodenburg, Aleida Bouwina (Leitje) (*05-10-1905, †31-07-1987) [Partner van 45] 45
Roos, Maria Henrietta (*03-09-1797, †24-02-1880) 17; 17
Rottier, Johannes Gregorgius (*15-11-1914, †15-11-1994) [Partner van 72] 72
Ruijters, Jacoba Maria (*28-12-1881, †30-11-1944) [Partner van 71] 71; 72; 73; 74
Ruijters, Petrus Johannes [Schoonvader van 71] 71
Runnaard, Catharina (*20-03-1785, †27-07-1849) [Partner van 56] 56; 57
Runnaard, Huijbert van (*21-09-1755) [Schoonvader van 56] 56
Sania, (inlandse of Javaansche vrouw) [Partner van 22] 22; 23
Schepman (levenloos *17-06-1931) [Zoon van 76] 76,4
Schepman, A(li)da Camilla (*21-08-1817, †03-02-1901) [Nummer 47] 31; 47; 48
Schepman, Abraham (*08-05-1862, †12-01-1929) [Zoon van 33] 33,10
Schepman, Abrahamina Alida (*07-12-1849, †24-03-1918) [Dochter van 33] 33,5
Schepman, Ada Gerarda Anthonia (*02-04-1858, †07-02-1941) [Dochter van 33] 33,9
Schepman, Adam Camillus (*10-05-1815, †04-06-1815) [Zoon van 32] 32,2
Schepman, Adriana (~26-12-1698, †17-01-1771) [Nummer 84] 84
Schepman, Adriana (~21-02-1726, []14-03-1726) [Dochter van 15] 15,6; 16,3
Schepman, Adriana Christina (~30-09-1696) [Dochter van 89] 89,3
Schepman, Adriana Christina (~04-03-1701) [Dochter van 89] 89,5
Schepman, Adriana Ger(ar)dina (~13-10-1744, †03-11-1815) [Dochter van 16] 15,6; 16,3; 18; 20
Schepman, Adriana Maria (~20-04-1683) [Dochter van 89] 89,2
Schepman, Andries (~15-06-1760, []18-12-1765) [Zoon van 78] 78,5
Schepman, Andries Kornelis (~14-06-1767, []13-08-1772) [Zoon van 78] 78,8
Schepman, Anna Geertruyt (*20-06-1685) [Dochter van 10] 10,3
Schepman, Anna Maria (*02-12-1915, †21-11-2000) [Dochter van 76] 76,2
Schepman, Anna Maria Hendrika (*21-03-1915, †05-07-1915) [Dochter van 67] 67,6
Schepman, Anna Maria Hendrika (*05-07-1917, †25-08-1992) [Dochter van 67] 67,7
Schepman, Anna Maria Johanna of Henderica (*11-02-1811, †11-07-1882) [Nummer 57] 57
Schepman, Anthonius Johannes (*06-06-1888, †12-04-1941) [Nummer 76] 76
Schepman, Anthony Marius Hendrik (*30-12-1809, †18-11-1882) [Nummer 33] 33; 34; 39; 46
Schepman, Anthony Marius Hendrik (*23-03-1878, †07-04-1879) [Zoon van 39] 39,1
Schepman, Antonie Eleonardus (Eleonorus) (*16-09-1800, †24-10-1862) [Nummer 21] 21
Schepman, Antony Marius Hendrik Welborn (*13-02-1806, †>1822) [Zoon van 18] 18,1
Schepman, Ardiaentje Maria (~30-04-1682) [Dochter van 89] 89,1
Schepman, Augustijn (*26-02-1811, †02-08-1824) [Zoon van 83] 83,1
Schepman, Carel Frederik Hendrik Welborn (*07-06-1807, †23-10-1812) [Zoon van 18] 18,2
Schepman, Catharina Cornelia Theodora (*30-10-1801, †10-06-1877) [Dochter van 20] 20,3
Schepman, Catharina Janetta Petronella (*25-08-1792, †27-02-1875) [Dochter van 50] 20; 50,4
Schepman, Christiaan (*12-10-1791, †09-12-1791) [Zoon van 53] 53,5
Schepman, Christiaan (*20-05-1794, †11-06-1794) [Zoon van 53] 53,6
Schepman, Christiaan Johannes (*25-10-1820, †26-11-1820) [Zoon van 58] 58,3
Schepman, Cornelia (~19-10-1681) [Dochter van 10] 10,5
Schepman, Cornelis (~19-10-1681) [Zoon van 10] 10,1
Schepman, Daniel (~29-10-1769, †25-01-1823) [Nummer 83] 83
Schepman, Daniel (*22-03-1816, †16-07-1816) [Zoon van 83] 83,4
Schepman, Daniel (*18-04-1819, †20-11-1823) [Zoon van 83] 83,5
Schepman, Daniel Petit (*27-03-1812, †11-05-1812) [Zoon van 83] 83,2
Schepman, Dr. Anthony Marius Hendrik (Toon) (*22-03-1890, †26-04-1959) [Nummer 40] 40; 41; 42
Schepman, Dr. Felix Robert (Felix) (*21-11-1917, †05-10-1974) [Nummer 41] 41
Schepman, Ds. Margaretha Catharina (Cokie) (*23-08-1919, †28-03-1990) [Nummer 42] 42
Schepman, Elisabeth (*1779, †22-01-1853) [Nummer 82] 78; 82
Schepman, Elsje (*25-11-1951, †25-11-1951) [Dochter van 70] 70,2
Schepman, Frederik Willem Theodorus Welborn (*05-01-1818) [Zoon van 18] 18,4
Schepman, Geertruij (*27-11-1740, †17-03-1805) [Dochter van 16] 16,1; 50,3
Schepman, Geertruijt (~14-11-1669) [Dochter van 87] 87,6
Schepman, Geertruy (~01-11-1746, †25-10-1773) [Dochter van 51] 51,5
Schepman, Geertruy (~02-01-1752) [Nummer 79] 79
Schepman, Geertruy Josina (~05-05-1740, []04-06-1740) [Dochter van 51] 51,1
Schepman, Gerardus Melcher (~24-10-1698) [Zoon van 89] 89,4
Schepman, Gerrit (*26-07-1892, †22-10-1971) [Nummer 43] 43; 44
Schepman, Haeskin (~02-02-1645) [Nummer 12] 12
Schepman, Hans Marie (*05-12-1927) [Zoon van 76] 76,3
Schepman, Helena (~06-01-1754, []25-03-1789) [Nummer 80] 80
Schepman, Henderick (*±1610, †<15-11-1683) [Nummer 8] 3; 8; 9; 10; 12; 13; 87,2
Schepman, Hendrica (~02-12-1683) [Dochter van 10] 10,2
Schepman, Hendrick (~05-09-1745, []17-09-1745) [Zoon van 51] 16; 16; 51,4
Schepman, Hendrik (~04-06-1741, []07-08-1744) [Zoon van 51] 51,2
Schepman, Hendrik (~29-09-1746, †02-05-1748) [Zoon van 16] 16,4
Schepman, Hendrik (~05-09-1751, †08-11-1811) [Nummer 53] 53; 54; 56; 58; 78; 78
Schepman, Hendrik (*04-01-1756) [Nummer 81] 16; 16; 81; 82
Schepman, Hendrik (*16-09-1814, †07-11-1814) [Zoon van 56] 56,2
Schepman, Hendrik Lambertus Marinus (*20-03-1819, †07-07-1819) [Zoon van 58] 58,2
Schepman, Hendrika (~20-07-1749, †01-03-1768) [Dochter van 51] 51,6
Schepman, Hendrika Elisabeth (*26-04-1841, †04-09-1841) [Dochter van 33] 33,1
Schepman, Hendrika Elisabeth (*01-07-1842, †02-01-1914) [Nummer 34] 34; 35; 36; 37; 38
Schepman, Henrica (~±1699, †10-10-1734) [Nummer 85] 85
Schepman, Henricka (~29-05-1687) [Nummer 11] 11
Schepman, Henricus Adrianus Welborn (*29-01-1812) [Zoon van 18] 18,3
Schepman, Hester (~19-05-1661, †>09-02-1710) [Nummer 90] 90; 91
Schepman, Heyndrick, later Mr. Hendrik (~05-01-1749, †19-09-1828) [Nummer 50] 50
Schepman, Jan (~29-12-1673) [Zoon van 12] 12,1
Schepman, Jenneken (†<1664) [Nummer 2] 2; 3
Schepman, Jenneken [Nummer 88] 88
Schepman, Johan Casper (*23-05-1817) [Zoon van 58] 58,1
Schepman, Johanna (~±1700, †17-10-1758) [Nummer 86] 86
Schepman, Johanna (~23-03-1758, []27-12-1765) [Dochter van 78] 78,4
Schepman, Johanna (*20-05-1794, †11-06-1794) [Dochter van 53] 53,7
Schepman, Johanna (*12-10-1797) [Dochter van 53] 53,10
Schepman, Johanna Catharina Maria (*19-12-1875, †16-01-1950) [Nummer 65] 65; 66
Schepman, Johanna Elisabeth (*12-08-1845, †04-03-1929) [Nummer 60] 60; 61; 62
Schepman, Johanna Geertruy(da) (~30-05-1743) [Nummer 52] 52
Schepman, Johanna Jacoba Frederika (*27-04-1854, †12-05-1855) [Dochter van 33] 33,7
Schepman, Johanna Jacoba Frederika (*31-03-1856, †09-02-1943) [Nummer 46] 46
Schepman, Johanna Maria Klazina (*15-09-1913, †06-11-1995) [Nummer 73] 73
Schepman, Johanna Maria Wilhelmina (*04-10-1896, †26-09-1984) [Nummer 77] 77
Schepman, Johannes (~29-10-1654) [Zoon van 87] 8; 87,2
Schepman, Johannes (*±?-02-1796, †14-08-1801) [Zoon van 53] 53,8
Schepman, Johannes (*30-01-1849, †20-11-1930) [Nummer 64] 64; 65; 67; 71; 75; 76; 77
Schepman, Johannes Antonius Josephus (Jan) (*08-03-1914, †11-09-1980) [Zoon van 76] 76,1
Schepman, Johannes Arnoldus (*15-03-1878, †17-01-1946) [Nummer 67] 67; 68; 69; 70
Schepman, Johannes Arnoldus (*27-12-1902, †22-01-1990) [Nummer 68] 68
Schepman, Johannes Arnoldus Antonius (*12-04-1921, †11-10-1965) [Nummer 74] 74
Schepman, Johannes Christiaan Willem (*06-10-1821, †11-04-1849) [Nummer 59] 59; 60; 63; 64
Schepman, Johannes Christiaan Willem (*01-02-1847, †10-06-1921) [Nummer 63] 63
Schepman, Johannes Christiaan Willem (*23-03-1880, †02-12-1961) [Nummer 71] 71; 72; 73; 74
Schepman, Johannes Christiaen (*06-11-1796) [Zoon van 53] 53,9
Schepman, Josephina Maria (*29-09-1906, †14-06-1996) [Dochter van 67] 67,3
Schepman, Josephus Marinus (*17-01-1909, †09-02-2003) [Nummer 69] 69
Schepman, Josephus Marinus (*01-04-1917, †21-01-1976) [Zoon van 71] 71,4
Schepman, Josina Theodora (~04-12-1774, †16-10-1819) [Nummer 25] 16; 16; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31
Schepman, Josina Theodora (*1779, †20-02-1837) [Dochter van 50] 16; 16; 50,1
Schepman, Josina Theodora (*06-01-1891, †14-03-1966) [Dochter van 64] 64,9
Schepman, Kind (*02-01-1800, †07-01-1800) [Dochter van 17] 17,5
Schepman, Lijsbet (†>1654) [Nummer 4] 4; 5; 6
Schepman, Margaretha Catharina (Cato) (*19-12-1844, †28-04-1932) [Dochter van 33] 33,3
Schepman, Margarethe Petronella Schreuder (*10-03-1829, †11-12-1881) [Nummer 23] 23; 24
Schepman, Maria Anna Josina (*17-02-1884, †09-02-1944) [Dochter van 64] 64,6
Schepman, Maria Johanna Elisabeth Petronella (*09-08-1911, †16-11-1991) [Nummer 72] 72
Schepman, Marinus Hendrikus (*21-04-1799, †31-08-1799) [Zoon van 20] 20,1
Schepman, Marinus Johannes (*26-04-1882, †13-02-1883) [Zoon van 64] 64,5
Schepman, Marius Hendrik (*11-09-1805, †02-05-1827) [Zoon van 20] 20,5
Schepman, Marius Johannes (*20-01-1886, †05-02-1964) [Nummer 75] 75
Schepman, Marya (~31-03-1765, []03-11-1768) [Dochter van 78] 78,7
Schepman, Mattheus Marinus (Teeuw) (*08-01-1777, †25-09-1846) [Nummer 32] 16; 16; 32; 33; 47; 49
Schepman, Mattheus Marinus (*17-08-1847, †19-11-1919) [Nummer 39] 39; 40; 43; 45
Schepman, Mattheus Marinus (Theo) (*26-03-1921, †06-07-2012) [Nummer 44] 44
Schepman, Melchert (~18-02-1638) [Zoon van 8] 4; 8,1
Schepman, Mr. Cornelis (*10-01-1788, †20-02-1811) [Zoon van 50] 50,2
Schepman, Mr. Theodorus (*03-08-1791, †05-04-1849) [Zoon van 50] 16,1; 50,3
Schepman, Paul Peter Mattheus (*09-07-1958, †1958) [Zoon van 44] 44,1
Schepman, Paulus Nicolaas (*20-09-1892, †03-02-1945) [Zoon van 64] 64,10
Schepman, Peter (*±1682) [Nummer 14] 14
Schepman, Pieter (~21-11-1787, †28-11-1817) [Nummer 56] 56; 57
Schepman, Robert Charles Welborn (*04-07-1819, †08-09-1892) [Nummer 19] 19
Schepman, Theodora Johanna (*28-01-1823, †30-03-1889) [Nummer 49] 49
Schepman, Theodorus (~21-04-1650, †>1721) [Nummer 13] 13; 14; 15; 84; 85; 86
Schepman, Theodorus (~23-11-1710, †<1714) [Zoon van 15] 15,1
Schepman, Theodorus Welborn (~05-07-1771, †21-08-1842) [Nummer 18] 16; 16; 16,3; 18; 19
Schepman, Tonny (*25-11-1951, †25-11-1951) [Dochter van 70] 70,1
Schepman, Wessel (*±1620, †>1670) [Nummer 87] 87; 88; 89; 90
Schepman, Wilhelm (~29-01-1656) [Zoon van 87] 87,3
Schepman, Wilhelm (~19-04-1657) [Nummer 89] 89
Schepman, Wilhelmina (~04-08-1784) [Nummer 54] 54; 55
Schepman, Wilhelmina Sophia Paulina Catharina (*10-05-1874, †30-08-1875) [Dochter van 64] 64,1
Schepman, Wilhelmus (*1846) [Zoon van 59] 59,2
Schepman, Wilhelmus Hendricus (*27-05-1910, †22-08-1975) [Nummer 70] 70
Schepman, Wilhelmus Josephus Marie (*17-03-1904, †03-01-1906) [Zoon van 67] 67,2
Schepman, Wilhelmus Petrus Ludivicus (*29-11-1914, †23-01-1994) [Zoon van 71] 71,3
Schepman, Willem (~31-05-1712, †<1715) [Zoon van 15] 15,2
Schepman, Willem (*15-08-1762, †20-09-1796) [Zoon van 78] 16; 51; 78,6
Schepman, Willem (~29-01-1783, †10-04-1784) [Zoon van 53] 53,1
Schepman, Willem (*09-11-1789, †11-04-1849) [Nummer 58] 58; 59
Schepman, Willem (*18-08-1813, †04-11-1815) [Zoon van 83] 83,3
Schepman, Willem Adam (Wim) (*09-11-1896, †25-06-1982) [Nummer 45] 45
Schepman, Willem Adam Ivangh (*30-01-1852, †07-04-1878) [Zoon van 33] 33,6
Schepman, Willem Jacobus (*23-09-1772) [Nummer 20] 16; 16; 16,3; 20; 21; 22
Schepman, Wolter (~18-12-1642, †1707) [Nummer 10] 10; 11
Schepman (heer van Valckenstein), Dr. Anthony (of Antoine) (Teunis) (~29-07-1742, †07-11-1813) [Nummer 17] 17; 18; 20; 25; 32
Schepman (jongste tak), Augustijn (~09-12-1723, []12-05-1777) [Nummer 78] 53; 78; 79; 80; 81; 83
Schepman (middelste tak), Willem (~17-11-1715, †1760) [Nummer 51] 51; 52; 53
Schepman (oudste tak), Theodorus (~15-02-1714, †07-05-1790) [Nummer 16] 16; 17; 18; 20; 25; 32; 50; 50,1; 51,4; 78,6; 81
Schepman (Schieman), Hendrick Jan (~28-07-1678) [Zoon van 13] 13,1
Schepman(s), Hendrik (~26-09-1683, []07-08-1731) [Nummer 15] 15; 16; 51; 78
Schipman, Hen(d)rick Willem (~10-05-1640) [Nummer 9] 9
Schipman (Didamse Genealogie), Melcher of Melchers (*±1580, †>1651) [Nummer 1] 1; 2; 4; 4,6; 8; 87
Schipperheijn, Johannes Carel Everardus (*01-03-1909, †01-11-1963) [Partner van 66] 66
Schouten, Ds. Reinier Gerrit Johannes (*02-07-1873, †05-12-1914) [Partner van 35] 35
Schreuder, Eleonora Anthonia (~28-05-1769, †13-03-1812) [Partner van 17] 17
Schreuder Schepman, Eleonardus Anthony (*25-10-1803, †13-10-1871) [Nummer 22] 22; 23
Schreuder Schepman, H(endrika? W(ilhelmina) (*±1833) [Dochter van 22] 22,2
Schröder, Johannes Frederik Lodewijk (*04-02-1845, †10-07-1902) [Partner van 46] 46
Seeuwinck (Everts), Reijner [Partner van 4] 4
Sellen, Hendrina van (†±1702) [Partner van 6] 6; 7
Smit, Josephus Marinus (*29-02-1816, †03-10-1874) 59
Soest, Maria Clasina van (*09-01-1852, †27-05-1939) [Schoonmoeder van 61] 61
Sperreboom, Haesken (~20-02-1642) [Nummer 3] 3; 8
Sperreboom, Jan [Partner van 2] 2; 3
Sperreboom, Wessel (~14-04-1655) [Zoon van 2] 2,2
Spreeuw, Maria Susanna Johanna (*18-01-1885) [Partner van 62] 62
Stans, Gerardina (*17-01-1823, †30-12-1896) [Schoonmoeder van 34] 34
Steenbrink, Adriana [Getuige bij doop van zoon van 53] 53,9
Steenhouwer, Johanna [Schoonmoeder van 64] 64
Stempel, Johanna (*±1797, †19-09-1819) [Partner van 58] 58
Thim, Magdalene (Madelaine) (†18-12-1828) [Schoonmoeder van 25] 25
Tichelaar, Grietje Elizabeth (*06-11-1858, †30-10-1941) [Partner van 48] 48
Tijmis, Anneken (~02-02-1651) [Dochter van 4] 1; 4,6
Tijmis, Arnoldus (~28-04-1686) [Nummer 7] 7
Tijmis, Elbarta Elisabeth (~02-12-1688) [Dochter van 6] 6,3
Tijmis, Eva Margriet (~25-01-1691) [Dochter van 6] 6,4
Tijmis, Evert (~02-03-1685) [Zoon van 6] 6,1
Tijmis, Evertjen (~09-07-1654) [Dochter van 4] 4,7
Tijmis, Johanna Mergriet (~10-03-1695) [Dochter van 6] 6,5
Tijmis, Melcher (~01-12-1644) [Zoon van 4] 4,3
Tijmis, Melchior (~10-01-1641) [Zoon van 4] 4,2
Tijmis, N. (onleesbaar, mogelijk Melcher) (~1646) [Nummer 5] 5
Tijmis (of Tiemens), Wessel (*16-08-1648, †>1720) [Nummer 6] 6; 7
Tijmis (Tiemens, Times of Timessen), Evert (†1654) [Partner van 4] 4; 5; 6; 8,1
Tijmis (Tiemens, Times of Timessen), Trijn (Trijneke Evertse) (~20-01-1639, †<1694) [Dochter van 4] 4,1
Toshes, Maria Elisabeth (*23-07-1774, †02-11-1850) [Schoonmoeder van 59] 59
Troost, Cornelis (*1783, †02-04-1863) [Partner van 82] 82
Troost, Jacob (*1759, †1840) [Schoonvader van 82] 82
Utzel, Gerrit van (*±1711, []08-03-1791) [Partner van 84] 84
Verburgh, Gerrit Dionijs (*28-07-1807, †20-11-1874) [Partner van 28] 28
Verhaaff, Elisabeth Petronella Maria Johanna [Schoonmoeder van 71] 71
Verhoop, Andries [Schoonvader van 78] 78; 78,4; 78,5; 80
Verhoop, Andries [Partner van 79] 79
Verhoop, Augustinus (~13-09-1785) [Zoon van 79] 79,2
Verhoop, Elysabeth (~04-05-1732, †>1779) [Partner van 78] 53; 78; 79; 80; 81; 82; 83
Verhoop, Hendrina (~16-09-1789) [Dochter van 79] 79,3
Verhoop, Marija [Getuige bij doop van dochter van 78] 78,7
Verhoop, Sara [Getuige bij doop van 83] 78,8; 83
Verhoop, Willem (~14-09-1783) [Zoon van 79] 79,1
Verhulsdonk, Johanna [Partner van 14] 14
Vermijn, Jacomina [Getuige bij doop van zoon van 53] [Getuige bij doop van dochter van 53] 53,5; 53,7
Vis, Elisabeth (Bets) (*04-04-1891, †04-07-1981) [Partner van 40] 40; 41; 42
Vis, Frederik [Schoonvader van 40] 40
Visser, Ien (*±1916, †06-03-2005) [Partner van 42] 42
Voormijn, Jacomijna [Getuige bij doop van 58] 58
Vorkinck, Altien (†>02-07-1670) [Schoonmoeder van 90] 90
Vos, Adriaan Gerhard de (*30-05-1811, †16-06-1877) [Nummer 30] 30
Vos, Anthony de (*04-12-1798, †02-11-1821) [Nummer 26] 26
Vos, Casparus de (*04-10-1765, †05-12-1823) [Partner van 25] 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31
Vos, Casparus de (*11-11-1808, †14-07-1890) [Nummer 29] 29
Vos, Hendrik de (~09-11-1727, †03-03-1802) [Schoonvader van 25] 25
Vos, Hendrik de (*02-03-1805, †14-07-1867) [Zoon van 25] 25,6
Vos, Josina Theodora de (*26-05-1806, †02-10-1869) [Nummer 28] 28
Vos, Kind de (*1795, []16-05-1795) [Kind van 25] 25,1
Vos, Madelaine Henriette de (*06-07-1796, †22-09-1796) [Dochter van 25] 25,2
Vos, Magdalaine Henrietta de (*23-12-1800, †17-02-1827) [Nummer 27] 27
Vos, Maria Henrietta de (*04-01-1803, †25-02-1879) [Dochter van 25] 25,5
Vos, Pieter Jilles de (*23-07-1813, †12-02-1849) [Nummer 31] 31; 47
Vugts, Elionard Antonius (*15-02-1860) [Zoon van 23] 23,4
Vugts, Hendrika Maria (*22-03-1867) [Dochter van 23] 23,6
Vugts, Johanna Maria (*28-08-1862, †28-09-1863) [Dochter van 23] 23,5
Vugts, Johannes Antonie (*02-12-1854) [Zoon van 23] 23,1
Vugts, Johannes Marinus (*27-08-1833, †>1881) [Partner van 23] 23; 24
Vugts, Petronella Sania (*14-02-1856, †29-04-1856) [Dochter van 23] 23,2
Vugts, Susanna (*03-08-1857, †25-04-1933) [Nummer 24] 24
Wassenbergh, Abraham [Schoonvader van 33] 33
Wassenbergh, Ada Gerharda (*18-03-1819, †09-07-1893) [Partner van 33] 33; 34; 39; 46
Wassenbergh, Adam Langenhert [Schoonvader van 32] 32
Wassenbergh, Hendrika Elisabeth (*20-01-1783, †21-09-1846) [Partner van 32] 32; 33; 47; 49
Welborn, Maria Henrietta (*04-09-1748, []16-05-1778) [Partner van 17] 17; 18; 20; 25; 32
Welborn, Willem [Schoonvader van 17] 17
Wijk, Dirkje Albertse van (*1711, †<1749) 85
Wilbrink, Gezina Everdina [Schoonmoeder van 74] 74
Wilhelmie, Judicina Johanna (†<1855) 47
Willems, Geude [Partner van 8] 8; 9; 10; 12; 13
Wit, Geertruida de (*01-12-1820, †27-06-1875) [Partner van 30] 30
Woldenborgh, Jonker Johan van (†<1654) 10
Zande, Anna Maria van der [Schoonmoeder van 67] 67
Zelst, Geertruyt van (†24-08-1694) [Partner van 10] 10; 11
Zwetsloot, Petronella Johanna (*11-05-1904, †21-05-1970) [Partner van 68] 68
Zwol, Hendrika (Rika) van (*26-04-1876, †10-01-1968) [Partner van 61] 61
Zwol, Johannes van (*17-11-1853, †20-09-1912) [Schoonvader van 61] 61
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 25-11-2012 14:02